Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 2.B

Třída 2. B

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ V ROCE 2021/2022

        Pátek 20. května 2022

        Ukrajina versus Česko - Projektový den

        Čtvrtek 19. května 2022 

       M - Řešení jednoduchých slovních úloh, jejich zápisy
       Čj - Význam slov, slova spisovná a nespisovná, vulgarismy
       Prvouka - Na poli, polní škůdci, Náměty k opakování
       Čtení/psaní - Nácvik hlasitého čtení se správnou intonací, prázdninová četba,
                            ukázky knih - čtení článku z Čítanky str. 138 -139
                            Psaní:  lekce č.19 -  vypsána ve škole
 

        Středa 18. května 2022

       Čj - Párové souhlásky, slovní druhy
       M - Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 s přechodem přes desítku, řešení 
             jednoduchých slovních úloh z běžného života, finanční gramotnost
       Čtení/psaní - Smějeme se každý den se Spejblem a Hurvínkem, čtení veselých příběhů
                             z Čítanky, beseda o loutkách
                            Psaní - vypsána lekce č. 17
        Pč - Práce s papírem a karónem, barevnými papíry, chobotnice
 
        Úterý 17. května 2022
 
        Plavecký výcvik, Kulturní akce
 
        Pondělí 16. května 2022
     
        Návštěva knihovny, beseda
 

       Pátek 13. května 2022 

      Tv - Atletická príprava, hry na hřišti
      Sloh - čtení článků jak hrášek roste, popis
                 Dú: napsat Můj sen
      Geometrie - polopřímka, polopřímky opačné
 

       Čtvrtek 12. května 2022 

      M - Procvičování probraného učiva 2. ročníku
      Čj - Párové souhlásky, tvrdé a měkké souhlásky, psaní u, ú a ů
             Dú: PL - procvičování učiva, dokončit
      Prvouka - Na poli , polní plodiny, obilí
      Čtení/psaní - České loutkářství, postava Spejbla a Hurvínka, beseda, nácvik hlasitého čtení
                            článku Smějeme se každý den se Spejblem a Hurvínkem/ dú/
                            Psaní - vzkaz Sluníčku, vypisování do paprsků v atriu školy
 

       Středa 11. května 2022   

       M - Opakování učiva násobilky, trénovat násobení včetně dělení 7
              písemná prověrka ze závorek
       Čj - Slovní druhy a jejich určování ve cvičení, párové souhlásky, PL dokončit
       Čtení/psaní - Sluníčko, školní akce, fotografování dronem
       Pč - Ptáčci na větvičce,, práce s kartonem
 

       Úterý 10. května 2022

¨     M - Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, opakování probraného učiva
             Dú: Procvičujte násobilku včetně dělení
      Čj - Párové souhlásky, písemné procvičování, zdůvodňování pravopisu
             Dú: Opakujte slovní druhy/ definice/
      Tv - Plavecký výcvik, nácvik znakových nohou a rukou, dokončení stylu prsa
      Čtení/psaní - Nácvik plynulého čtení, porozumění textu, nácvik práce s knihou, dramatizace, 
                           popis ilustrace
                           Psaní - vypsána lekce 15 ve vyuč. hodině
 

       Pondělí 9. května 2022  

        Čj - Párové souhlásky, jejich pravopisné procvičování
              Dú: Učebnice str. 98/cv. 2.
        M - Opakování probrané násobilky, úvod do násobení a dělení 7
        Prvouka - Na louce, léčivé byliny, motýlci a hmyz
        Hv - písně táborových ohňů, jejich poslech a zpěv
        Čtení/psaní - Nácvik hlasitého čtení se správnou intonací, klesání hlasem, správné dýchání
                              při čtení, čtení článku O mořské mateřské školce
                              Psaní - vypisování lekce č.14
 

       Pátek 6. května 2022   

      Tv - Atletická příprava
      Sloh  - Popis pracovního postupu, Jak Lucka sázela hrášek
                 /využít vlastní krabičky na sázení hráška Kulihráška/
      Geometrie - Opakování probraného učiva
      Vv - Rozkvetlé stromy/ kombinované techniky/
 

        Čtvrtek 5. května 2022

        M - Procvičování probraného učiva násobilky 2,3,4,5,10 a 6
        Čj - Opakování párových souhlásek, slovní druhy
        Prvouka - Den matek, PL - dokončit/ příští hodinu přinést ke klasifikaci/
        Čtení/psaní - Svátek matek, beseda se žáky, rola matky v každé rodině
                              Psaní - Lekce č. 12, 13/ dopsat/
 

         Středa 4. května 2022

        Projektový den - Slunce, dárce života na Zemi

        Úterý 3. května 2022  

      M - Opakování učiva násobilky
      Čj - Procvičování párových souhlásek
      Tv - plavecký výcvik, znak
      Čtení - Čtení knih z domácí knihovničky/ čtěte denně max. 25 minut /
 
 

04 třída ferda předek

                                                                                                                                                      I.B

                                  Vítá Vás nový školní kolektiv žáků třídy I. B. 

20200901_081946.jpg     

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Dvořáková        

 Důležité informace pro rodiče 1.tříd

Docházka do školy:   - děti přicházejí do školy nejpozději v 7:55, aby si stačily připravit pomůcky na vyučování

 • žáci si ukládají své věci ve třídě samostatně, s rodiči se rozloučí před školou                  
 • pokud někdo potřebuje chodit do školy dříve, má možnost přijít do ranní školní družiny

Rodiče jsou povinni seznámit třídní učitelku se zdravotním stavem žáka – viz. dotazník (prosím vyplňte a obratem pošlete zpět) 

Během prvního týdne, prosím, o vyplnění žákovské knížky, následující dny obalení učebnic a sešitů (PS a ostatní učebnice budou žáci dostávat postupně), nachystat cvičební úbor, ostatní potřeby.

cvičební úbor: sportovní oblečení, sportovní boty na ven i do tělocvičny

v aktovce: pouzdro, desky, sešity, svačina, pití, kapesníčky

v pouzdře: ořezané tužky, pastelky, guma, nůžky, ořezávátko – nutné vše každý den ořezat, pera zatím nenosit

Jak naučit děti rychle číst

plastové zásobníky pod lavicí: pomůcky do VV a PČ dle pokynů vyučujícího, zatím jsou dostačující

Provoz školní jídelny: žáci odcházejí na oběd vždy v doprovodu paní učitelky a paní vychovatelky onemocní-li dítě  jsou rodiče povinni obědy dítěti odhlásit

Omluvenky: rodič je povinen své dítě omluvit do 2 dnů, viz. školní řád, všechny omluvenky budou zapsány v žákovské knížce a podepsány zákonným zástupcem, žáka lze samozřejmě omluvit i telefonicky jestliže potřebují rodiče uvolnit dítě během vyučování, domluví se předem s třídní učitelkou a převezmou si dítě z rukou učitele

Školní družina:           při zájmu o ŠD  rodiče předběžně vyplnili přihlášku i ke stravování

Domácí úkoly:           každý DÚ bude podepsán zákonným zástupcem, vždy bude označen červenou hvězdičkou při nepřítomnosti žáka se rodiče domluví s paní učitelkou na domácích úkolech prostřednictvím e-mailu                                 

Žákovská knížka:      bude rodiči kontrolována každý den, bude podepsána pravidelně

Podpisy rodičů:          jak už bylo zmíněno, rodiče budou pravidelně podepisovat žákovskou knížku, domácí úkoly a deníček(spojovací notýsek)

 Třídní schůzky:         na třídní schůzky se dostaví zákonní zástupci, pokud nebudou rodiče moci, alespoň se

  spojí telefonicky nebo si domluví náhradní termín, pokud bude něco v nepořádku, budou rodiče informování i mimo třídní  schůzky telefonicky nebo zprávou do žákovské knížky

Změny u žáka :          jakákoli změna u žáka (zdravotní stav, změna bydliště, změna v zaměstnání rodičů, apod.) musí být nahlášeny třídní učitelce

PPP ( pedagogiko psychologická poradna) – o vyšetření dítěte v PPP si žádá sám rodič

Preventivní prohlídky – prosím rodiče o dodání preventivních prohlídek dětí – DŮLEŽITÉ!!!

 

Doporučuji navštívit:        https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku

SPRÁVNÉ PSANÍ

KONTROLUJTE PŘI PSANÍ tzv. špetkovitý úchop - vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví.

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 

Správné držení tužky má vypadat takto:

Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí (lze do dlaně vložit papírový kapesník - dojde k uvolnění ruky).

Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.

Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně.

Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné držení těla.

       Více najdete: 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=55

 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=58

 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=75

Více zde: https://valalova.webnode.cz/dulezite-informace/spravne-psaní

       Grafomotorika aneb hraním ke psaní

      Přikládám vhodnou inspiraci studentky, která velmi pěkně zpracovala ve své diplomové práci

      tematiku grafomotoriky a jejího rozvoje.

      www.ppp - ostrava.cz                   

      Hraním ke psaní - ppp Ostrava

      Správné sezení a držení těla při psaní

          Sezení.jpg

      Motorika rtů a jazyka  

      Doporučují cvičení a hry z oblasti logopedie. Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty. Tady jsou některá cvičení:

 1. Stáhnout rty a lehce foukat. Pokud foukáme na píšťalku, vybíráme tu s kulatým náústkem (ne plochým).
 2. Foukat a napojit hlásku U, později O. Foukat a pootevřít rty na vyslovení hlásky O, U. Napojit další samohlásky.
 3. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
 4. Olíznout vodorovným směrem nejdřív spodní ret, pak horní (pomalu, rychle, nevracet se).
 5. Olizovat se kruhovitě jedním směrem, pak druhým.
 6. Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
 7. Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad (horní ret se může stáhnout, aby se na něj lépe dosáhlo).
 8. Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom se cvrnká o horní ret (čertík), pohyb nesmí být do strany.
 9. Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
 10. Klepat jazykem o horní patro (D).
 11. Stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed (L)
 12. Zaklesnout jazyk za dolní zuby a zvedat jeho hřbet. Pak ho opět pokládat (Ď, Ť, Ň).
 13. V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
 14. Mističku zvednout a klepat s ní o patro (na špičku nebo na plocho).
 15. Zvednout jazyk a plácnout s ním dolů (nevyplazovat).
 16. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

 

     Jóga pro děti aneb táto a mámo, pojďte si se mnou zacvičit

     Učení není mučení, ale jakmile uvidíte, že už toho mají děti dost, pomáhá veškerá pohybová aktivita, kterou zařadíte

     do vašeho každodenního rozvrhu. A pevně věřím, že se tahle činnost bude dětem líbit.

     Pigy cvičení s Hankou Kynychovou( s jakýmkoliv náčiním)

    Jogínci v přírodě: Pozdrav slunci

    Joga s Artánkem 

    MaMMa Yoga pro děti

    yutoube jogaskristy.cz

     

   Učivo k procvičování hravou formou:

  ctedu@ceskátelevize.cz

  skolakov.eu

  skolavpyzamu.cz

  matika.in/cs/

  gramar.in/cs/

  zlatka.in

  matyskova - matematika.cz

  skolasnadhledem.cz (online cvičení)

  onlinecviceni.cz ( pro matematiku i český jazyk)

  rysava.websnadno.cz ( 1. třída  - M, Čj)

Věnujte pozornost tomuto sdělení:

Schůzka s rodiči - úkoly

Schůzka v Teams - porada k domácím úkolům: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzFiZDEyMzItYTdjMy00NTc1LTkzMWMtMzMwMGZiMjIxOTU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a110ecb4-0128-4eb0-8a13-4874f819729c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Schůzka v teasm : čtenářský klub 1.B

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdjNTIzZGItMDJiMC00YjM0LTk4NzQtZjU1YmUzMDdiYTQ4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0550b92-0965-44b4-8088-5ee6858a4c9f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

                   Desatero.jpg

  Prázdniny ve školním roce 2020 - 2021    

    Podzimní prázdniny:                od čtvrtka 29. října 2020 do pátku 30. října 2020

    Vánoční prázdniny:                   od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2021

    Pololetní prázdniny:                 pouze pátek 29. ledna 2021

    Jarní prázdniny:                         od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

     Velikonoční prázdniny:          od čtvrtka 1. dubna 2021

     Hlavní prázdniny:                     od čtvrtka 1. července do 31. srpna 2021

 

     Sdělení školní družiny

   Vedoucí vychovatelka školní družiny:           Ludmila Navrátilová

     vychovatelka v naší třídě:                                   Ivona Musilová

 

                                                                   Rozvrh hodin ve třídě I. B

                                       1.                 2.                 3.               4.                5.

         Pondělí            ČJ                M                  ČJ             

         Úterý                 ČJ                M                  ČJ             PRV

         Středa               TV                M                  ČJ             VV             VV

         Čtvrtek             ČJ                M                   HV            ČJ

         Pátek                 ČJ                TV                  ČJ            PRV       

 

      Akce třídy ve školní roce 2020 - 2021

      Září            16. 9. 2020 - Olympijský běh 

                          29. 9. 2020 - Třídní schůzky v 17.00 hod. ve třídě 1.B

      Říjen         14. 10 a 15. 10. - Sběr papíru /prosím, aby žáci donesli nejméně 5kg/

      Listopad                Distanční výuka

      Prosinec

                                strom

Vážení rodiče, přeji Vám krásné pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví , osobní pohody a hlavně radost z Vašich dětí. Třídní učitelka Mgr. Libuše Dvořáková

         Březen               Distanční výuka

         Duben

Velikonoce.jpg

             Červen             

           Vážení rodiče,
          stejně jako většinu obyvatel naší země, ani nás nenechala situace na Jižní Moravě
          chladnými a chceme pomoci.
          Rozhodli jsme se uspořádat finanční sbírku, do které se můžeme společně zapojit.
          Všichni , kteří chtějí, mohou přispět do středy 30.6. libovolnou částkou, která se pak
          celá odešle na transparentní účet obce Hrušky, ve které byla značně poničena i
          základní škola, na jejíž obnově bychom se rádi podíleli.
          Děkujeme všem, kteří nejste lhostejní a připojíte se k nám.
 
                           IMG_20210630_082325.jpg
 
 
      
 
                             Třída 2.B
 
 
      IMG_20211011_104640.jpg
 
 
           Vítáme Vás tentokrát již ve 2.B.....trošinku jsme vyrostli
 
 
           
 
              Rozvrh hodin ve třídě 2.B
    
                Po   Čj     M     Čj    Hv   Prv
                Út   Čj     M    Pč    Čj
                St    Čj    Tv    M     Čj
                Čt    M     Čj    Prv   Čj 
                Pa   Tv    Čj    M      Vv    Vv
 
                PLÁNOVANÉ AKCE V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
             
                 ZÁŘÍ:     Olympijský den 
                                 
                IMG_20210909_104800.jpg 
 
                Naše nejúspěšnější třídní hvězdičky
 
                IMG_20211111_112952.jpg      IMG_20211111_112913.jpg     IMG_20211111_113140.jpg
                Čteme s dětmi, čteme rádi..... a všichni jsme kamarádi
 
                 ŘÍJEN:  Sběr papíru
                                 Sběr kaštanů, šípků a přírodnin pro opuštěná zvířátka
                                 Bílá pastelka
                                 Den stromů
               
                 IMG_20211018_103152.jpg      IMG_20211018_103411.jpg      IMG_20211018_103300.jpg
                 Děti dětem ke Dni stromů
 
                 Podzimní prázdniny
 
                  IMG_20211118_143511.jpg      IMG_20211118_140111.jpg      IMG_20211118_140038.jpg
                  Korálkování s dětmi ve výtvarné dílničce
                                            

                   LISTOPAD:

                  IMG_20211008_101147.jpg      IMG_20211008_101153.jpg      IMG_20211008_101202.jpg 

                  Malujeme jako malí mistři na velká plátna

 IMG_20210921_103059.jpgIMG_20210921_103155.jpgIMG_20210921_103140.jpgIMG_20210921_103144.jpg

        Vyrábění v hodinách pracovních činností nás nejen baví, ale i inspiruje ve tvoření a rozvíjení fantazie 

  IMG_20211116_105009.jpgIMG_20211116_104952.jpgIMG_20211116_105018.jpgIMG_20211116_104918.jpg

           A už se připravujeme na vánoční svátky. Začali jsme vyrábět čerty.

           PROSINEC:

  IMG_20211125_112627.jpgIMG_20211125_112514.jpgIMG_20211125_112440.jpgIMG_20211125_112654.jpg

   Konečně se nám splnil dlouho očekávaný sen. Dnes k nám přijel bílý kůň a zalehl nám celý dvůr.

   Malovaná hádanka v hodině čtení. Už víte, jaká je odpověď?

                                               IMG_20211210_081156.jpg

                                               Hry dětí na sněhu. Sníh nám přinesl velikou radost a hlavně zábavu.

                                              IMG_20211214_110037.jpg

                                               Naše povídání a vyrábění vánočních skřítků, Vánoce, tradice a zvyky.

                                            IMG_20211210_084001.jpg

                                            Už se všichni těšíme na dlouho očekávané Vánoce.

IMG_20211210_111801.jpgIMG_20211210_112823.jpgIMG_20211210_120816.jpgIMG_20211210_122611.jpg

IMG_20211210_113512.jpgIMG_20211210_145131.jpgIMG_20211210_145228.jpgIMG_20211210_115345.jpg

           Tentokrát se nám naše vánoční svícínky ve tvořivých dílničkách zdařili. Máme z našich výrobků velikou radost.

 IMG_20211222_092832.jpgIMG_20211222_092822.jpgIMG_20211222_092927.jpgIMG_20211222_092813.jpg

           Žirafka byla výsledkem našeho vánočního tvoření. Podívejte se, určitě se nám povedly.

IMG_20211222_105122.jpgIMG_20211222_105906.jpg

                 A takto jsme dnes společně s dětmi ukončily letošní kalendářní rok 2021.

IMG_20211221_112754.jpgIMG_20220104_110800.jpg

 

 IMG_20220111_135754.jpgIMG_20220111_144156.jpg

  Zahájení plaveckého výcviku v naší třídě

IMG_20220208_094824.jpgIMG_20220208_100028.jpgIMG_20220208_094939.jpgIMG_20220208_100210.jpg

   Valentýnské tvoření v naší třídní dílničce

IMG_20220208_133013.jpgIMG_20220208_133026.jpgIMG_20220208_132931.jpgIMG_20220208_132904.jpgIMG_20220208_132804.jpg

IMG_20220214_100859.jpg 

                        IMG_20220225_120913.jpg                                                  A máme tady březen, nejkrásnější měsíc v roce. Všechno kolem kvete a sluníčko probouzí naši krásnou přírodu.

IMG_20220319_171110.jpgIMG_20220318_115845.jpgIMG_20220318_174512.jpg

               Učíme se v překrásném školním koutku

IMG_20220323_101554.jpgIMG_20220323_101546.jpgIMG_20220323_102716.jpgIMG_20220323_102724.jpgIMG_20220323_102801.jpg

               Akce naší třídy:   1. Po stopách Jana Amose Komenského /stezka poznání/

IMG_20220331_170130.jpgIMG_20220331_170148.jpgIMG_20220331_170155.jpgIMG_20220331_170203.jpgIMG_20220331_171806.jpg

IMG_20220331_171817.jpgIMG_20220331_171956.jpgIMG_20220331_171821.jpgIMG_20220331_172028.jpgIMG_20220331_172013.jpg

                                                    2. Velikonoční tvořivá dílna dětí a jejich rodičů

IMG_20220331_175437.jpgIMG_20220331_175536.jpgIMG_20220331_175631.jpgIMG_20220331_175738.jpgIMG_20220331_181315.jpg

IMG_20220331_181227.jpgIMG_20220331_175742.jpgIMG_20220331_175533.jpgIMG_20220331_175751.jpgIMG_20220331_190716.jpg

                                               3. Turnaj rodičů a chlapců/stolní fotbálek a vzdušný hokej/

                                               4. Táborák spojený s opékáním buřtů

                                               5. Čtení Andersenových pohádek a noc ve škole, snídaně ve třídě

IMG_20220331_185558.jpgIMG_20220331_185608.jpgIMG_20220331_185648.jpgIMG_20220331_185613.jpgIMG_20220401_071913.jpgIMG_20220401_071853.jpgIMG_20220401_071907.jpg

                                                  6. Ukliďme si svoje město, úklid v okolí Hloučele

             IMG_20220408_082711.jpg

IMG_20220408_083939.jpgIMG_20220408_084120.jpgIMG_20220408_084252.jpgIMG_20220408_084310.jpgIMG_20220408_084340.jpgIMG_20220408_084705.jpg  IMG_20220408_084502.jpgIMG_20220408_084958.jpgIMG_20220408_090031.jpgIMG_20220408_090519.jpgIMG_20220408_094709.jpg

        IMG_20220411_105132.jpg             Recitační soutěž 2. tříd - naše Terezka obsadila 1. místo

        Dubnová tvořivá dílnička - vyrábění motýlků k Zápisu nastávajících prvňáčků

IMG_20220410_142941.jpgIMG_20220419_122841.jpg

IMG_20220419_122111.jpg                IMG_20220419_122135.jpg              IMG_20220419_122154.jpg

            Beseda s Hasiči

IMG_20220428_093744.jpgIMG_20220428_093901.jpgIMG_20220428_093921.jpgIMG_20220428_093958.jpgIMG_20220428_094013.jpgIMG_20220428_094055.jpg

            Den s čarodějnicemi, zábavný program pro naše žáky

IMG-20220429-WA0005.jpgIMG_20220429_102232.jpgIMG_20220429_102244.jpgIMG_20220429_104156.jpgIMG_20220429_103929.jpgIMG_20220429_092959.jpg

IMG_20220429_104714.jpg

                Den Země tentokrát s podtitulem Slunce - dárce života na Zemi

IMG_20220504_090639.jpgIMG_20220504_081453.jpgIMG_20220504_090626.jpgIMG_20220504_081441.jpgIMG_20220504_093807.jpgIMG_20220504_093651.jpg

IMG_20220504_094214.jpgIMG_20220504_101425.jpg                                                                                         IMG_20220505_154238.jpg

    

        A tohle je naše Viktorka a Terezka - obsadily na Čokoládové tretře 5. a 8. místo

 

 

 

         Tady máme Malé mistry, jak křídami malují sluníčka

IMG_20220510_131616.jpgIMG_20220510_131229.jpgIMG_20220510_131313.jpgIMG_20220510_131601.jpgIMG_20220510_131609.jpgIMG_20220510_132709.jpg

IMG_20220510_133003.jpgIMG_20220511_100922.jpgIMG_20220511_102801.jpgIMG_20220504_094220.jpg