Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 1.B

 

04 třída ferda předek nhled (4).jpg

 

                         Třída I.B

                      Vítá Vás nový školní kolektiv žáků třídy I. B. 

 

20200901_081946.jpg     

Třídní učitelka : Mgr. Libuše Dvořáková

        

 Důležité informace pro rodiče 1.tříd

 

Docházka do školy:   - děti přicházejí do školy nejpozději v 7:55, aby si stačily připravit pomůcky na vyučování

 • žáci si ukládají své věci ve třídě samostatně, s rodiči se rozloučí před školou                  
 • pokud někdo potřebuje chodit do školy dříve, má možnost přijít do ranní školní družiny

 

Rodiče jsou povinni seznámit třídní učitelku se zdravotním stavem žáka – viz. dotazník (prosím vyplňte a obratem pošlete zpět)

 

Během prvního týdne, prosím, o vyplnění žákovské knížky, následující dny obalení učebnic a sešitů (PS a ostatní učebnice budou žáci dostávat postupně), nachystat cvičební úbor, ostatní potřeby.

 

cvičební úbor: sportovní oblečení, sportovní boty na ven i do tělocvičny

v aktovce: pouzdro, desky, sešity, svačina, pití, kapesníčky

v pouzdře: ořezané tužky, pastelky, guma, nůžky, ořezávátko – nutné vše každý den ořezat, pera zatím nenosit

plastové zásobníky pod lavicí: pomůcky do VV a PČ dle pokynů vyučujícího, zatím jsou dostačující

 

Provoz školní jídelny:            žáci odcházejí na oběd vždy v doprovodu paní učitelky a paní vychovatelky

                                                           onemocní-li dítě  jsou rodiče povinni obědy dítěti odhlásit

Omluvenky:               rodič je povinen své dítě omluvit do 2 dnů, viz. školní řád, všechny omluvenky budou zapsány v žákovské knížce a podepsány                                                              zákonným zástupcem, žáka lze samozřejmě omluvit i telefonicky

                                           jestliže potřebují rodiče uvolnit dítě během vyučování, domluví se předem s třídní učitelkou a převezmou si dítě z rukou učitele

Školní družina:           při zájmu o ŠD  rodiče předběžně vyplnili přihlášku i ke stravování

Domácí úkoly:           každý DÚ bude podepsán zákonným zástupcem, vždy bude označen červenou

                                          hvězdičkou

                                          při nepřítomnosti žáka se rodiče domluví s paní učitelkou na domácích   

                                           úkolech prostřednictvím e-mailu                                 

Žákovská knížka:      bude rodiči kontrolována každý den, bude podepsána pravidelně

Podpisy rodičů:          jak už bylo zmíněno, rodiče budou pravidelně podepisovat žákovskou knížku, domácí úkoly a deníček(spojovací notýsek)

 Třídní schůzky:         na třídní schůzky se dostaví zákonní zástupci, pokud nebudou rodiče moci,

                                           alespoň se spojí telefonicky nebo si domluví náhradní termín, pokud bude něco v nepořádku, budou rodiče informování i mimo třídní                                               schůzky telefonicky nebo zprávou do žákovské knížky

Změny u žáka :          jakákoli změna u žáka (zdravotní stav, změna bydliště, změna v zaměstnání rodičů, apod.) musí být nahlášeny třídní učitelce

PPP ( pedagogiko psychologická poradna) – o vyšetření dítěte v PPP si žádá sám rodič

Preventivní prohlídky – prosím rodiče o dodání preventivních prohlídek dětí – DŮLEŽITÉ!!!

 

   Jak naučit děti rychle číst.jpg  

   Doporučuji navštívit:        https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku

 

      SPRÁVNÉ PSANÍ

 

KONTROLUJTE PŘI PSANÍ tzv. špetkovitý úchop - 

vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví.

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 

 

Správné držení tužky má vypadat takto:

Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí (lze do dlaně vložit papírový kapesník - dojde k uvolnění ruky).

Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.

 

Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně.

 

Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné držení těla.

 

       Více najdete:

      www.jak-spravne-psat.cz/?p=55

 

       www.jak-spravne-psat.cz/?p=58

 

       www.jak-spravne-psat.cz/?p=75

  

        Více zde: https://valalova.webnode.cz/dulezite-informace/spravne-psaní

 

       Grafomotorika aneb hraním ke psaní

      Přikládám vhodnou inspiraci studentky, která velmi pěkně zpracovala ve své diplomové práci

      tematiku grafomotoriky a jejího rozvoje.

      www.ppp - ostrava.cz                   

      Hraním ke psaní - ppp ostrava

      Správné sezení a držení těla při psaní

          Sezení.jpg

      Motorika rtů a jazyka  

      Doporučují cvičení a hry z oblasti logopedie. Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty. Tady jsou některá cvičení:

 1. Stáhnout rty a lehce foukat. Pokud foukáme na píšťalku, vybíráme tu s kulatým náústkem (ne plochým).
 2. Foukat a napojit hlásku U, později O. Foukat a pootevřít rty na vyslovení hlásky O, U. Napojit další samohlásky.
 3. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
 4. Olíznout vodorovným směrem nejdřív spodní ret, pak horní (pomalu, rychle, nevracet se).
 5. Olizovat se kruhovitě jedním směrem, pak druhým.
 6. Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
 7. Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad (horní ret se může stáhnout, aby se na něj lépe dosáhlo).
 8. Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom se cvrnká o horní ret (čertík), pohyb nesmí být do strany.
 9. Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
 10. Klepat jazykem o horní patro (D).
 11. Stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed (L)
 12. Zaklesnout jazyk za dolní zuby a zvedat jeho hřbet. Pak ho opět pokládat (Ď, Ť, Ň).
 13. V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
 14. Mističku zvednout a klepat s ní o patro (na špičku nebo na plocho).
 15. Zvednout jazyk a plácnout s ním dolů (nevyplazovat).
 16. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

 

     Jóga pro děti aneb táto a mámo, pojďte si se mnou zacvičit

     Učení není mučení, ale jakmile uvidíte, že už toho mají děti dost, pomáhá veškerá pohybová aktivita, kterou zařadíte

     do vašeho každodenního rozvrhu. A pevně věřím, že se tahle činnost bude dětem líbit.

     Pigy cvičení s Hankou Kynychovou( s jakýmkoliv náčiním)

    Jogínci v přírodě: Pozdrav slunci

    Joga s Artánkem 

    MaMMa Yoga pro děti

    yutoube jogaskristy.cz

     

   Učivo k procvičování hravou formou:

  ctedu@ceskátelevize.cz

  skolakov.eu

  skolavpyzamu.cz

  matika.in/cs/

  gramar.in/cs/

  zlatka.in

  matyskova - matematika.cz

  skolasnadhledem.cz (online cvičení)

  onlinecviceni.cz ( pro matematiku i český jazyk)

  rysava.websnadno.cz ( 1. třída  - M, Čj)

Věnujte pozornost tomuto sdělení:

Schůzka s rodiči - úkoly

Schůzka v Teams - porada k domácím úkolům: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzFiZDEyMzItYTdjMy00NTc1LTkzMWMtMzMwMGZiMjIxOTU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a110ecb4-0128-4eb0-8a13-4874f819729c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Schůzka v teasm : čtenářský klub 1.B

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdjNTIzZGItMDJiMC00YjM0LTk4NzQtZjU1YmUzMDdiYTQ4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0550b92-0965-44b4-8088-5ee6858a4c9f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

                   Desatero.jpg

  Prázdniny ve školním roce 2020 - 2021    

    Podzimní prázdniny:                od čtvrtka 29. října 2020 do pátku 30. října 2020

    Vánoční prázdniny:                   od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2021

    Pololetní prázdniny:                 pouze pátek 29. ledna 2021

    Jarní prázdniny:                         od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

     Velikonoční prázdniny:          od čtvrtka 1. dubna 2021

     Hlavní prázdniny:                     od čtvrtka 1. července do 31. srpna 2021

 

     Sdělení školní družiny

   Vedoucí vychovatelka školní družiny:           Ludmila Navrátilová

     vychovatelka v naší třídě:                                   Ivona Musilová

 

                                                                   Rozvrh hodin ve třídě I. B

                                       1.                 2.                 3.               4.                5.

         Pondělí            ČJ                M                  ČJ             

         Úterý                 ČJ                M                  ČJ             PRV

         Středa               TV                M                  ČJ             VV             VV

         Čtvrtek             ČJ                M                   HV            ČJ

         Pátek                 ČJ                TV                  ČJ            PRV       

 

      Akce třídy ve školní roce 2020 - 2021

      Září            16. 9. 2020 - Olympijský běh 

                          29. 9. 2020 - Třídní schůzky v 17.00 hod. ve třídě 1.B

      Říjen         14. 10 a 15. 10. - Sběr papíru /prosím, aby žáci donesli nejméně 5kg/

      Listopad                Distanční výuka

      Prosinec

                                IMG_20181130_171727.jpg

                                Vážení rodiče,

                                přeji Vám krásné pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví , osobní

                                pohody a hlavně radost z Vašich dětí.

                                Třídní učitelka Mgr. Libuše Dvořáková

         Březen               Distanční výuka

         Duben

Velikonoce.jpg

             Červen             

           Vážení rodiče,
          stejně jako většinu obyvatel naší země, ani nás nenechala situace na Jižní Moravě
          chladnými a chceme pomoci.
          Rozhodli jsme se uspořádat finanční sbírku, do které se můžeme společně zapojit.
          Všichni , kteří chtějí, mohou přispět do středy 30.6. libovolnou částkou, která se pak
          celá odešle na transparentní účet obce Hrušky, ve které byla značně poničena i
          základní škola, na jejíž obnově bychom se rádi podíleli.
          Děkujeme všem, kteří nejste lhostejní a připojíte se k nám.
 
 
  

    ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ V ROCE 2021

47. školní týden od 28.června do 30.června 2021

Středa:    Slavnostní ukončení školního roku a předávání vysvědčení

Úterý :      Návštěva spojená s prohlídkou města Prostějova

                  odměna dětí za školní práci - zmrzlina /dejte dětem korunky/

 

Pondělí :  Domácí mazlíčci - ukázka králíčka Mikeho, vyprávění 

                  Malování s dětmi králíčka a jeho rodiny

                  Vycházka

 

46. školní týden od 21.června do 25.června 2021

Pátek :   Předávání, kontrolování a podepisování učebnic do 2. ročníku

               /obalte, prosím, dětem během prázdnin všechny učebnice/

               V pondělí a v úterý příští týden už nemusí děti chodit s aktovkami,

               stačí nosit batůžky, svačinu a dostatek pití/, psací potřeby a pastelky

               sportovní oblečení

              

Čtvrtek: Slabikář str. 119, dokončení čtení článků ve Slabikáři, závěrečné shrnutí 

               učiva 1. ročníku, příprava na předávání učebnic do 2. třídy

               Pohádky, jejich čtení, práce s pracovními listy / spisovatel, ilustrátor/

               příprava na prázdninové čtení, dětské časopisy

               M - hravá matematika, opakování na PL

 

Středa :  Slabikář str. 118, vyplnění hravou formou s opakování učiva prvouky

                celé strany, poslech písní k jednotlivým ročním obdobím, můj školní

                rok, vyprávění o celém školním roce v 1. třídě 

                M - omalovánkové opakování učiva, počítání a vybarvování obrázku

                      podle návodu

               Slavnostní pasování na čtenáře

 

 Úterý:    Slabikář str.117, přírodní úkaz - Duha, povídáním o duze, kdy 

                ji můžeme vidět na obloze, čtení článku, malování tancujících

                obláčků v letní louce s duhou na obloze

                plnění hravých úkolů, opisy a přepisy

                M - zábavné počítání v PS Veselá matematika, omalovávání

                Příprava žáků na zítřejší slavnostní pasování na čtenáře

 

 Pondělí: Slabikář str. 116, povídání o lesích /smíšené, listnaté, jehličnaté/

                názvy stromů, opakování učiva prvouky/lesní plody, dary lesa, houby,

                co víme o lese/

                Hrady a zámky u nás v naší vlasti

                Písanka č.4 - vypsána poslední str. 40, poslech táborových písní

                M - opakování učiva hravou formou, omalovánkové počítání

                Pč - modelování, mořští živočichové

              

42. školní týden od 14.května do 18.května 2021 

 Pátek: fotografování třídních kolektivů

              Slabikář str. 114 - 115, povídání o přírodě, les, lesní plody, zvířata,

              kvízy, tajenky puzzle, učivo probíráno hravou formou

             / trénujeme čtení na pasování na čtenáře, Písničková str. 100- 101/

              Prvouka - léto, počasí, dary a plody lesa, křížovky, vyplněna 

                               str.53 a 54, vypsat poslední stranu v PS - str.55

 

Čtvrtek:  Slabikář str. 113, povídání o létu, roční období, měsíce a dny v týdnu,

                příprava na prázdniny, nácvik pásma a čtení na slavnostní pasování

                na čtenáře

                Písanka č.4 - vyplnění str. 37 a 38, česká města, povídání o nich,

                M - hravá forma oúpakování probraného učiva

 

Středa:  školní výlet

Úterý:    Slabikář: Hravou formou probrána str.111- rozdílné, ale podobné

                               tvary písmen / p, d, b /, jejich vyhledávání v textu,hledání

                               souvislosti, dvojice

              Čtení článku str.112 - Petr a Lena

              Opisy a přepisy:  opsat první 4 věty, které jsou psacím písmem str.112

                                            ve Slabikáři

              M - souhrnné procvičování probraného učiva

                    /sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20/

 

Pondělí: Beseda o hlavním městě naší republiky - Praha

             ukázky fotografií, historických staveb, povídání

             o Karlu IV., naše vlast, náš domov 

             Slabikář: str. 110 článek Domov, vyprávějte o své domově

             M - Procvičování probraného učiva 1.ročníku ve škole

 

41. školní týden od 7.června do 11.června 2021

   Pátek :  Projektový den : Slunce - dárce života na Zemi

                 Beseda o Sluníčku, střídání dne a noci, měsíce, roční období,

                 včerejší zatmění Slunce, které se bude opět opakovat za 30 let, PL

                 jejich vyplňování

                 TV - cvičení pozdravu Slunce, zaměřený na soustředění pohybových 

                 orgánů a mysli, pocit tepla, jistoty a bezpečí, výchovný prostředek

                 Prvouka - úvod do učiva hodin

                 hravou formou dokončeny str. 48, 49 a 50

 

Čtvrtek :  Slabikář str. 109, čtení článku Praha, vyprávění o našem hlavním

                  městě, ukázky kulturních a historických památek, povídání

                  o pohádkách/ pohádka O Popelce/

                  Opisy a přepisy, kontrolní diktátky z probranéhom učiva

                  M - dokončení PS4, od příštích vyučovacích hodin procvičování 

                        učiva hravou formou

                  Zítra bude projektový den s názvem: Slunce - dárce života na Zemi

 

Středa:    Slabikář str. 108, čtení článku Ve městě, nácvik plynulého čtení

                    beseda o dopravní výchově, BOZP při přecházení vozovky, semafory,

                    přechod pro chodce, cyklostezky, policie, dodržování pravidel

                    na vozovce atd.

                   Písanka č.4 - vypsána str. 36, vybrána ke klasifikaci

                   M - PS4 str. 30 - dokončena s dětmi ve škole, závěrečné procvičování

                         učiva před prázdninami

 

Úterý:      Slabikář str. 105, opakování plynulého čtení pohádky Červená Karkulka

                    formou hádanek probrána následující str. 106, tvoření pohádkových dvojic

                      Písanka č.4 - vypsána ve škole str. 35

                      Opakujte s dětmi psaní malých a velkých písmen, jména, psaní vět.

                      Ve volném čase se občas věnujte opisům a přepisům jednoduchých vět.

                      M - Závěrečná opakovací prověrka z učiva 1.ročníku

 

Pondělí:  Slabikář str. 105, hravou formou probrána pohádka Červená Karkulka

                nácvik plynulého čtení s dětmi, dramatizace pohádky, poslech

                výtvarné ztvárnění čteného 

                M - dokončena str. 28 v PS4

                      zítra závěrečná opakovací prověrka str. 32 v PS4

 

40. školní týden od 31.května do 4.května 2021

Pátek:   Slabikář str. 104, hravou formou doplněna str. 105

              opakování a upevňování učiva 1. ročníku

 

Čtvrtek:  Projektový den - Veselé zoubky

              Děkuji Vám za materiální vybavení pomůckami na tento

             projektový den.

 

Středa:  Slabikář str. 103 - článek O zlaté sekyře, nácvik plynulého čtení s dětmi,

                                             vyprávění obsahu čteného vlastními slovy

               Písanka č. 4 - vypsat str. 33, opakovat písmenka, opisy slov a vět

                                       podle vlastního uvážení /4-5 vět/

               M - PS4 str. 27 - souhrnné opakování a upevňování probraného učiva

                                           /žáci musí umět samostatně řešit slovní úkoly, přečíst

                                            si zadání a podle návodu učitele vyřešit jednotlivé

                                           úkoly/

 

Úterý: MDD

 

Pondělí: Slabikář str.102 - článek V divadle, nácvik plynulého čtení

               vyprávění o slušném chování v divadle, o nošení věcí do divadla,

               odívání, slavnostní událost

               M - PS4 str. 26 - Opakování: metr, litr, kilogram

               Pč - papírové sluníčko

 

 

39.školní týden od 24.května do 28.května 2021

 Pátek: Slabikář str.101 - dočteme článek Písničková, dbejte na správnou 

                            výslovnost, plynulé čtení vět, intonaci v textu

             Písanka č.4 - vypsána str. 32, zkontrolujte

             Opisy a přepisy: Písničková /nadpis/ ....pokračujeme s přepisem

                                          až k povídá Brumda.

              Prvouka :   Povídání o dravcích, malování obrázků

            

 Čtvrtek: Slabikář str. 101- Nácvik plynulého čtení, přímá řeč, dramatizace textu

               čteme další polovinu článku/ vyznačeno s dětmi/

               Písanka č.4 - vypsána str. 31 v PS4, prosím, zkontrolovat

               M - zadání procvičování učiva, příprava na závěrečnou prověrku

                     zadní strana PS4 str. 32

                     Zaměřte se hlavně na sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

                     v oboru do 20

 

Středa :     Slabikář str. 100 - Nácvik plynulého čtení, přímá řeč, dramatizace

                    čteného textu, správné hospodaření s dechem

                                   Písanka č.4 - vypsána str.30, opakování zvířat a hmyzu žijícího 

                   u rybníka, vyprávění s dětmi

                   M - vypsána str. 24 v PS4, zkontrolovat

                   Na dnešní hodinu neměli všichni žáci splněný Dú,trénujte

                   odčítání s přechodem přes desítku, nutné denně opakovat 

                   procvičovat a upevňovat učivo

 

 

 

 


 

 Úterý :     Slabikář str.99 - Nácvik plynulého čtení se správnou intonací

                  článek Co komu patří?

                  vyprávějte si s dětmi o užitkových zvířatech,kde žijí, čím 

                  se krmí, jaký nám dávají užitek

                  Opisy a přepisy: opsat nadpis + ...po hrad.

                  M - PS4 str.23 zkontrolovat a podepsat

                  Zaměřte se s dětmi na dostatečné procvičení sčítání a odčítání

                  s přechodem přes desítku v oboru do 20/ velká chybovost,

                  nedostatečně procvičené učivo/

 

  Pondělí: Slabikář str.98 - Nácvik kvalitního čtení článku, přednes básně

                  Opisy a přepisy: napište 10 živočichů, kteří žijí u rybníka

                  M - dokončena str. 22 v PS4

                  Opakování a procvičování probraného učiva sčítání a odčítání

                  s přechodem přes desítku v oboru do 20, PL - vyplnit 2 sloupky

                  u odčítání

                  Pč - vybavte, prosím děti barevnými papíry, lepidly a ostatními

                          věcmi do hodin, dnes vyráběna luční víla

 

38.školní týden od 17.května do 21.května 2021

 Pátek:  Projektový den - Zdravé mléko

 Čtvrtek: Slabikář str. 98 - báseň Jak bylo smutno zůstává na pondělí,

                čtení článku na str. 98  Žáby ve škole

                Opisy a přepisy: z článku Návštěva na str. 96 přepište první 4

                                             věty /končí nad obrázkem/

                M - PS4 str. 21 - dokončit, věnujte se důkladnému procvičování

                      odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20

                

 Středa:  Slabikář str. 97 - báseň Jak by bylo smutno, naučit zpaměti

                do pátku, hezký přednes, vystupování při recitaci

                Přepisy a opisy: přepis dalších vět / Chalupa stojí ..../

                Opakování a procvičování učiva

                M - Prověrka na slovní úlohy

                PS4 str. 20 - dopsat a zkontrolovat popř. naučit odčítání 

                s přechodem desítky v oboru do 20

                Prvouka - roční období, vyplnit str.43

 

 Úterý :   Slabikář str.96 - čtení článku Návštěva, vypravování o krásách

                naší vlasti, městě Mělníku, našich velkých řekách 

                slova protikladná, vysvětlení žákům, dopsání str. 29 v Písance4

                Opisy a přepisy: vypsat věty /Přišel měsíc květen. ......../

                M - PS4 str.19, dokončit a nacvičit

                Zítra opakovací prověrka ze slovních úloh

 

 Pondělí:  Slabikář str. 95 -  skupiny mě  a Mě, nácvik čtení a psaní

                  Přepisy a opisy: opsat báseň ze Slabikáře o rodičích a jejich 

                                               lásce k nám dětem

                  M - PS4 str. 18 - zkontrolovat celou stranu, věnujte se procvičování

                        nového učiva

 

37.školní týden od 10.května 2021 do 14.května 2021 

  Pátek:   Slabikář str. 94 - docvičit čtení slov v barevných rámečkách

                rozeznávání zvuků ptáků

                Opisy a přepisy: sloupeček s pejskem, přepis vět

                Sluníčko večer zapadá. /vypravování o jaru, PL s pohádkovým  

                drakem, opakování písmen s háčky, úkoly, sestavování vět, 

                jejich čtení, dovyprávění čteného dle fantazie

 

 Čtvrtek : Slabikář str. 94 - čtení článku Pěnkava

            nácvik plynulého čtení s dětmi, správné klesání hlasem na konci

            věty, dbát na intonaci a plynulé dýchání při čtení

            Opisy a přepisy: sloupeček slov se šnekem, přepis vět 

                Byl jednou jeden krejčí. /z pohádky o Palečkovi/

                M - PS4 str. 17, nácvik nového učiva Odčítání s přechodem 

                desítky v oboru do 20, využít PL 3 sloupek

 

 Středa: Slabikář str. 93 - čtení článku Čím se kdo chlubí?

               ukázky a čtení přímé řeči, uvozovky/nahoře a dole/

               čtení slov v barevných sloupečkách

               Opisy a přepisy: sloupeček slov se želvou, přepis vět s Pepíkem

               M - úvod do nového učiva Odčítání s přechodem desítky v oboru

                     čísel do 20, PS4 str.16

                     důkladné procvičení nového učiva, rozklady, využití číselné

                     osy, papírová pomůcka, nejlépe upevňovat učivo zpaměti

 

   Úterý:  Slabikář str. 93 - článek na Zahradě, PL nářadí

               opakovat správné čtení slov a vět se skupinami bě, pě, vě

               procvičujte písmena, psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě

               Opisy a přepisy: sloupeček slov s myškou, další věty nalepené

               v sešitě

               M - dokončení učiva Sčítání v oboru do 20 s přechodem desítky

               dnes souhrnné opakování, PL, PS4 str.14, jednoduché slovní úlohy

               procvičování

 

 Pondělí: Slabikář str.92 - čtení slov se skupinami bě, pě, vě

                zaměřte se na správné čtení a psaní slov i vět se skupinami

                bě, pě, vě , nácvik článku Bělásek

                Opisy a přepisy: sloupeček se žabičkou, další věty nalepené v sešitě

                M - sčítání v oboru do 20 s přechodem desítky, procvičujte

                doplněna str.13 v PS4, opakujte znázornění, výpočet a psaní odpovědí

                u slovních úloh - po návratu na prezenční výuku bude prověrka

 

36.školní týden od 3.května do 7.května 2021

 Pátek:    Slabikář str.91 - opakování probraného učiva, čtení neznámých 

                článků, vyprávění čteného, přepisy a opisy z tabule

                slova se skupinami dě,tě,ně ,slova s ď,ť,ň, přepis vět a básně

                procvičujte opisy a přepisy slov a vět

                Dú: další věty v novém sešitě

                Prvouka : dokončit na str.42 / cv. 3 a 4

         Žáci dostali PL na příští týden on -line výuku, materiál na vyrábění

         a nastříhané lístečky označené razítky na přepis. Na celý týden mají

         nalepené věty k přepisu.

 

 Čtvrtek: Slabikář str. 91 - soustavné upevňování probraného učiva

                čtení článku Vlček - klasifikace, dnes čtení o jaru, báseň, procvičování 

               skupin ď, ť, ň na PL, řazení vět podle významu

               Opisy a přepisy: přepis vět o sluníčku

               M - dokončena str. 12/ prosím zkontrolujte popř. dopište/

                     opakujte sčítání a odčítání zpaměti

                     Dú: vymalovat geometrické tvary na str.15

 

 Středa: Slabikář str. 91 - soustavné opakování probraného učiva

              opisy slov se skupinami di,ti,ni a dě,tě,ně, psaní jednoduchých vět

              dnes čtení na PL - Vlček /naučit plynule číst/

              Nový sešit opisy a přepisy: přepište věty ke článku

              jednoduché diktáty

              M - PS4 - zkontrolovat str. 11, zaměřte se na nácvik rozkladů čísel

                    hlavně do 10, procvičovat příklady na sčítání v oboru do 20

                    s přechodem přes desítku

    výchovné využití výukového filmu O kapičce, voda základ života, voda v přírodě,

    ekologie, šetření vody, kresba kapičky

              

 Úterý : Slabikář str. 91- opakovat a procvičovat skupiny 

             dy,ty,ny a di,ti,ni

             Opisy a přepisy- zaveden nový sešit, věty 1

             M - Souhrnné opakování učiva, PL

             Prvouka - naučit rozdělovat a zařazovat ovoce,

             zeleninu, tropické ovoce a poznávat plody

             dny v týdnu, měsíce, znát datum narození, přesnou adresu

           

Pondělí : Slabikář str. 91 - článek Honzík má taky pravdu

                                             nácvik plynulého čtení, dbejte na správné dýchání

                                             při čtení, klesání hlasem na konci vět

                                             Den s čarodějkou Lubimírou - čtení, matematické

                                             hrátky, omalovánky, vyrábění s dětmi

                  M - PS 4 - doplnit a nacvičit str. 10 - Sčítání v oboru do 20 s přechodem

                        přes 10/ př. typu 7+8, 7+5, 7+9, 7+4 atd./, trénujte rozklady čísel

35.školní týden od 26.dubna do 30.dubna 2021 

 

Pátek:     Slabikář str. 90 - čtení slov s předložkami, jména, zdrobněliny

                                              připomenout význam slov ve větách, jarní zvyky

                                              pranostiky, pálení čarodějnic

                  Výtvarné ztvárnění jarní zahrádky s rozkvetlými tulipány /využití

                  netradičního materiálu k výuce, tisk, tempery/

 

 Čtvrtek : Slabikář str. 89 - dokončení čtení se skupinami di/dy, ti/ty

                                ni/ny a dí/dý, ty/tý a ny/ný/ důkladně procvičit jak čtený,

                tak i psaný text/

                Písanka č.4 - vypsány slova s předložkami na str. 25

                přepisy a opisy slov, věty

                M - PS4 - doplněna ve škole str.8 a k opakování 

                      geometrických tvarů vymalována str.9 

                      zaměřte se na procvičení sčítání s přechodem 

                      přes desítku v oboru do 20

 

Středa: Slabikář str.89 - čtení slov se skupinami  dy/dý, ty/tý a ny/ný

            opět  se zaměřte na důkladné procvičení slabik

            přepisujte a opisujte slova s těmito skupinami

            Písanka č.4 - vypsána str. 24 se skupinami di,ti,ni

            M - PS4 - souhrnné procvičování učiva, sčítání v oboru

                  čísel do 20 s přechodem přes desítku

                  Finanční gramotnost, mince, PL

                  Relaxační mandaly s jarní tematikou

 

Úterý:  Slabikář str.88 - čtení slov se skupinami di/dí , ti/tí, ni/ní

               důkladné procvičení krátké a dlouhé slabiky

               zaměřte se dnes na čtení slov v barevných sloupečkách

               přepisujte a opisujte slova s těmito skupinami

               Písanka č.4 - vypsána str. 23

               M - PS4 - vyplněna str. 7, zaměřte se na pamětné procvičení učiva

                     Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku 

                     Trénujte příklady typu 8+4, 8+9, 8+6, 8+5 atd.

 

Pondělí:  Slabikář str.88 - čtení slov se skupinami di, ti, ni a dy, ty, ny

                  zaměřte se na čtení i psaní slov se skupinami dě, tě, ně

                  vysvětlete dětem skupiny di, ti, ni a důkladně procvičte jejich čtení

                 M - Procvičujte sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

                       př. typu 9+2, 9+5, 9+9, 9+7, 9+4 atd.

                       Opakujte všechno probrané učivo včetně slovních úloh.

 

 34.školní týden od 19.dubna do 23.dubna 2021

 

Pátek:   Slabikář str. 87 - čtení článku V ovocném sadu

              procvičujte důsledně čtení, psaní, opisy i přepisy slov 

              se skupinami dě,dě,ně i ď,ť,ň /dnes to vůbec nešlo/

               využijte k opakování nakopírované PL

               Prvouka - vypravování o ovocném sadu, ovocných stromech,

               popisujte stromy, květiny, keře, povídejte si o jejich stavbě

               Procvičujte názvy ptáků, domácích a hospodářských zvířat

               popisujte stavbu těla.

 

Čtvrtek: Slabikář str. 86 - zůstává procvičování učiva z minulé hodiny,

                skupiny dě,tě,ně - zítra čtení slov, opisy i přepisy

                Písanka č.4 -str. 5, zvířátka v ZOO, školní výstavka

                M - procvičujte učivo na str. 5

 Středa:   Slabikář str.86 - dostatečně procvičit učivo se skupinami

                 dě,tě,ně, věnovat vetší pozornost plynulému čtení, správné

                 výslovnosti, žáci domýšlí delší slova, neklesají hlasem

                 na konci věty.

                 Písanka č. 4 - vypsat kuchyňské spotřebiče str. 18

                 M - Úvod do učiva Sčítání s přechodem desítky v oboru

                 čísel do 20, str.5, dokončit, vysvětlit a učit počítat

                 Zítra se píše opakování z učiva PS3 str.32/po několikadenní

                 přípravě a procvičení učiva/

 

 Úterý:     Slabikář str. 86 - nové učivo, skupiny dě,tě,ně - čtení

                 pročtěte důkladně str. 86, vysvětlete dětem psaní a čtení

                 skupin dě,tě,ně, zaměřte se na čtení článku V hřebčíně,

                 dbejte na správné plynulé čtení, klesání hlasem,dbát

                 na konec věty.

                 Písanka č.4 - nácvik písmenka G/zaměřte se na procvičování

                 písmen, děti nemají zautomatizovány písmenka

                 M - doplněna společně str.4

                 Prvouka - probrána str.33 - učivo Keř - bylina - strom

                 zaměřit se na popisování jednotlivých částí stromu i byliny

                 vysvětlit rozdíl mezi stromem a keřem /naučit, PL/

                 Do zítra prosím zbylé žáky, aby odevzdali PS a PL 

                 z on - line výuky

 

 Pondělí: Slabikář str. 85 - opakujeme čtení článku z minulého týdne

                 procvičte si na zítra psaní písmen z abecedy/velká i malá/

                 čtěte, přepisujte a opisujte slova s ď,ť,ň

                 vzor v diktátovém sešitě

                 Písanka č.4 - vypsat str.15,písmenko g

                 M - opakování probraného učiva, soutěže, hry, odměny

     Nezapomeňte podepsat poučení o BOZP v ŽK!

     Zítra začínáme kroužek Malých mistrů 

 

 33.školní týden od 12.dubna do 16.dubna 2021

Pátek:      Slabikář str. 85 - Hospodářská zvířata, názvy, mláďata

                 číst článek U babičky v Dubňanech/procvičovat slova s ď, ť, ň/

                 Prvouka - doplněna str. 38 a polovina str. 39

                 Písanka č.4 - vypsat str. 13 - o Fouskovi a Flíčkovi

                 Těším se na Vás milí žáci a na pondělní výuku

 

Čtvrtek: Slabikář str. 84 - skupiny dˇ, tˇ, ň

               pročíst celou stránku 84, zaměřit se na správné čtení

               Písanka č. 12 - vypsat velké písmenka F, slova i jména s F

               M - Záměna pořadí sčítanců, procvičování učiva

               opakování rozkladů čísel do 10, PL

 

 

Středa: Slabikář str. 83 - čtení článku Výstavka

                vyprávějte si s rodiči o zvířátkách žijících v ZOO, učte se je 

                poznávat a pojmenovávat

                zaměřte se na správné čtení, výslovnost, na intonaci při čtení

                dbejte na správné klesání hlasem na konci věty 

                M - dokončena str. 2 v PS4

                Souhrnné opakování učiva

 

 Úterý:     Slabikář str. 82 - písmenko G g 

                   vyznačit všechna písmenka ve slovech, nácvik čtení slabik

                   slov, číst o hrách Agátky s gumovým míčem / povídání o jaru/

                   Písanka č. 4 - přepis slov /mlha, vlna, pekl, nesl atd./

                   Trénujte psaní vět /přepisy i opisy/

                   M - PS4 - dokončeny př. 1,2 a 3

                   Zítra pokračujeme v opakování a procvičování učiva, PL

                   nedokončujte str.2

 

    Pondělí: Slabikář str.81 - pohádka Hrnečku, vař!

                   opakujte písmenka, slabiky, slova, věty ,čtěte článek

                   na str.81

                   Písanka č.4 - vypište str. 9/ slova typu Petr, metr, svetr atd./

                   M - zaveden PS4 - vyplnit str.1

                   procvičujte probrané učivo, PL

   32.školní týden od 5.dubna do 9.dubna 2021

    Pátek:    Slabikář str. 80 - domeček smíchu, chechtavá

                   hravou formou probráno učivo, pročíst str.80

                   kresba čarodějnic

                   Písanka č.4 - vypsat str. 8 /slova zdrobnělá, věty/

 

    Čtvrtek: Slabikář str. 79 - nácvik čtení slabik, slov a vět

                   s písmenkem F,f , nácvik čtení článku U Fialů

                   Písanka č. 4 - vypisování vlastností maminky str.6

                   Opakováním psaní velkého D str.7

                   M - opakování probraného učiva, dokončení PS3

                   Příprava žáků na souhrnné písemné opakování

                   / po návratu do školy/

 

    Středa: Slabikář str. 78 - písmenko F,f

                     pročíst celou str.78/slabiky, slova a věty/,

                     krátká beseda o Měsíci bezpečnosti, jízda dětí na kole,

                     vybavení kola a další bezpečnostní prvky/oděv, helma atd./

                     Písanka č.4 - opis, přepis slov a vět na str. 4 ve škole

                                                  Dú: vypsat str. 5 s písmenkem CH

                     M - PS 3 vyplnit str. 30 - písemné sčítání /doplnit výsledky,

                             vyřešit slovní úkoly, kde jsou vyznačené jednotky/l,m,kg/

                             nezapomeňte u výsledků jednotky doplnit

                                                                    

    Úterý:   Slabikář str. 77 - pročíst celou stranu

                 zaměřit se na obtížnější slova typu/srna, Brno, vrba, vlna/

                 číst článek Cesta do Brna

                 Písanka č. 4 - dopsána str. 2 ve škole písmenko L

                 Dú: vypsat probrané slabiky s písmenkem ch str. 3

                 M - Kilogram - značka/kg/

                 seznámit žáky s váhovou jednotkou, přiblížit co nejvíce

                 využití kilogramů v běžném životě, příklady

                 typy vah, PS3 - str. 28 a str. 29/dokončit/

    Pondělí:  Velikonoční svátky    

   31. školní týden od 29.března do 2.dubna 2021

   Středa:     Velikonoční vyrábění s dětmi

   Úterý:        Slabikář str.75 a str.76

                     Beseda o rodině, role maminky a otce v domácnosti,

                     pomoc dětí rodičům, odměna láska maminky k nám,

                     příprava na jarní svátky - Velikonoce

                     Písanka č. 4 - mobil, satelit, televize, počítač u nás doma,

                                             vypsaná str. 1

                     M - dokončena str. 27, opakování vztahů o kolik více,

                           o kolik méně

 

    Pondělí:   Slabikář str.73 a 74

                     Procvičujeme učivo s písmenkem Ch a ch, slabiky, čtení slov

                     v barevných rámečkách, článek Naše chata

                     Písanka č. 3 - vypsána, dnes nácvik velkého psacího E

                     připravit novou Písanku č. 4

                     Zítra opět diktát na slabiky, slova a věty.

                     M - Vztahy o několik méně, procvičování se žáky, řešení 

                            jednoduchých slovních úloh na str. 26, PL

   3ěhů

                      dětem, vést děti ke čtení a lásce ke knize.

 

   Čtvrtek:     Opakování probraného učiva, Slabikář str. 72, Ch,ch

                      M - Jednotky objemu, 1l, str. 25

                      Řešení jednoduchých úloh a úkolů s využitím v běžném

                      životě, procvičování numeriky do 20

 

   Středa:       Slabikář str 72, nové písmenko Ch,ch

                       vyvození, PL s obrázky a nácvikem písmenka

                      / z důvodu selhání internetu se zítra uskuteční tatáž

                       hodina/

                      M - Jednotky objemu, 1l/ litr/

                      Vyplněna str. 24 s úkoly

 

   Úterý:         Slabikář str.70 a 71

                       Hravou formou probrány úkoly s hádankami, rébusy,

                       doplňovačky, dovyprávění pohádky s dětmi - Budka

                       domalovány obrázky k řešení hádanek

                       Písanka č.3 - vypsána str. 38, písmenko K,k

                       M - str. 23 - Vztahy o několik více, procvičování,

                              řešení slovních úloh, numerace do 20

 

    Pondělí:    Slabikář str. 69

                      Pročíst slabiky, obtížnější slova

                      zaměřit se na čtení článku Táta vaří str.69

                      Zítra kontrolní diktát z probraného učiva.

                      M - str.21 a 22 - Vztahy o několik více

                                                              o několik méně

                            Uvědomovat si matematické pojmy více/sčítáme/

                            méně/odčítáme/

                            Upevňujte pamětné počítání

 

   29. školní týden od 15.března do 19.března 2021

    Pátek:         Vypravujeme si o jaru

                        Počasí, oblékání, první poslové jara

                        Květiny, tráva a ostatní zeleň na jaře

                        Návrat ptáčků z teplých krajin, ukázky fotografií

                        Zvířata na jaře a jejich mláďata, pojmenování

                        Pranostiky, svátky jara - Velikonoce

                        Příprava rodiny na velikonoční svátky

                        /barvení vajíček, pletení pomlázky, úklid a úprava

                          bytu, jarní úklid, malování s dětmi/

                        Prvouka str. 31,32,34,36

                       

    Čtvrtek:      Slabikář str.68

                        Nácvik čtení a správné výslovnosti písmenka Ř ř

                        pročíst slabiky, obtížnější slova, příprava článku

                        ke klasifikaci U řeky Ohře

                        Písanka č.3 - zopakovat barvy, spojovat barvy

                        s jarní přírodou, PL s duhou  tvoření vět, vypsat str.35

                       M - opakování probraného učiva

                       Příprava žáků na písemnou prověrku PS M3 str. 32 

                      / vést žáky k samostatnosti, podporovat radost z hledání

                      a nacházení jednoduchého řešení, přispívat k vytváření

                      kladného vztahu k matematice/

 

    Středa:       Slabikář str.67

                       Jaro, hry dětí na jaře, čtěte článek Kuličky,

                       povídejte si s rodičio tom, jak byli malí, tatínci hráli

                       kuličky, céčka, šprtec s drobnými penězi, děvčata

                       hrála školku s míčem a se švihadlem atr.

                       Namalujte duhovou kuličku.

                       Písanka č. 3 - přepis vět str. 33 - Žába

                       M - povídejte si o využití platebních karet v běžném

                             životě.

 

    Úterý:         Slabikář str. 66

                       Pročtěte si články Začíná jaro a Jaké byly u nás

                       Velikonoce/ povídejte si o svátcích jara a oslavě

                       u vás doma v rodině/, dbejte na správnou váslovnost,

                       intonaci, hospodaření s dechem.

                       Písanka č. 3 - vypsána str. 32

                       M - doplněná str. 20

                       Opakujte odčítání od 20, příklady na sčítání a odčítání

                       do 20 bez přechodu desítky, řešte slovní úlohy

                       PL písemní početní hadi, 2 sloupek

 

    Pondělí :    Slabikář str. 65 

                       Pročíst celou str. 65 - zaměřte se na čtení slov

                       Číst články o užovce, zmiji a žábě/ vyprávějte si

                       o jarních pranostikách, 24. dubna/

                        Výrobek zmije bude oklasifikován v hodině Pč.

                        Písanka č.3 - vypsat str. 31

                        Opakujte probrané učivo, mluvte s dětmi o jaru.

                        M - Měření délky, 1m 

                        zaměřte se na psaní čísel s metrem, měření,

                        využívejte poznatků z běžného života

                        dokončeny str. 18 a 19.

                        Procvičujte probrané učivo, PL

                       

   28. školní týden od 8. března do 12. března 2021

    Pátek:       Slabikář: str. 64

                      Pročíst celou stranu, naučit se básničku na písmenko Ž

                      opakujte čtení slabik, slov a věty

                      Natrénovat čtení článku Ježek, opis vyznačených vět,

                      domalovat PL s ježkem a rozkvetlou jarní loukou

                      Písanka č.3 str. 30 - dokončeno ve škole

 

   Čtvrtek:     Slabikář: str. 63

                      Projít celou stranu, zaměřit se na čtení obtížnějších

                      slov v barevných rámečcích, dbejte na správnou 

                      výslovnost písmena č

                      Povídejte si o elektrických spotřebičích, které máte

                      doma a ulehčují mamince práci.

                      Seznamujte děti s věcmi běžné denní potřeby.

                      Písanka č.3 - vypsat str. 29, velké písmenko Č

                      M - Odčítání čísel od 20 str.17

                      Zaměřte na procvičení početních spojů/ 20 - 4,

                     20 - 6,20 - 8, 20 - 5 atd./.

                     Opevňujte probrané učivo z předešlých hodin,

                     řešte jednoduché slovní příklady, početní hady

                                            

   Středa:      Slabikář: str. 62 - nácvik nového písmenka Č,č

                      Pročíst celou stranu, čtení prvních vět s otazníkem ?

                      /otázky a odpovědi/, plnění úkolů

                      Dbejte na psaní vět, opakujte jejich stavbu.

                      Písanka č.3 - nácvik velkého písmenka B, jména

                      pohádkových postav /Bob a Bobek/

                      M - Odčítání do 20 bez přechodu desítky

                      Zaměřte na na procvičení nového učiva, trénujte

                      početní spoje typu 16 - 2, 18 - 5, 17 - 4, 13 - 1, atd.

                      Zítra opět malá prověrka z učiva.

 

                      Velká pochvala dětem i Vám rodičům za vyrobení

                      papírové čepice pro Večerníčka.                                                                                                        

    Úterý :      Slabikář: Hravou formou procvičena str. 60

                     Naučit krátkou básničku Táta včera navenku.....str. 60

                     číst na str. 61 Velikonoce u nás

                     /vyprávějte si o svátcích jara, ptáčkách, jarních květinách,

                     co všechno musí udělat jaro, jarní sluníčko/

                     Namalujte velikou kraslici /použijte geometrické tvary/

                     Písanka č.3 - vypsat str. 26

                     M - Sčítání do 20 bez přechodu desítky

                     Ve škole dokončena str.15

                     Procvičujte probrané učivo, trénujte rozklady čísel

                     PL - ve škole doplněn 3 sloupeček, dnes za dú: 4 sl.

 

                     Prosím rodiče, nachystejte nám na zítra noviny 

                     na vyrábění čepice       

                

    Pondělí:   Slabikář: hravou formou procvičena str. 59

                         čtěte obtížnější skupiny slov v barevných rámečkách

                         Přepis 3 vět do sešitů s přepisy - O hračkách

                         Písanka č. 3 - vypsat str. 24, hrajeme si s rýmy

                         M - Sčítáme do 20 bez přechodu desítky

                         Zaměřte se na procvičení př. typu 12+ 8, 14+ 6, 15+ 5... vždy

                         výsledek musí dávat číslo 20.

                        PS č.3 - dokončena str.14, opakujte probrané učivo, trénujte

                        rozklady čísel

                          

   27. školní týden od 1. března do 5. března 2021

    Pátek:     Slabikář str. 57 - pročíst

                     Zaměřte se na procvičení slabik, slov a vět

                     Čteme pohádku Bob a Bobek, namalujte obrázek

                     Opakujte si psaní jmen a vět

                     Písanka č.3 - v on- line hodině vypsána str. 22

                     Dú: vypsat str. 23

         Chválím všechny rodiče a jejich děti za vzorné a včasné připojování 

         na hodiny on - line.

                     

    Čtvrtek:  Slabikář str. 56 - pročíst

                     Čteme článek na str. 56 - U nás doma

                     / dejte si pozor na správné čtení slov s předložkami,

                       nejdříve si je nacvičte v barevných sloupkách/

                      Písemný úkol - ve Slabikáři str.57

                      Vypište podle vzoru zvířátka žijící v lese a v ZOO.

                      Dokončete PL s nácvikem písmenka b a B

                      v písance dopsat z hodiny str. 21

                      M - Procvičujeme sčítání do 20 bez přechodu desítky

                      Dokončena str. 13 v PS M

                      důkladně procvičujte probrané učivo

                      PL - doplnit jeden sloupeček ve vyučování a druhý za Dú.

 

    Středa:    Slabikář str. 55 - pročíst

                     Číst článek Hokej, nácvik obtížných slov v barevných sloupkách

                     Dnes jsme vypravovali pohádku O Smolíčkovi, dokončit

                     obrázek, nácvik vyprávění pohádky zpaměti, tvoření vět

                     Písanka č.3 - Vypsat celou str. 20, písmenko velké H

                     Na vplný list nacvičit psací T, příprava na následující den

                     M - nové učivo - Sčítání do 20 bez přechodu desítky

                     PS M str. 13 - nácvik, vysvětlení učiva, důkladně procvičit

                     př. typu 11+2, 14+5, 13+7,12+6, atd.

                      

    Úterý:      Slabikář str. 54 - pročíst

                     Naučit báseň k novému písmenku H,h

                     Číst slabiky, obtížná slova a věty ke hrám dětí v lese

                     Písanka č. 3 - vypsat str. 19, naučit rozlišovat množství

                                             / jeden a více věcí/

                     M - nové učivo, odčítání 10 od dvojciferných čísel

                           / př. typu 17-10, 12 -10, 16 - 10, 15 - 10, atd./

                           dokončete str. 11, PL - vyplňte 2 sloupeček

 

    Pondělí : Slabikář str.53 - pročíst

                     Zítra ústní zkoušení čl. str.52 - Novinový stánek

                     Opakujte písmenka, slabiky, psaní slov a věty.

                     Písanka č. 3 - vypsat str. 18 /nezaměňovat k a h/

                     M - PS č.3 - on - line probrání nové učivo na str.10

                     Odčítání v oboru čísel do 20 / procvičit příklady typu

                     17 - 7, 19 - 9, 15 - 5, 12 - 2, 14 - 4 atd./

                      Zítra malá pětiminutovka