Základní škola

5. 7. 2022 Literární a výtvarná soutěž "Svět požární ochrany očima dětí"
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Prostějov vyhlašuje každoročně soutěž pro žáky základních škol. Letos jsme byli velmi úspěšní a získali hned čtyři medaile. Zásluhu na tom mají tito žáci: Veronika Vrbová - 1. místo v okresním kole v kategorii ZŠ 1, Filip Řehulka - 3.
1. 7. 2022 Pasování čtenářů
22. června se naši nejmenší žáci - prvňáčci - předvedli před svými rodiči, zazpívali, zarecitovali a následně byli pasováni svými třídními učiteli "NA ČTENÁŘE". Za odměnu dostali pěknou knížku, která jim určitě zpříjemní zasloužené prázdninové chvilky.
1. 7. 2022 Úřední hodiny během prázdnin
ÚŘEDNÍ HODINY  BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Zobrazit všechny aktuality

Mateřská škola

5. 7. 2022 Přání na prázdniny
Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny, slunečné léto plné zajímavých zážitků a příjemně strávenou pohodovou dovolenou. Rodičům děkujeme za výbornou spolupráci.
3. 7. 2022 Slavnostní pasování předškoláků 2022
V úterý 21. června proběhlo ve třídách slavnostní pasování předškoláků. Paní učitelky předaly budoucím školákům knihy, šerpy a drobné dárky na památku na mateřskou školu. Děti dostaly nanuky a také si pochutnaly na pohoštění, které jim připravily maminky. Na školní zahradě nechyběl ani skákací hrad.
22. 6. 2022 Výlet na Zlatou farmu do Štětovic
Ve čtvrtek 16. června jsme jeli na výlet autobusem na Zlatou farmu do Štětovic u Vrbátek. Tam na nás čekali zaměstnanci farmy. Provedli nás celým areálem, chlévy a místem, kde se dojí krávy. Ukázali nám přístroj na dojení, a jak celý proces dojení probíhá. Děti mohly krávy i samy nakrmit.
Zobrazit všechny aktuality

Školní družina

3. 7. 2022 Divadelní představení
Ve středu 29. 6. 2022 se pro děti ze školní družiny uskutečnilo divadelní představení, které si připravili žáci navštěvující kroužek "Sborový zpěv" paní učitelky Waniausové. Muzikál se nám všem moc líbil a účinkující s paní učitelkou sklidili zasloužený aplaus.
3. 7. 2022 Rozloučení se školní družinou 2021/22
V pondělí 27. 6. 2022 prožily děti ze školní družiny báječné odpoledne. Již tradiční rozloučení se školní družinou proběhlo na školním dvoře, kde nechyběla hudba, soutěže a osvěžení v podobě ovoce, zeleniny a příjemné spršky.
23. 6. 2022 Požární ochrana očima dětí a mládeže
Děti ze čtvrtého oddělení se zapojily do výtvarné soutěže pořádané SH ČMS. Žáci kreslili na téma POODM. Cílem bylo zachytit hasiče v běžném životě při jejich práci. Před výtvarným ztvárněním proběhla beseda dětí s hasiči, povídání o IZS, na interaktivní tabuli jsme si pouštěli výuková videa.
Zobrazit všechny aktuality

Fotografie školy

image
image
image
image

Kalendář akcí