Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 1.B

 

04 třída ferda předek nhled (4).jpg

 

                         Třída I.B

                      Vítá Vás nový školní kolektiv žáků třídy I. B. 

 

20200901_081946.jpg     

Třídní učitelka : Mgr. Libuše Dvořáková

        

 Důležité informace pro rodiče 1.tříd

 

Docházka do školy:   - děti přicházejí do školy nejpozději v 7:55, aby si stačily připravit pomůcky na vyučování

  • žáci si ukládají své věci ve třídě samostatně, s rodiči se rozloučí před školou                  
  • pokud někdo potřebuje chodit do školy dříve, má možnost přijít do ranní školní družiny

 

Rodiče jsou povinni seznámit třídní učitelku se zdravotním stavem žáka – viz. dotazník (prosím vyplňte a obratem pošlete zpět)

 

Během prvního týdne, prosím, o vyplnění žákovské knížky, následující dny obalení učebnic a sešitů (PS a ostatní učebnice budou žáci dostávat postupně), nachystat cvičební úbor, ostatní potřeby.

 

cvičební úbor: sportovní oblečení, sportovní boty na ven i do tělocvičny

v aktovce: pouzdro, desky, sešity, svačina, pití, kapesníčky

v pouzdře: ořezané tužky, pastelky, guma, nůžky, ořezávátko – nutné vše každý den ořezat, pera zatím nenosit

plastové zásobníky pod lavicí: pomůcky do VV a PČ dle pokynů vyučujícího, zatím jsou dostačující

 

Provoz školní jídelny:            žáci odcházejí na oběd vždy v doprovodu paní učitelky a paní vychovatelky

                                                           onemocní-li dítě  jsou rodiče povinni obědy dítěti odhlásit

Omluvenky:               rodič je povinen své dítě omluvit do 2 dnů, viz. školní řád, všechny omluvenky budou zapsány v žákovské knížce a podepsány                                                              zákonným zástupcem, žáka lze samozřejmě omluvit i telefonicky

                                           jestliže potřebují rodiče uvolnit dítě během vyučování, domluví se předem s třídní učitelkou a převezmou si dítě z rukou učitele

Školní družina:           při zájmu o ŠD  rodiče předběžně vyplnili přihlášku i ke stravování

Domácí úkoly:           každý DÚ bude podepsán zákonným zástupcem, vždy bude označen červenou

                                          hvězdičkou

                                          při nepřítomnosti žáka se rodiče domluví s paní učitelkou na domácích   

                                           úkolech prostřednictvím e-mailu                                 

Žákovská knížka:      bude rodiči kontrolována každý den, bude podepsána pravidelně

Podpisy rodičů:          jak už bylo zmíněno, rodiče budou pravidelně podepisovat žákovskou knížku, domácí úkoly a deníček(spojovací notýsek)

 Třídní schůzky:         na třídní schůzky se dostaví zákonní zástupci, pokud nebudou rodiče moci,

                                           alespoň se spojí telefonicky nebo si domluví náhradní termín, pokud bude něco v nepořádku, budou rodiče informování i mimo třídní                                               schůzky telefonicky nebo zprávou do žákovské knížky

Změny u žáka :          jakákoli změna u žáka (zdravotní stav, změna bydliště, změna v zaměstnání rodičů, apod.) musí být nahlášeny třídní učitelce

PPP ( pedagogiko psychologická poradna) – o vyšetření dítěte v PPP si žádá sám rodič

Preventivní prohlídky – prosím rodiče o dodání preventivních prohlídek dětí – DŮLEŽITÉ!!!

 

  Prázdniny ve školním roce 2020 - 2021    

    Podzimní prázdniny:                od čtvrtka 29. října 2020 do pátku 30. října 2020

    Vánoční prázdniny:                   od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2021

    Pololetní prázdniny:                 pouze pátek 29. ledna 2021

    Jarní prázdniny:                         od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

     Velikonoční prázdniny:          od čtvrtka 1. dubna 2021

     Hlavní prázdniny:                     od čtvrtka 1. července do 31. srpna 2021

 

     Sdělení školní družiny

   Vedoucí vychovatelka školní družiny:           Ludmila Navrátilová

     vychovatelka v naší třídě:                                   Ivona Musilová

 

                                                                   Rozvrh hodin ve třídě I. B

                                       1.                 2.                 3.               4.                5.

         Pondělí            ČJ                M                  ČJ             

         Úterý                 ČJ                M                  ČJ             PRV

         Středa               TV                M                  ČJ             VV             VV

         Čtvrtek             ČJ                M                   HV            ČJ

         Pátek                 ČJ                TV                  ČJ            PRV       

 

      Akce třídy ve školní roce 2020 - 2021

      Září           16. 9. 2020 - Olympijský běh  

 

    ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021

       1. školní týden od 1. září do 4. září 2020

            Adaptace žáků po příchodu z MŠ do 1. třídy ZŠ

                 Pátek:           ČJ - ŽA ( Živá abeceda) - rozhovoření žáků, naše třída, pojmy vpředu, vzadu
                                                           nahoře, dole, prostorová orientace
                                                        - kontrola nastříhaných písmen
                                                        - pamětné opakování hlásek( A, E, I, O, U), pohybové hry
                                                        - Moje první psaní(grafomotorická cvičení, hry s prsty)
                                                    M - počítání po jedné do pěti
                                                        - nový PS , první strana s krtkovými 
                                                        - vystříhat číslice a tečky od 1-5
                                                  TV - prohlídky tělocvičen a venkovního sportovního areálu
                                                        - poučení žáků o BOZP
 

       2. školní týden od 7. září do 11. září 2021                 

                Pondělí :       ČJ - opakování učiva z pátku, naše třída
                                                         - skládání prvních hadů z písmenek
                                                         - pohádka a O Budulínkovi
                                                         - uvolňovací cvičení , kočička s klubíčkem
                                                     M - počítání po jedné do 5
                                                          - učivo k podzimu vz.PS z M
                                                          - procvičujeme prsty, cviky s básničkami
                                                   PČ - Motivace pohádkou O Budulínkovi
                                                          - výrobek Lištička (vytrhávání a lepení, hra s papírem)
                      
                 Úterý:             ČJ - povídání o přestávkách ( svačinka, velká přestávka, chování - pravidla)
                                                            plnění úkolů v ŽA - str. 4, dvojice
                                                          - pohádka O koblížkovi - poslech, vyprávění, kresba koblížka
                                                          - draci, grafomotorická cvičení
                                                     M - počítání po jedné do pěti, prstové cvičení, počet
                                                         - grafomotorická cvičení, korálky pro maminku, stanovení počtu
                                       Prvouka - nový PS, naše škola, prohlídka, orientace v bludišti
                                                 
                                        
                 Středa:            ČJ - Práce s písmenky ( učíme se jmenovat zpaměti samohlásky, doma skládáme hady
                                                              z písmen)
                                                           - Rozdělování slov na slabiky ( tleskáme a říkáme, kolik má slovo slabik)
                                                           - ŽA str. 5
                                                           - Moje první psaní - vařili jsme kašičku. str. 4
                                                      M  - Hry s čísly a tečkami
                                                            ( pojmy hned před, hned za, první ,poslední, aj.)
                                                           - PS z M, str. 4
                                                           - první domácí úkol , označen hvězdičkou, do každého rámečku přidat
                                                            jedno jablíčko
                                                     VV - dokončení lištiček z minulých hodin
                            
                                                     
                Čtvrtek:          ČJ - procvičování dělení slov na slabiky, samohlásky, skládání 
                                                           - hledání společných znaků, dvojice
                                                           - dramatizace pohádky O veliké řepě
                                                           - psaní - grafomotorické cviky s básničkou str. 5
                                                      M - počítání od 1 do 5, nácvik číslice O a 1
                                                          - společná práce v PS M str.5
                                                    HV - tóny a zvuky
                                                          - nová píseň Žabička zelená, zpěv a taneček
                                                          - PL omalovánka
                   
          
                  Pátek:         ČJ - naučit svými slovy vyprávět pohádku O veliké řepě.
                                                       - opakovat dělení slov na slabiky, procvičovat písmena
                                                       - dvojice, hledání stejných tvarů
                                                       - grafomotorické cvičení - pod jablíčka namalovat barevné talíře str.6 a str.7
                                    Prvouka - povídání o naší třídě, vyučovací hodina str.4
                                                      - vymalovat na příští hodinu celou stranu
                                                TV - cvičení v tělocvičně, příprava na středeční Olympijský běh
                                                      - žáci si vzali dle vlastního uvážení souhlasy s účastí, prosím vypište
                                                        odevzdejte v pondělí tř. učitelce
 

       3. školní týden od 14. září do 18. září 2020

                  Pondělí:     ČJ - vyprávění pohádky O veliké řepě
                                                        - opakování písmen a dělení slov na slabiky 
                                                        - ŽA str. 8 - vyplnění, hledání rozdílů, shodné tvary
                                                        - Cviky na procvičení rukou, str. 8 a 9 ( klubíčka)
                                                        - poslech pohádky O Smolíčkovi
                                                  M  - počítání po jedné do 5, PS z M str.6
                                                       - nácvik číslice 2, procvičování 0, 1 
                                                       - psaní číslic ( druhá strana v Moje první psaní, str.2)
                                                 PČ - modelování ( zvířátka na zahradě a na dvoře)
 
 
                  Úterý:          ČJ  - opakování vyprávění pohádky O veliké řepě
                                                      - písmenka, skládání, dělení slov na slabiky
                                                      - shodnost dvojic, uplatnění v pohádkových motivech
                                                      - povídání o sportovních akcích
                                                      - psaní ( elipse)
                                                       Zítra Olympijský běh ( sportovní oblečení všichni žáci, prosím, dejte dětem naše školní
                                                        trička )
                                                 M - počítání po jedné do 5
                                                     - psaní číslic, dnes 3 ( opakování 0, 1, 2)
                                                     - úkoly v PS str.7, v psaní str. 3( natrénovat 3)
                                   Prvouka - Naše třída, školní družina, přestávky
                                                     - vymalovávejte s dětmi obrázky     
 
                  Středa:     ČJ - povídání o dopravních prostředcích , křižovatka, semafor, přechod pro chodce
                                                      - ŽA str. 11 - vypravovat téma Na křižovatce
                                                   
                                                        Olympijský běh ( běželi přihlášení žáci)
                                                 VV - kresba voskovými pastelkami, téma Podzimní drak  
 
                   Čtvrtek:       ČJ - nové písmenko M, m - naučit vyslovovat, hledání písmen na začátku, uprostřed a na konci slov
                                                     - nácvik psaní písmen (M a m)
                                                     - vystřihnout nová písmenka M, m
                                                     - cviky k uvolňování ruky - nácvik kroužení str. 12
                                                     - ležaté osmičky kolem dopravních značek ( říkejte si pomocné básně), str.13
                                                M  - číslice 4, počet, pořadí, nácvik
                                                       psaní číslic str. 4( pouze 3 řádky)
                                                Hv - nová píseň Rybička maličká (nácvik zpěvu)
                                                       - zvuky a tóny
                                                       - hudební nástroje, PL vymalovat na příští týden do hodiny HV
 
                  Pátek:            ČJ - vyprávět pohádku O červené karkulce, domalovat obrázek
                                                       - prosím rodiče, aby vystřihli dětem písmenka M a m ( bez písmenek nelze pracovat)
                                                       - nacvičujte dělení slov na slabiky, vytleskávejte a skládejte hady z písmen
                                                       - složené hady z písmen čtěte zprava doleva a naopak
                                                       - uvolňovací cviky ( nácvik horního oblouku)
                                         Prvouka - kontrola Dú (nosit všechny PS, vše chystat podle rozvrhu)
                                                       - škoplní potřeby
                                                  Tv - děkuji všem rodičům za správnou obuv do hodin tělocviku, soutěže, hry