Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 1.B

 

04 třída ferda předek nhled (4).jpg

 

                         Třída I.B

                      Vítá Vás nový školní kolektiv žáků třídy I. B. 

 

20200901_081946.jpg     

Třídní učitelka : Mgr. Libuše Dvořáková

        

 Důležité informace pro rodiče 1.tříd

 

Docházka do školy:   - děti přicházejí do školy nejpozději v 7:55, aby si stačily připravit pomůcky na vyučování

 • žáci si ukládají své věci ve třídě samostatně, s rodiči se rozloučí před školou                  
 • pokud někdo potřebuje chodit do školy dříve, má možnost přijít do ranní školní družiny

 

Rodiče jsou povinni seznámit třídní učitelku se zdravotním stavem žáka – viz. dotazník (prosím vyplňte a obratem pošlete zpět)

 

Během prvního týdne, prosím, o vyplnění žákovské knížky, následující dny obalení učebnic a sešitů (PS a ostatní učebnice budou žáci dostávat postupně), nachystat cvičební úbor, ostatní potřeby.

 

cvičební úbor: sportovní oblečení, sportovní boty na ven i do tělocvičny

v aktovce: pouzdro, desky, sešity, svačina, pití, kapesníčky

v pouzdře: ořezané tužky, pastelky, guma, nůžky, ořezávátko – nutné vše každý den ořezat, pera zatím nenosit

plastové zásobníky pod lavicí: pomůcky do VV a PČ dle pokynů vyučujícího, zatím jsou dostačující

 

Provoz školní jídelny:            žáci odcházejí na oběd vždy v doprovodu paní učitelky a paní vychovatelky

                                                           onemocní-li dítě  jsou rodiče povinni obědy dítěti odhlásit

Omluvenky:               rodič je povinen své dítě omluvit do 2 dnů, viz. školní řád, všechny omluvenky budou zapsány v žákovské knížce a podepsány                                                              zákonným zástupcem, žáka lze samozřejmě omluvit i telefonicky

                                           jestliže potřebují rodiče uvolnit dítě během vyučování, domluví se předem s třídní učitelkou a převezmou si dítě z rukou učitele

Školní družina:           při zájmu o ŠD  rodiče předběžně vyplnili přihlášku i ke stravování

Domácí úkoly:           každý DÚ bude podepsán zákonným zástupcem, vždy bude označen červenou

                                          hvězdičkou

                                          při nepřítomnosti žáka se rodiče domluví s paní učitelkou na domácích   

                                           úkolech prostřednictvím e-mailu                                 

Žákovská knížka:      bude rodiči kontrolována každý den, bude podepsána pravidelně

Podpisy rodičů:          jak už bylo zmíněno, rodiče budou pravidelně podepisovat žákovskou knížku, domácí úkoly a deníček(spojovací notýsek)

 Třídní schůzky:         na třídní schůzky se dostaví zákonní zástupci, pokud nebudou rodiče moci,

                                           alespoň se spojí telefonicky nebo si domluví náhradní termín, pokud bude něco v nepořádku, budou rodiče informování i mimo třídní                                               schůzky telefonicky nebo zprávou do žákovské knížky

Změny u žáka :          jakákoli změna u žáka (zdravotní stav, změna bydliště, změna v zaměstnání rodičů, apod.) musí být nahlášeny třídní učitelce

PPP ( pedagogiko psychologická poradna) – o vyšetření dítěte v PPP si žádá sám rodič

Preventivní prohlídky – prosím rodiče o dodání preventivních prohlídek dětí – DŮLEŽITÉ!!!

 

   Jak naučit děti rychle číst.jpg  

   Doporučuji navštívit:        https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku

 

      SPRÁVNÉ PSANÍ

 

KONTROLUJTE PŘI PSANÍ tzv. špetkovitý úchop - 

vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví.

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 

 

Správné držení tužky má vypadat takto:

Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí (lze do dlaně vložit papírový kapesník - dojde k uvolnění ruky).

Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.

 

Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně.

 

Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné držení těla.

 

       Více najdete:

      www.jak-spravne-psat.cz/?p=55

 

       www.jak-spravne-psat.cz/?p=58

 

       www.jak-spravne-psat.cz/?p=75

  

        Více zde: https://valalova.webnode.cz/dulezite-informace/spravne-psaní

 

       Grafomotorika aneb hraním ke psaní

      Přikládám vhodnou inspiraci studentky, která velmi pěkně zpracovala ve své diplomové práci

      tematiku grafomotoriky a jejího rozvoje.

      www.ppp - ostrava.cz                   

      Hraním ke psaní - ppp ostrava

      Správné sezení a držení těla při psaní

          Sezení.jpg

      Motorika rtů a jazyka  

      Doporučují cvičení a hry z oblasti logopedie. Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty. Tady jsou některá cvičení:

 1. Stáhnout rty a lehce foukat. Pokud foukáme na píšťalku, vybíráme tu s kulatým náústkem (ne plochým).
 2. Foukat a napojit hlásku U, později O. Foukat a pootevřít rty na vyslovení hlásky O, U. Napojit další samohlásky.
 3. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
 4. Olíznout vodorovným směrem nejdřív spodní ret, pak horní (pomalu, rychle, nevracet se).
 5. Olizovat se kruhovitě jedním směrem, pak druhým.
 6. Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
 7. Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad (horní ret se může stáhnout, aby se na něj lépe dosáhlo).
 8. Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom se cvrnká o horní ret (čertík), pohyb nesmí být do strany.
 9. Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
 10. Klepat jazykem o horní patro (D).
 11. Stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed (L)
 12. Zaklesnout jazyk za dolní zuby a zvedat jeho hřbet. Pak ho opět pokládat (Ď, Ť, Ň).
 13. V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
 14. Mističku zvednout a klepat s ní o patro (na špičku nebo na plocho).
 15. Zvednout jazyk a plácnout s ním dolů (nevyplazovat).
 16. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

 

     Jóga pro děti aneb táto a mámo, pojďte si se mnou zacvičit

     Učení není mučení, ale jakmile uvidíte, že už toho mají děti dost, pomáhá veškerá pohybová aktivita, kterou zařadíte

     do vašeho každodenního rozvrhu. A pevně věřím, že se tahle činnost bude dětem líbit.

     Pigy cvičení s Hankou Kynychovou( s jakýmkoliv náčiním)

    Jogínci v přírodě: Pozdrav slunci

    Joga s Artánkem 

    MaMMa Yoga pro děti

    yutoube jogaskristy.cz

     

   Učivo k procvičování hravou formou:

  ctedu@ceskátelevize.cz

  skolakov.eu

  skolavpyzamu.cz

  matika.in/cs/

  gramar.in/cs/

  zlatka.in

  matyskova - matematika.cz

  skolasnadhledem.cz (online cvičení)

  onlinecviceni.cz ( pro matematiku i český jazyk)

  rysava.websnadno.cz ( 1. třída  - M, Čj)

Věnujte pozornost tomuto sdělení:

Schůzka s rodiči - úkoly

Schůzka v Teams - porada k domácím úkolům: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzFiZDEyMzItYTdjMy00NTc1LTkzMWMtMzMwMGZiMjIxOTU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a110ecb4-0128-4eb0-8a13-4874f819729c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Schůzka v teasm : čtenářský klub 1.B

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdjNTIzZGItMDJiMC00YjM0LTk4NzQtZjU1YmUzMDdiYTQ4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0550b92-0965-44b4-8088-5ee6858a4c9f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

                   Desatero.jpg

  Prázdniny ve školním roce 2020 - 2021    

    Podzimní prázdniny:                od čtvrtka 29. října 2020 do pátku 30. října 2020

    Vánoční prázdniny:                   od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2021

    Pololetní prázdniny:                 pouze pátek 29. ledna 2021

    Jarní prázdniny:                         od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

     Velikonoční prázdniny:          od čtvrtka 1. dubna 2021

     Hlavní prázdniny:                     od čtvrtka 1. července do 31. srpna 2021

 

     Sdělení školní družiny

   Vedoucí vychovatelka školní družiny:           Ludmila Navrátilová

     vychovatelka v naší třídě:                                   Ivona Musilová

 

                                                                   Rozvrh hodin ve třídě I. B

                                       1.                 2.                 3.               4.                5.

         Pondělí            ČJ                M                  ČJ             

         Úterý                 ČJ                M                  ČJ             PRV

         Středa               TV                M                  ČJ             VV             VV

         Čtvrtek             ČJ                M                   HV            ČJ

         Pátek                 ČJ                TV                  ČJ            PRV       

 

      Akce třídy ve školní roce 2020 - 2021

      Září            16. 9. 2020 - Olympijský běh 

                          29. 9. 2020 - Třídní schůzky v 17.00 hod. ve třídě 1.B

      Říjen         14. 10 a 15. 10. - Sběr papíru /prosím, aby žáci donesli nejméně 5kg/

      Listopad                Distanční výuka

      Prosinec

                                IMG_20181130_171727.jpg

                                Vážení rodiče,

                                přeji Vám krásné pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví , osobní

                                pohody a hlavně radost z Vašich dětí.

                                Třídní učitelka Mgr. Libuše Dvořáková

 

    ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ V ROCE 2021

   26.školní týden od 22. února do 26. února 2021

 

   Pondělí : Slabikář str. 47 - opakujeme čtení

                    M - procvičit sčítání a odčítání čísel v oboru do 20,PL

                    PS - Přepis 3 vět, opakujte písmena, psaní slabik, slov, věty

    Úterý:      Slabikář str. 48 - nácvik nové strany s písmenkem Cc

                            čtení slabik, slov a jednoduchých vět

                            procvičování psaní vět a jmen

                            PS - Přepis 3 vět, upevňujte procvičené učivo

                            M - PL k procvičení učiva

                            Prvouka - Roční období, měsíce, pracovní dny v týdnu,

                            volné dny, jejich jmenování zpaměti, moje adresa,domácí 

                            zvířata,lesní zvířata, ptáci, ovoce a zelenina

                            Povídání o blížícím se jaru.

     Středa :         Slabikář str. 49 

                            Dbejte na správné čtení slov, slov s předložkami, vět

                            na správnou intonaci. Na konci věty klesejte hlasem.

                            / čtěte tak, jak mluvíte/

                           Ps - do sešitu opisy a přepisy přepište 3 věty

                           Písanka č. 3 - dopište str. 13/ nevypisujte stránky dopředu/

                           M - opakujte probrané učivo, zítra prověrka

      Čtvrtek :      Slabikář, dokončena str. 50

                           dnes procvičování čtení na PL /písmenko c/

                           M - doplněna se žáky str. 9/ překontrolujte/

                           Dú: PL vyplňte na pondělí 1.3.

                           Hv - PL s tajenkou, přinést vyplněný 4.3.

       Pátek:         Slabikář, hravou formou probrány dvě str. 51 a 52

                           str.52 - skládat z písmenek počáteční slova/mřížky/

                           číst článek s kytičkou/

                           Písanka str. 16 /vypsat/

                           Prvouka - kreslíme Otesánka, zdravá strava, výživa

                           

                            

 

   25.školní týden od 15.února do 19.února 2021

    JARNÍ PRÁZDNINY

  24. školní týden od 8.února do 12.února 2021

    Pátek:   Zábavné dopoledne

    Čtvrtek:  Slabikář str. 47 / na 22.2./

                    Zaměřit se na čtení dvojhlásek, slov s dvojhláskami, pozor

                    na čtení slov s předložkami, věty

                    opakujte písmenka, přepisy a opisy slov a vět

                    M - Čísla 11 - 20, porovnávání čísel, rozklady čísel

                    Počítejte př. typu 10+5,10+8,10+6.....opakujte

                    Dětem v současné době dochází lepidla, barevné papíry,

                    nemají všichni plastelínu, nůžky, proto Vás prosím touto

                    cestou o doplnění pomůcek do vyučovacích hodin.

                    Zítra budeme mít zábavné dopoledne. Dejte dětem sportovní

                    oblečení.

 

    Středa:   Slabikář str. 46

                    Pročíst celou stranu, zaměřit se na čtení slov se skupinami

                    au, ou, čtení vět a hlavně na opakování probraného učiva

                   Přepisy a opisy: začínáme s přepisem vět /zdůrazňujte, co

                   víme o větě, co se píše na začátku, co na konci,trénujte

                   psaní vět, co napíšete, ihned kontrolujte, znovu po sobě 

                   přečtěte/

                   M - Čísla 0 - 20 , trénujte psaní dvojciferných čísel, procvičujte

                   příklady typu 10+2,10+8,10+6 atd., porovnávejte čísla

 

    Úterý:     Slabikář str.45

                    Pročíst celou str.45 se slabikami v barevných domečkách, tvořte

                    s nimi slova, trénujte čtení, psaní vět, učte doplňovat neúplné věty 

                    tvořte správné věty podle obrázků.

                    Písanka č.3 - vypsat str.7

                    Opakujte a procvičujte psaní písmen, slabik slov a věty.

                    M - PS č. 3 str. Čísla 11 - 20

                    Prvouka - na 12.2. připravit PL, kde na první polovině budou

                    domácí potřeby/5ks/ a na druhé polovině hygienické potřeby/5ks/

 

   Pondělí:  Slabikář str. 44

                    Pročíst celou stranu 44, zaměřte se na čtení obtížných skupin 

                    slov / tráva, kráva, mraky,vlasy,sláva.../

                    Opakujte psaní probraných písmen, slabiky, slova, jména 

                    pište krátké věty.

                    Písanka č.3 - dokončit str. 5 k probíranému učivu

               M - PS č.3 , psaní číslic 11 - 20, procvičit str. 2

 

  23. školní týden od 1. února do 5. února 2021

   Pátek:      Slabikář str. 43

                   Pročíst celou str. 43, číst věty u kytičky, otázka a odpovědi

                   Písanka č.3 - dále nic nevypisovat, opakovat písmenka, slabiky

                   slova a psát věty, procvičovat učivo

                   Prvouka - namalovat PL na 9.2./ na jednu polovinu ovoce na talíř,

                                     druhá polovina - bedýnka se zeleninou /

                                    Učíme se jmenovat ovoce, zeleninu, mléčné výrobky,

                                    pečivo, cukrovinky.

 

   Čtvrtek:   Slabikář str. 42

                   Nácvik nového písmenka R,r - vystřihnout, procvičit

                   psaní, naučit báseň o rakovi, číst věty se jmény, klademe

                   dětem otázky a procvičujeme tázací věty / ? /

                   Písanka č.3 - vypsat str. 3, slova s písmenkem r/ psaní

                   r na začátku, uprostřed a na konci slov/

                   Nácvik psaní jmen, věty.

                   Matematika PS č.3 - dnes proběhlo souhrnné opakování

                   probraného učiva za 1. pololetí, písemnou i ústní formou

                   u tabule

                   Chválím všechny žáky i Vás rodiče za vzornou domácí přípravu!

                   

  Středa:   Slabikář str. 41, projít celou stranu, pročíst důkladně věty

                  Dú: opakujte probrané učivo

                  M - projděte znovu celou poslední str. 32, přineste zítra ke kontrole

                        připravte a obalte PS 3

                   Dú: počítejte zpaměti v oboru do 10, řešte jednoduché slovní 

                         úlohy, trénujte rozklady čísel

                  Dejte prosím dětem notýsky na zapisování Dú!

 

  Úterý :    Slabikář str. 40, procvičena hravou formou

                  Dú: naučit báseň na str. 40 Kominík,

                  opakovat probrané učivo

                  M - projděte celou str.31, zkontrolujte

                  Prvouka - str. 29, vyplnit celou stranu

                  Věnujte, prosím pozornost sdělené ŠD v žákovské knížce,

                  vyplňte nebo proškrtnite a podepište!

                  Předem Vám děkujeme.

 

                  Na zítra přinést notýsky na zapisování Dú.

                 

  Pondělí :  Slabikář str. 39

                    Dú: čtěte článek U Šedů na str.39

                    dbejte na správné plynulé čtení, správnou intonaci 

                    a klesání hlasem

                    Písanka, opisy a přepisy:  opakujte probrané učivo

              M - procvičování probraného učiva, malovaná matematika

                    matematické sloupečky

               Pč - sáňkaři na sněhu

 

  22. školní týden od 25. ledna do 29. ledna 2021

   Pátek:      POLOLETNÍ  PRÁZDNINY

   Čtvrtek:       Vysvědčení

   Středa:   ČJ - Slabikář - str. 38

                           nácvik čtení slabik, slov a jednoduchých vět s písmenem š,Š

                           vystřihnout písmenko š,Š

                           Opisy a přepisy: přepsat nový sloupeček, začít spojovat 

                           jednoduchá slova do vět, jejich psaní

                          Čtení: zkvalitnit úrověň čtení, jedenkrát přečíst nestačí,

                          slova a čtení vět se musí dětem zautomatizovat, na konci věty 

                          klesejte hlasem. Dbejte na znaménka /. , ! a ? /.

                     M - dokončit a překontrolovat v PS str. 30

                           problémem jsou rozklady čísel, dnes jsme začali vypisovat

                           do slovních úloh jednoduché odpovědi

                            sčítejte a odčítejte v oboru do 10

 

   Úterý : ČJ - Slabikář - str. 37

                        pročíst celou str. 37, zaměřit se na čtení celých vět

                        Dú: opisy a přepisy, nový sloupek, dnešní diktát vět byl

                             neúspěšný, zaměřte se na psaní jednoduchých vět,

                             diktáty písmen, slabik, slov

                   M - dokončena str. 29 v PS M, počítejte do 10, řešte jednoduché 

                         slovní úlohy

                Prvouka - Hygiena a naše zdraví, doplňte do 2.2.v sešitě Prv

                                str. 28, domalujte obrázek ruky

             Důležité sdělení:

             O přestávkách i během vyučování se u některých žáků zhoršilo

          jejich chování. Žáci se baví, vykřikují, uráží, nerespektují příkazy,

          vulgárně se vyjadřují a věnují se svým hračkám, které nosí do školy.

          Sjednejte, prosím, nápravu.

                 

   Pondělí :  ČJ - Slabikář - str. 36, nácvik nového písmenka K, k

                             pročíst slabiky, slova s předložkami, naučit básničku 

                             tvořit věty, procvičovat probrané učivo

                             Přepisy a opisy: přepsat nová slova

                       M - vypsaná str. 28, řešení jednoduchých slovních příkladů

                             opakujte rozklady, pamětné počítání

                       

  21. školní týden od 18. ledna do 22. ledna 2021

   Pátek:      ČJ - Slabikář - str. 35, čtěte dopis napsaný psacím písmem,

                                  naučte své děti psát a jmenovat zpaměti vaši "ADRESU"

                                  natrénujte na dopise a cvičném papíře + známka

                                  Přepisy a opisy: přepište nový sloupek

                    Prvouka - povídejte si o návštěvě lékaře, lékařské prohlídky

 

   Čtvrtek:  ČJ  Slabikář - str. 34, čtení druhé poloviny článku s názvem

                            Adam má deset let

                            Písanka č.3 - rozdány, dnes není úkol v písance

                            Opisy a přepisy - přepsat nový sloupek

                    M -  doplněna str. 27, procvičujte numerace v oboru do 10

 

   Středa:    ČJ- Slabikář - str. 34

                           Dú: čtení poloviny str. 34/článek pouze u domina/

                          Písanka: psaní slov, opakujte, vypsat Š a nacvičit str. 38

                          Opakujte všechno probrané učivo.

 

   Úterý:      ČJ - Slabikář - str. str. 33, celé znovu pročíst, slova s předložkama

                            Dú: čtení souvislých vět na str. 33, rámeček se slovy

                            Psali jsme diktát, pište, prosím opravy!

                            Písanka: vypsat str. 36, nové písmenko malé š

                            Přepisy, opisy - přepsat slabiky

                            Opakujte všechna probraná písmenka.

                      M - str. 26 v PS dokončena, překontrolujte a podepište

                            Procvičujte pamětné sčítání a odčítání v oboru do 10,

                            trénujte rozklady čísel.

                      Prvouka - v PS Člověk str. 26, jmenujte jednotlivé části těla

       Zítra s dětmi půjdeme ven a proběhne vyučování " Psaní na sněhu."

       Hravou formou budeme se učit písmanka, slova a psát jednoduché 

       věty. Oblečte tepleji děti.

 

   Pondělí:  ČJ - Slabikář - str. 32

                            Dú: naučit báseň na písmenko D, vystřihnout D, d

                            provádějte přepisy a opisy slov do sešitu 

                            čtěte slova a věty na str. 32

                            Písanka: ve škole nácvik malého k, doma vypsat str. 34

                       M - Sčítání čísel v oboru čísel do 10, projít str. 25

                              trénujte rozklady čísel

 

  20. školní týden od 11. ledna do 15. ledna 2021

   Pátek:        ČJ - Slabikář - str. 30 a 31, procvičena hravou formou

                                   Dú: čtěte str. 31, článek o zimě, označen

                                   Písanka: dnes prováděn nácvik psacích písmen

                                                     D/ žáci vypracovávali PL/, S/ umí z nácviku                                                                             PL/a malého k - v pondělí znovu budeme 

                                                       procvičovat

                                                      Dú:  dnes pouze velké S str. 32

                              Prvouka - zvířátka žijící v lese, opakování, PC - film

                              Matematika dnes nebyla, PL s úkolem jsou na pondělí.

    Milí rodiče, prosím Vás, všechny nakopírované listy za celý týden s jejich

    vyplněním vložte do eurosložek a následující týden přineste do školy.

    Přidáme je do složek s úkoly/ portfolia/, kde najdete přehled o procvičeném

    učivu za 1.pololetí.

  Čtvrtek:     ČJ - Slabikář - str. 29, projít, cv. dokončit

                             Dú: čtení článku U tety Oliny

                             Písanka: str.31- nácvik písmenka d, vystřihnout

                             Opisy a přepisy: vypsat sloupečky

                      M - str. 24 /učte  děti poznávat kovové peníze/

                             Dú: PL - rozklady a pamětné počítání

                      HV - výroba dětských hudebních nástrojů,

                              vyťukávání rytmů u písniček

 

  Středa:      ČJ - Slabikář - str. 28, pročíst, skládat do mřížek slova,

                            zaveden nový sešit na přepisy a opisy - úkol

                            Dú: čtěte článek Zima str. 28

                            Písanka: vypsat str. 29

                       M - Numerace do 10 str. 23

                             opakujte probrané učivo, sčítejte a odčítejte zpaměti,

                             trénujte rozklady čísel, dominové karty/ dětem nejdou/

                      Dnes proběhla v učebně informatiky individuální hodina

                      se žáky na PC. Žáci se učili připojovat v Teamsech    

                      steným způsobem jako jsme se připojovali v době 

                      distanční výuky. Naučte děti stejnému způsobu připojení.

                      Brzy bude on - line třídní schůzka.

 

  Úterý:        ČJ - Slabikář - str. 27

                            Dú: čtěte články o zvířátkách v zimě a co dělají 

                                   děti v zimě

                            Písanka: str. 27, vypsáno malé písmenko z

                            nácvik slov, přepisy a opisy, diktát

                      M - dokončena str. 22 v PS, zítra nácvik čísla 10

                             opakujte probrané učivo, zaměřte se na řešení 

                             dominových karet a slovní úlohy

                       Prvouka - zvířátka v zimě, video, PL

                                        Dú: str .25

 

  Pondělí:    ČJ - Slabikář - str. 26 

                      Naučit báseň o zimě, přečíst celou stránku, trojslabičná

                      slova doplňujte do mřížek, nacvičujte přepis slov, čtěte PL,

                      vystřihnout nová písmenka Z, z

                      Písanka - vypsat str. 24, dbejte na správné napojování slov

                      Zítra diktát 

                      M - str.21, doplňte, podepište

 

  19. školní týden od 4. ledna do 8. ledna 2021

   Pátek:        ČJ - Slabikář - procvičujte slova s předponami, objasňujte

                              výzmany slov,opakujte písmena, slabiky, slova, PL

                              čtěte str. 25 a PL - přepisujte slova

                              Písanka - vypsat str. 22, dbejte na správné napojování 

                              slov, pište jednoduché věty

                      Prvouka - str. 24 - Živočichové v zimě, povídejte si 

                             o zvířátkách žijících v lese, jejich potravě, pojmech

                             krmelec, srnčí, vysoká a nízká zvěř, dokončete 

                             cv. 1-3

 

   Čtvrtek:     ČJ - Slabikář - otázka a odpovědi ke čteným článkům,

                              čtěte se správnou intonací

                      Dú: čtěte text s větami str. 24, sklátejte slova do mřížek,PL

                      Písanka - vypsat str. 20, písmenko velké N

                      opakujte psaní všech písmen, slabiky, jednoduchá slova

                      zítra malý diktát

                      M -  Odčítání v oboru čísel do 9, procvičovat,

                              vyplněná str. 20

   

   Středa:      ČJ - Slabikář - hravou formou splněny str. 22 a 23

                      Dú: čtěte článek str. 23/označen červenou hvězdičkou/

                      Písanka - vypsat str. 19, písmenko malé n

                      probrané učivo procvičujte na PL/čtení, psaní opisy,

                      přepisy/

                      M - Procvičování učiva Sčítání v oboru čísel do 9,

                            dokončena str.19, zkontrolujte jijí vyhotovení

                      Vv - Malba: tučňáci na ledové kře, ekologická výchova

                              žáků k ochraně přírody

 

   Úterý:        ČJ - Slabikář - hravou formou splněny str. 19 a 20

                      Dú: čtěte článek str. 21 - U nás / vyprávějte si o Vánocích,

                             o oslavě Nového roku/

                      Písanka - vypsat str.17/opakujte probraná písmena,

                      pište slova, slova s předložkami, přepisujte jednoduché

                      věty, používejte PL

                      M - dokončena str.18, malá pětiminutovka v sešitě,

                      zaměřte se na pamětné počítání/pomalu odstraňujte

                      používání prstů/,řešte jednoduché slovní úlohy

                      Prvouka - Zima a zimní zvyky, PS str. 23

 

   Pondělí:    ČJ - Slabikář - procvičeny, doplněny str.17 a 18

                    Dú: čtěte cv.3/str.17, naučit báseň k písmenku N - str.18

                    Písanka - vypsat str.14

                    Opakovat probrané učivo

                    Mdokončena str.17

                    Dú: procvičovat + a - v oboru do 9, porovnávání čísel

                    jednoduché slovní úlohy, rozklady čísel