Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 2.B

 Třída 2. B

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ V ROCE 2021/2022

         Pondělí 18. října 2021 :

         DEN STROMU

         Od ranních vyučovacích hodin probíhala v naší třídě beseda se žáky o významu stromů v přírodě.

      Všichni žáci shlédli pěkný naučný film o krásách našich stromů v naší vlasti. Beseda byla vhodně 

      doplněna pracovními listy s hádankami, rébusy, skrývačkami, omalovánkami a pexesy s tematikou

      listnatých a jehličnatých stromů, plodů lesa, zvířaty žijících ve volné přírodě.

      Následující hodiny vyplnili žáci 8.B, kteří si připravili pro naši třídu spoustu sportovních, poznávacích

      i dalších herních aktivit. Děkuji žákům za jejich aktivní zapojení do tohoto projektu.

     Úterý 19. října 2021 :      

            Čj - Pořadí vět, zopakovat, povyprávět, že každá věta má v českém jazyce svůj význam.
                   opakovat druhy vět, procvičovat probrané učivo v učebnici
 
            M - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, PS5 str. 20 a 21, doplnit
                   Většina žáků stihla doplnit téměř obě strany.  
 
           Čtení - klasifikace článku a jejich čtení se žáky Byli jednou dva, vyprávění o podzimu, čtení str. 27,28 a 29
                         Naučit báseň Papírové zuby str.27 / zkouším po prázdninách/
 
            Pč - práce s plastelínou, modelování podzimu
 
        Středa 20. října 2021
       
           
            Čj - Opište článek Déšť, Učebnice str. 27/cv. 1.
                   Ve větách vyznačte začátek věty, na konci druh věty a počet slov ve větě.
                   Opakujte s dětmi dělení slov na slabiky, písmenka,počet písmen ve slově, abecedu.
                   Žáci musí bez problémů znát abecedu zpaměti. Brzy začneme ředit slova podle abecedy.
                   Procvičujte ústně slova nadřazená, podřazená, souřadná, zdrobněliny, hanlivá, mnohoznačná,
                   opačná............stále učivo procvičujeme ve škole!
 
            M - Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, PS5 str. 22 - dokončena ve škole, zkontrolujte
                  Nové učivo : dopočítáváme do celé desítky př. typu:  22+_ = 30, 56+_ = 60, 83+ _ = 90
                  a ještě další př. typu: 23+3,58+1,45+4 atr.
                  Opakujte učivo v PS5 na str. 23
 
            Čtení - Podzim, vypisování dalších stran v Písance 2, dodržování správných tvarů písmen a správná
                        hygiena při psaní
 
           Čtvrtek  21. října 2021
 
              
               Čj - Učebnice str. 28 - probrána s dětmi ústně ve škole,
                      str. 29/ cv. 1 Opis článku vlak
                      Procvičujte probrané učivo
 
               M - PS5 str. 26 doplněna ve škole, doma doplňte str. 27
                     Opakujte sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 v oboru do 100, slovní příklady
 
               Prvouka - Zelenina a její druhy str. 14
 
               Čtení -  Čtení O veliké řepě, dramatizace pohádky, Čítanka str. 29, vypravování pohádek vlastními slovy
                            vlastní ilustrace
 
 
             

        Vážení rodiče,

ředitel školy vyhlašuje z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a závěrečných stavebních úprav souvisejících s protipožárními opatřeními, které nelze provést za provozu, na pondělí a úterý 25. a 26. 10. 2021 ředitelské volno dle § 24 zák. 561/2004 Sb. Provoz školní družiny bude  zajištěn od 6:00 do 17:00 hodin. Obědy zajištěny nebudou.

        Děkuji za pochopení

        S pozdravem ředitel školy Mgr. Roman Pazdera

 
 
           Pátek  22. října 2021
 
                  
               Sloh - rozhovor s dětmi, oslovení, Učebnice str.31 Nemocný Jenda - otázky a odpovědi k textu,
                          samostatné vyprávění žáků o tom, jak byli u lékaře, vyprávění podle obrázků
 
               Geometrie - nové učivo "Přímka", PS5 str. 24 a 25, učivo doplněno ve škole, opakujte
 
                Vv - příprava na Halloween, Dýně - kresba voskovkami, pozadí barvy
 
 
              Přeji dětem krásné prožití podzimních prázdnin.
 
     
 
 

 

 

 

04 třída ferda předek

                                                                                                                                                      I.B

                                  Vítá Vás nový školní kolektiv žáků třídy I. B. 

20200901_081946.jpg     

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Dvořáková        

 Důležité informace pro rodiče 1.tříd

Docházka do školy:   - děti přicházejí do školy nejpozději v 7:55, aby si stačily připravit pomůcky na vyučování

 • žáci si ukládají své věci ve třídě samostatně, s rodiči se rozloučí před školou                  
 • pokud někdo potřebuje chodit do školy dříve, má možnost přijít do ranní školní družiny

Rodiče jsou povinni seznámit třídní učitelku se zdravotním stavem žáka – viz. dotazník (prosím vyplňte a obratem pošlete zpět) 

Během prvního týdne, prosím, o vyplnění žákovské knížky, následující dny obalení učebnic a sešitů (PS a ostatní učebnice budou žáci dostávat postupně), nachystat cvičební úbor, ostatní potřeby.

cvičební úbor: sportovní oblečení, sportovní boty na ven i do tělocvičny

v aktovce: pouzdro, desky, sešity, svačina, pití, kapesníčky

v pouzdře: ořezané tužky, pastelky, guma, nůžky, ořezávátko – nutné vše každý den ořezat, pera zatím nenosit

Jak naučit děti rychle číst

plastové zásobníky pod lavicí: pomůcky do VV a PČ dle pokynů vyučujícího, zatím jsou dostačující

Provoz školní jídelny: žáci odcházejí na oběd vždy v doprovodu paní učitelky a paní vychovatelky onemocní-li dítě  jsou rodiče povinni obědy dítěti odhlásit

Omluvenky: rodič je povinen své dítě omluvit do 2 dnů, viz. školní řád, všechny omluvenky budou zapsány v žákovské knížce a podepsány zákonným zástupcem, žáka lze samozřejmě omluvit i telefonicky jestliže potřebují rodiče uvolnit dítě během vyučování, domluví se předem s třídní učitelkou a převezmou si dítě z rukou učitele

Školní družina:           při zájmu o ŠD  rodiče předběžně vyplnili přihlášku i ke stravování

Domácí úkoly:           každý DÚ bude podepsán zákonným zástupcem, vždy bude označen červenou hvězdičkou při nepřítomnosti žáka se rodiče domluví s paní učitelkou na domácích úkolech prostřednictvím e-mailu                                 

Žákovská knížka:      bude rodiči kontrolována každý den, bude podepsána pravidelně

Podpisy rodičů:          jak už bylo zmíněno, rodiče budou pravidelně podepisovat žákovskou knížku, domácí úkoly a deníček(spojovací notýsek)

 Třídní schůzky:         na třídní schůzky se dostaví zákonní zástupci, pokud nebudou rodiče moci, alespoň se

  spojí telefonicky nebo si domluví náhradní termín, pokud bude něco v nepořádku, budou rodiče informování i mimo třídní  schůzky telefonicky nebo zprávou do žákovské knížky

Změny u žáka :          jakákoli změna u žáka (zdravotní stav, změna bydliště, změna v zaměstnání rodičů, apod.) musí být nahlášeny třídní učitelce

PPP ( pedagogiko psychologická poradna) – o vyšetření dítěte v PPP si žádá sám rodič

Preventivní prohlídky – prosím rodiče o dodání preventivních prohlídek dětí – DŮLEŽITÉ!!!

 

Doporučuji navštívit:        https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku

SPRÁVNÉ PSANÍ

KONTROLUJTE PŘI PSANÍ tzv. špetkovitý úchop - vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví.

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 

Správné držení tužky má vypadat takto:

Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí (lze do dlaně vložit papírový kapesník - dojde k uvolnění ruky).

Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.

Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně.

Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné držení těla.

       Více najdete: 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=55

 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=58

 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=75

Více zde: https://valalova.webnode.cz/dulezite-informace/spravne-psaní

       Grafomotorika aneb hraním ke psaní

      Přikládám vhodnou inspiraci studentky, která velmi pěkně zpracovala ve své diplomové práci

      tematiku grafomotoriky a jejího rozvoje.

      www.ppp - ostrava.cz                   

      Hraním ke psaní - ppp ostrava

      Správné sezení a držení těla při psaní

          Sezení.jpg

      Motorika rtů a jazyka  

      Doporučují cvičení a hry z oblasti logopedie. Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty. Tady jsou některá cvičení:

 1. Stáhnout rty a lehce foukat. Pokud foukáme na píšťalku, vybíráme tu s kulatým náústkem (ne plochým).
 2. Foukat a napojit hlásku U, později O. Foukat a pootevřít rty na vyslovení hlásky O, U. Napojit další samohlásky.
 3. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
 4. Olíznout vodorovným směrem nejdřív spodní ret, pak horní (pomalu, rychle, nevracet se).
 5. Olizovat se kruhovitě jedním směrem, pak druhým.
 6. Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
 7. Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad (horní ret se může stáhnout, aby se na něj lépe dosáhlo).
 8. Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom se cvrnká o horní ret (čertík), pohyb nesmí být do strany.
 9. Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
 10. Klepat jazykem o horní patro (D).
 11. Stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed (L)
 12. Zaklesnout jazyk za dolní zuby a zvedat jeho hřbet. Pak ho opět pokládat (Ď, Ť, Ň).
 13. V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
 14. Mističku zvednout a klepat s ní o patro (na špičku nebo na plocho).
 15. Zvednout jazyk a plácnout s ním dolů (nevyplazovat).
 16. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

 

     Jóga pro děti aneb táto a mámo, pojďte si se mnou zacvičit

     Učení není mučení, ale jakmile uvidíte, že už toho mají děti dost, pomáhá veškerá pohybová aktivita, kterou zařadíte

     do vašeho každodenního rozvrhu. A pevně věřím, že se tahle činnost bude dětem líbit.

     Pigy cvičení s Hankou Kynychovou( s jakýmkoliv náčiním)

    Jogínci v přírodě: Pozdrav slunci

    Joga s Artánkem 

    MaMMa Yoga pro děti

    yutoube jogaskristy.cz

     

   Učivo k procvičování hravou formou:

  ctedu@ceskátelevize.cz

  skolakov.eu

  skolavpyzamu.cz

  matika.in/cs/

  gramar.in/cs/

  zlatka.in

  matyskova - matematika.cz

  skolasnadhledem.cz (online cvičení)

  onlinecviceni.cz ( pro matematiku i český jazyk)

  rysava.websnadno.cz ( 1. třída  - M, Čj)

Věnujte pozornost tomuto sdělení:

Schůzka s rodiči - úkoly

Schůzka v Teams - porada k domácím úkolům: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzFiZDEyMzItYTdjMy00NTc1LTkzMWMtMzMwMGZiMjIxOTU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a110ecb4-0128-4eb0-8a13-4874f819729c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Schůzka v teasm : čtenářský klub 1.B

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdjNTIzZGItMDJiMC00YjM0LTk4NzQtZjU1YmUzMDdiYTQ4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0550b92-0965-44b4-8088-5ee6858a4c9f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

                   Desatero.jpg

  Prázdniny ve školním roce 2020 - 2021    

    Podzimní prázdniny:                od čtvrtka 29. října 2020 do pátku 30. října 2020

    Vánoční prázdniny:                   od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2021

    Pololetní prázdniny:                 pouze pátek 29. ledna 2021

    Jarní prázdniny:                         od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

     Velikonoční prázdniny:          od čtvrtka 1. dubna 2021

     Hlavní prázdniny:                     od čtvrtka 1. července do 31. srpna 2021

 

     Sdělení školní družiny

   Vedoucí vychovatelka školní družiny:           Ludmila Navrátilová

     vychovatelka v naší třídě:                                   Ivona Musilová

 

                                                                   Rozvrh hodin ve třídě I. B

                                       1.                 2.                 3.               4.                5.

         Pondělí            ČJ                M                  ČJ             

         Úterý                 ČJ                M                  ČJ             PRV

         Středa               TV                M                  ČJ             VV             VV

         Čtvrtek             ČJ                M                   HV            ČJ

         Pátek                 ČJ                TV                  ČJ            PRV       

 

      Akce třídy ve školní roce 2020 - 2021

      Září            16. 9. 2020 - Olympijský běh 

                          29. 9. 2020 - Třídní schůzky v 17.00 hod. ve třídě 1.B

      Říjen         14. 10 a 15. 10. - Sběr papíru /prosím, aby žáci donesli nejméně 5kg/

      Listopad                Distanční výuka

      Prosinec

                                strom

Vážení rodiče, přeji Vám krásné pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví , osobní pohody a hlavně radost z Vašich dětí. Třídní učitelka Mgr. Libuše Dvořáková

         Březen               Distanční výuka

         Duben

Velikonoce.jpg

             Červen             

           Vážení rodiče,
          stejně jako většinu obyvatel naší země, ani nás nenechala situace na Jižní Moravě
          chladnými a chceme pomoci.
          Rozhodli jsme se uspořádat finanční sbírku, do které se můžeme společně zapojit.
          Všichni , kteří chtějí, mohou přispět do středy 30.6. libovolnou částkou, která se pak
          celá odešle na transparentní účet obce Hrušky, ve které byla značně poničena i
          základní škola, na jejíž obnově bychom se rádi podíleli.
          Děkujeme všem, kteří nejste lhostejní a připojíte se k nám.
 
 
 
 
      
 
                             Třída 2.B
 
 
           Vítáme Vás tentokrát již ve 2.B
 
 
           
 
              Rozvrh hodin ve třídě 2.B
    
                Po   Čj     M     Čj    Hv   Prv
                Út   Čj     M    Pč    Čj
                St    Čj    Tv    M     Čj
                Čt    M     Čj    Prv   Čj 
                Pa   Tv    Čj    M      Vv    Vv
 
                PLÁNOVANÉ AKCE V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
             
                 ZÁŘÍ:     Olympijský den 
 
                 ŘÍJEN:  Sběr papíru
                                 Sběr kaštanů, šípků a přírodnin pro opuštěná zvířátka
                                 Bílá pastelka
                                 Den stromů
                                 Podzimní prázdniny
 
                                                                             

        Vážení rodiče,

ředitel školy vyhlašuje z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a závěrečných stavebních úprav souvisejících s protipožárními opatřeními, které nelze provést za provozu, na pondělí a úterý 25. a 26. 10. 2021 ředitelské volno dle § 24 zák. 561/2004 Sb. Provoz školní družiny bude  zajištěn od 6:00 do 17:00 hodin. Obědy zajištěny nebudou.

        Děkuji za pochopení

        S pozdravem ředitel školy Mgr. Roman Pazdera