Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 1.B

 

04 třída ferda předek nhled (4).jpg

 

                         Třída I.B

                      Vítá Vás nový školní kolektiv žáků třídy I. B. 

 

20200901_081946.jpg     

Třídní učitelka : Mgr. Libuše Dvořáková

        

 Důležité informace pro rodiče 1.tříd

 

Docházka do školy:   - děti přicházejí do školy nejpozději v 7:55, aby si stačily připravit pomůcky na vyučování

 • žáci si ukládají své věci ve třídě samostatně, s rodiči se rozloučí před školou                  
 • pokud někdo potřebuje chodit do školy dříve, má možnost přijít do ranní školní družiny

 

Rodiče jsou povinni seznámit třídní učitelku se zdravotním stavem žáka – viz. dotazník (prosím vyplňte a obratem pošlete zpět)

 

Během prvního týdne, prosím, o vyplnění žákovské knížky, následující dny obalení učebnic a sešitů (PS a ostatní učebnice budou žáci dostávat postupně), nachystat cvičební úbor, ostatní potřeby.

 

cvičební úbor: sportovní oblečení, sportovní boty na ven i do tělocvičny

v aktovce: pouzdro, desky, sešity, svačina, pití, kapesníčky

v pouzdře: ořezané tužky, pastelky, guma, nůžky, ořezávátko – nutné vše každý den ořezat, pera zatím nenosit

plastové zásobníky pod lavicí: pomůcky do VV a PČ dle pokynů vyučujícího, zatím jsou dostačující

 

Provoz školní jídelny:            žáci odcházejí na oběd vždy v doprovodu paní učitelky a paní vychovatelky

                                                           onemocní-li dítě  jsou rodiče povinni obědy dítěti odhlásit

Omluvenky:               rodič je povinen své dítě omluvit do 2 dnů, viz. školní řád, všechny omluvenky budou zapsány v žákovské knížce a podepsány                                                              zákonným zástupcem, žáka lze samozřejmě omluvit i telefonicky

                                           jestliže potřebují rodiče uvolnit dítě během vyučování, domluví se předem s třídní učitelkou a převezmou si dítě z rukou učitele

Školní družina:           při zájmu o ŠD  rodiče předběžně vyplnili přihlášku i ke stravování

Domácí úkoly:           každý DÚ bude podepsán zákonným zástupcem, vždy bude označen červenou

                                          hvězdičkou

                                          při nepřítomnosti žáka se rodiče domluví s paní učitelkou na domácích   

                                           úkolech prostřednictvím e-mailu                                 

Žákovská knížka:      bude rodiči kontrolována každý den, bude podepsána pravidelně

Podpisy rodičů:          jak už bylo zmíněno, rodiče budou pravidelně podepisovat žákovskou knížku, domácí úkoly a deníček(spojovací notýsek)

 Třídní schůzky:         na třídní schůzky se dostaví zákonní zástupci, pokud nebudou rodiče moci,

                                           alespoň se spojí telefonicky nebo si domluví náhradní termín, pokud bude něco v nepořádku, budou rodiče informování i mimo třídní                                               schůzky telefonicky nebo zprávou do žákovské knížky

Změny u žáka :          jakákoli změna u žáka (zdravotní stav, změna bydliště, změna v zaměstnání rodičů, apod.) musí být nahlášeny třídní učitelce

PPP ( pedagogiko psychologická poradna) – o vyšetření dítěte v PPP si žádá sám rodič

Preventivní prohlídky – prosím rodiče o dodání preventivních prohlídek dětí – DŮLEŽITÉ!!!

 

   Jak naučit děti rychle číst.jpg  

   Doporučuji navštívit:        https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku

 

      SPRÁVNÉ PSANÍ

 

KONTROLUJTE PŘI PSANÍ tzv. špetkovitý úchop - 

vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví.

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 

 

Správné držení tužky má vypadat takto:

Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí (lze do dlaně vložit papírový kapesník - dojde k uvolnění ruky).

Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.

 

Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně.

 

Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné držení těla.

 

       Více najdete:

      www.jak-spravne-psat.cz/?p=55

 

       www.jak-spravne-psat.cz/?p=58

 

       www.jak-spravne-psat.cz/?p=75

  

        Více zde: https://valalova.webnode.cz/dulezite-informace/spravne-psaní

 

       Grafomotorika aneb hraním ke psaní

      Přikládám vhodnou inspiraci studentky, která velmi pěkně zpracovala ve své diplomové práci

      tematiku grafomotoriky a jejího rozvoje.

      www.ppp - ostrava.cz                   

      Hraním ke psaní - ppp ostrava

      Správné sezení a držení těla při psaní

          Sezení.jpg

      Motorika rtů a jazyka  

      Doporučují cvičení a hry z oblasti logopedie. Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty. Tady jsou některá cvičení:

 1. Stáhnout rty a lehce foukat. Pokud foukáme na píšťalku, vybíráme tu s kulatým náústkem (ne plochým).
 2. Foukat a napojit hlásku U, později O. Foukat a pootevřít rty na vyslovení hlásky O, U. Napojit další samohlásky.
 3. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
 4. Olíznout vodorovným směrem nejdřív spodní ret, pak horní (pomalu, rychle, nevracet se).
 5. Olizovat se kruhovitě jedním směrem, pak druhým.
 6. Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
 7. Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad (horní ret se může stáhnout, aby se na něj lépe dosáhlo).
 8. Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom se cvrnká o horní ret (čertík), pohyb nesmí být do strany.
 9. Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
 10. Klepat jazykem o horní patro (D).
 11. Stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed (L)
 12. Zaklesnout jazyk za dolní zuby a zvedat jeho hřbet. Pak ho opět pokládat (Ď, Ť, Ň).
 13. V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
 14. Mističku zvednout a klepat s ní o patro (na špičku nebo na plocho).
 15. Zvednout jazyk a plácnout s ním dolů (nevyplazovat).
 16. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

 

     Jóga pro děti aneb táto a mámo, pojďte si se mnou zacvičit

     Učení není mučení, ale jakmile uvidíte, že už toho mají děti dost, pomáhá veškerá pohybová aktivita, kterou zařadíte

     do vašeho každodenního rozvrhu. A pevně věřím, že se tahle činnost bude dětem líbit.

     Pigy cvičení s Hankou Kynychovou( s jakýmkoliv náčiním)

    Jogínci v přírodě: Pozdrav slunci

    Joga s Artánkem 

    MaMMa Yoga pro děti

    yutoube jogaskristy.cz

     

   Učivo k procvičování hravou formou:

  ctedu@ceskátelevize.cz

  skolakov.eu

  skolavpyzamu.cz

  matika.in/cs/

  gramar.in/cs/

  zlatka.in

  matyskova - matematika.cz

  skolasnadhledem.cz (online cvičení)

  onlinecviceni.cz ( pro matematiku i český jazyk)

  rysava.websnadno.cz ( 1. třída  - M, Čj)

Věnujte pozornost tomuto sdělení:

Schůzka s rodiči - úkoly

Schůzka v Teams - porada k domácím úkolům: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzFiZDEyMzItYTdjMy00NTc1LTkzMWMtMzMwMGZiMjIxOTU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a110ecb4-0128-4eb0-8a13-4874f819729c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Schůzka v teasm : čtenářský klub 1.B

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdjNTIzZGItMDJiMC00YjM0LTk4NzQtZjU1YmUzMDdiYTQ4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0550b92-0965-44b4-8088-5ee6858a4c9f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

 

  Prázdniny ve školním roce 2020 - 2021    

    Podzimní prázdniny:                od čtvrtka 29. října 2020 do pátku 30. října 2020

    Vánoční prázdniny:                   od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2021

    Pololetní prázdniny:                 pouze pátek 29. ledna 2021

    Jarní prázdniny:                         od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

     Velikonoční prázdniny:          od čtvrtka 1. dubna 2021

     Hlavní prázdniny:                     od čtvrtka 1. července do 31. srpna 2021

 

     Sdělení školní družiny

   Vedoucí vychovatelka školní družiny:           Ludmila Navrátilová

     vychovatelka v naší třídě:                                   Ivona Musilová

 

                                                                   Rozvrh hodin ve třídě I. B

                                       1.                 2.                 3.               4.                5.

         Pondělí            ČJ                M                  ČJ             

         Úterý                 ČJ                M                  ČJ             PRV

         Středa               TV                M                  ČJ             VV             VV

         Čtvrtek             ČJ                M                   HV            ČJ

         Pátek                 ČJ                TV                  ČJ            PRV       

 

      Akce třídy ve školní roce 2020 - 2021

      Září            16. 9. 2020 - Olympijský běh 

                          29. 9. 2020 - Třídní schůzky v 17.00 hod. ve třídě 1.B

      Říjen         14. 10 a 15. 10. - Sběr papíru /prosím, aby žáci donesli nejméně 5kg/

 

    ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021 

  13. školní týden od 30. listopadu do 4. prosince 2020

      Pondělí :  ČJ - Slabikář, str. 7

                       Opakování čtení, čtení s porozuměním, otázky a odpovědi

                                  Rozhovoření žáků, vyjadřování ve větách

                                  Písanka č.1 - Nácvik čteného i psacího písmenka " p "

                                  Procvičování psacích písmen, slabik a prvních slov

                                  Opis jednoslabičných slov z tabule / les, sůl, lem, lis..../

                                   Příprava na první diktát písmen a slabik

                             M - PS 2 str. 6 - proveďte kontrolu, zda mají žáci všechno dokončené

                                    Opakujeme numerace do 7

 

         Úterý:       ČJ - Slabikář, opakujeme čtení str. 4,5,6 a 7 

                                 Procvičujeme učivo - písmena, slova a slabiky, čteme jednoduché věty

                                 Písanka č.1 - opakujeme psaní písmenko "p"

                                 Na diktát procvičujeme psací písmena, slabiky a první jednoslabičná slova

                           M - Opakování probraného učiva PS 2 str. 7/ byla dokončena/

                                 Omalvánková matematika - hravou formou procvičujte příklady

                                 na sčítání a odčítání v oboru do 7/ donkončeny str. 7 a 8/

                  Prvouka - Můj pokojíček

                                   nestříhat, ale domalovat můj pokojíček a dům, ve kterém bydlím

                                   povídejte si s rodinou o svém domově

                 

                                  

                      

                          

                        

  12. školní týden od 23. listopadu do 27. listopadu 2020

      Pátek:   ČJ - Slabikář, str. 7

                             Procvičujeme stále čtení slabik, slov a jednosuchých vět s písmenky M,L,S

                                  Dnes nová str.7, písmenko P, čtěte PL se slovy /nutné zaumatizovat čtení/

                                  skládejte písmenka,hady, jednochuchá slova - doplňování do mřížek

                                  Písanka č.1 - opakujte probraná psací písmena a slabiky

                            M - nový PL, nácvik sčítání a odčítání v oboru do 7

                  Prvouka - vypracovat str.17, povídejte si o životě u vás doma v rodině

      Čtvrtek:  ČJ - Slabikář, str. 6

                              Dnešní den chválím všechny žáky za domácí přípravu, pěkné čtení ve Slabikáři,

                                      vypsané písanky a další školní práci, kterou s dětmi denně provádíte .

                                      Opakujeme čtení ze včerejška, Slabikář str. 6

                                      Písanka:  nácvik nového písmenka O i o /podobné tvary/

                                                      vypsat str. 18

                                     Matematika :  Souhrnné opakování ,PL vyplnit

                                     

      Středa: ČJ - Slabikář, str. 6

                            Opakujte čtení předešlých stran ve Slabikáři

                                 Procvičujte písmenka, slabiky a slova, čtěte jednochuché věty

                                 Jednou přečíst nestačí, čtěte nejméně 5-krát i více /rozšiřujte obzor

                                 dítěte, sluchové  a zrakové vnímání, pozornost/

                                 Písanka str. 17- napsat slabiky / sa,sá,si,sí,se,sé,su,sů/

                                 Pište psací písmena a slabiky podle diktátového sešitu

                           M - Odčítání čísel v oboru do 7

                                  Omalovánková matematika, vypočítat a vymalovat str. 5

                   Do aktovek s dětmi chystejte pouze věci podle rozvrhu, vypsané pracovní sešity

                   Živou abecedu a kresebné cviky s lokomotivou již nedávejte!

 

      Úterý : ČJ - Slabikář, str. 5

                           Opakování probraného učiva, skládání písmen, slabik a prvních slov

                               Nácvik čtení ve Slabikáři str. 5

                               Čtení slov na PL

                               Písanka str. 16 - napsat písmenko psací s

                               Procvičovat psací písmena a slabiky

                        M - Sčítání čísel v oboru do 7, PS č. 2 - zkontrolovat str. 4

                               Opakovat a upevňovat probrané učivo

               Prvouka - Svátky a oslavy v rodině, doplnit str. 16, dokončit cv. 4

 

                PS:  Dobře a tepleji oblékejte děti z důvodu častého větrání tříd !

                          

      Pondělí: ČJ - Slabikář , str. 5

                               Opakování čtení slabik, písmen a prvních vět s obrázky na písmenko L,l

                                   Nácvik vázaného čtení s úkoly

                                  Písanka č.1 

                                  Vypsat str. 14 - slabiky ma, má

                                   na volná list papíru trénujte psaní písmenka " s "

                                  Dnes psaní prvního písemného diktátu/ velmi zdařilé/

                                  Matematika

                                  Opakovat sčítání a odčítání čísel v oboru do 7

                                  Řešte jednoduché slovní úlohy a učte děti zápisy k dominovým kartám

  11. školní týden od 16. listopadu do 20. listopadu 2020

   Pátek:     ČJ - Dnes začínáme se čtením Slabikáře

                              Opakujeme str. 4, čteme jednoduchá slova a z nich skládáme a čteme první věty

                              skládáme první  věty, stále procvičujte čtení na PL

                              Písanka - nácvik nového písmenka "a" , vypsat str. 13

                              Procvičujte psací písmenka a slabiky ( příprava na diktát)

                              Vystřihnout a upevnit znalost písmenka T t

                    Prvouka - připomenout učivo o rodině, namalovat obr. naší rodiny str. 15

   Čtvrtek:    ČJ - Procvičujeme stále čtení písmen, slabik a jednoduchých slov ( zaměřte se hlavně na čtení slov jednoslabočných a svouslabičných,

                                čtěte po slabikách, vázaně)

                                Písanka č.1 - vypsat str. 11

                                Příprava na diktát psacích písmen a prvních slabik

                           M - znovu opakujte dominové karty

                                 Dú: řešení jednoduchých slovních úloh( dbejte na znázornění tečkami, výpočet pište do tučného 

                                        rámečku, odpověď si řekněte ústně)

                                 Velká pochvala všem rodičům za vypracované úkoly v době distanční výuky!!!

                                 Dnes děti pěkně četli a za prvopočátečné čtení všichni dostali diplomy.

   Středa:  ČJ - Opakujte dosud všechno probrané učivo

                                Zaměřte se na písmenka, slabiky a slova, jejich čtení po spabikách

                                Procvočujte psací písmenka a slabiky, připravte na zítra diktátový sešit

                         M -  Sčítejte a odčítejte v oboru čísel do 7

                                 Dú: PL - nácvik dominových karet a jejich zápisů

            Připravit na zítra šanon s vyplněnými pracovními listy z období distanční výuky.

  10. školní týden od 9. listopadu do 13. listopadu 2020

      Pátek:        ČJ – Opakuje probrané učivo    

                                  skládáme písmenkové hady, slabiky, slova, použijeme

                                  obrázky, rozdělujeme slova na slabiky a vyznačujeme

                                  pod obrázky, hlavně čteme slova na PL

                                  Slabikář – vypravujeme si o tom, jak četly děti dříve,

                                  vznik prvního Slabikáře, první knížka, obalit

                                  Začínáme číst ve Slabikáři str. 3

                                  Fialová písanka – nácvik psacího písmenka u, ú a ů

                                  procvičit v pomocném sešitě

                                  Písanka č. 1 – vypsat str. 9

                                  Zkoušejte psát jednoduché diktáty z probraných psacích

                                  písmen a slabik

                Prvouka -   Roční období, dny v týdnu, měsíce – naučit jmenovat

                                    / využívejte vhodné programy v televizi/

                                    Na zahradě a na poli

                                    Vybarvěte a vyznačte str. 13 a str. 14

 

         Čtvrtek:        ČJ – Opakujeme zpaměti báseň Paleček a jeho kamarádi

                                     Hry s písmenky, slovní kopaná, vymýšlení jmen z písmen,

                                     které jsme probrali, skládání písmenkového hroznu,

                                    vymalovávání pastelkami v barvách podzimu, hledání

                                    dvojic tiskacích a psacích písmen

                                    čtení z PL - čtení písmen, slabik a jednoduchých slov

                                    (čtěte denně jeden sloupeček – doporučuji alespoň 5krát)

                                    Fialová písanka – nácvik psacího písmenka i a í

                                    Písanka č. 1 – vypsat str. 8                          

                             M – PS 2 str. 2, doplnit

                                     Počítejte příklady zpaměti, vyplňujte na opakování PL

 

              Středa :        ČJ – Opakování probraného učiva

                                         Skládání písmen, slabik ze ŽA str. 47, slov v podzimních

                                         listech v ŽA , jejich čtení, čtení z PL

                                         Fialová písanka – nácvik psaní prvních psacích slabik

                                         ( me, mé, le, lé), využijte cvičné sešity

                                         Písanka č. 1 str. 7 – vypsat, dbejte na správné sezení,

                                         dodržujte správnou výšku písmen, nespěchejte při psaní,

                                         pozor na sklon písma, nenatáčejte dětem sešity

                                M  -   Začínáme v PS M 2 str. 1, vyplnit

                                           Číslice 7, její nácvik (číslice píšeme s rovnými čarami )

                                           Počítejte po jedné do 7(vzestupně, sestupně, trénujte

                                           rozklady, porovnávejte čísla)

                                           

    Úterý:         ČJ -  Povídejte si o zvířátkách, co dělají na podzim, jak se chystají

                                na zimu, vysvětlete a upozorněte děti na krátké a dlouhé

                                samohlásky a jejich správné čtení, doplňte samohlásky

                                do slov pod obrázky a pak vázaně po slabikách čtěte věty

                                sešit s Lokomotivou používejte na volné kreslení a rozepsání

                                před každým psaním do sešitů

                                Fialová písanka – nácvik písmenka psacího m ( písmenka

                                píšeme jedním tahem, nenadstavujeme kopečky)

                                (fialová písanka se neshoduje s Písankou č.1, proto si vždy

                                  dané písmenko vyhledejte)

                                Písanka č.1 – vypsat str. 6, opakovat psací e, é a l

            

                         M – Hravé počítání, početní hadi, více čísel za s sebou, příklady

                                 typu  1+ 1 +2 + 0 =  nebo  5 – 2 – 1 + 3 =  atd.

                                 PS z M str. 32 – vyplňte, vymýšlejte vlastní slovní úlohy,

                                 ( vždy dbejte na 3 kroky – znázornění, výpočet a  odpověď),

                                 Dominové karty – 4 zápisy (2 na sčítání a 2 na odčítání)

                                 Trénujte stále rozklady čísel

              Prvouka – Pozdrav, poděkování

                                 Práce a povinnosti žáků

                                 V sadu a na zahradě, povídejte si, doplnit str. 12

        

Pondělí:           ČJ – Procvičování slabik( skládání a rozkládání slabik )

                                   slabiky čteme vázaně jednu za druhou, PL

                                   skládáme písmenka podle diktátu, ale i slabiky

                                   postupně skládáme jednoduchá jednoslabičná slova typu

                                   les, pes, pás, půl, sůl, mol, mám atd.

                                   zařazujeme do diktátů i jednoduchá dvouslabičná slova

                                    máma, máme, mele, mísa, lípa, lepí, pila aj.

                                    ŽA: str. 45 – postupujte podle předlohy

                                    Fialová písanka – nácvik prvních psacích písmen,

                                    k nácviku používejte modrý velký sešit, předepisujte

                                    dětem písmenka, dodržujte určitá pravidla při psaní, sezení,

                                    čtení

                                    Písanka č.1 – nácvik psacího písmenka l, vysvětlit velikost,

                                    rozdíl mezi písmenkem e a l, napsat str. 5

                          M  -  PS str. 31- Odčítání v oboru čísel do 6, vyplnit

                                   Zelený rámeček se sloupečky na odčítání opsat do sešitu

                                   a vypočítat

     9. školní týden od 2. listopadu do 6. listopadu 2020                                                                                                          

             Pátek:                     ČJ – Dokončení samohlásek, poslední písmenko I a i, báseň naučit zpaměti                                          

 • ŽA str. 44, vyplnit podle návodu
 • Povyprávějte si o současné situaci ve světě, co je to koronavirus, jak se můžeme my lidé před ním chránit, hygiena, čistota, správné umývání rukou, nošení roušek
 • cv. lokomotiva – jak čistá žabka skáče z jedné kaluže do druhé, namalujte
 • Písanka č.1 – vypsat str.4/dbejte na dobře ořezané tužky,
 • správné držení tužky a sezení při psaní/

 

                                   Prvouka – lesní a jehličnaté stromy se učte na vycházkách v přírodě,

                                                         povídejte si o plodech známých stromů, PS str. 11 vyplňte

                                                                          

               Čtvrtek :        ČJ -  Procvičování probraného učiva, hrajeme si s písmenky

                                                vymýšlíme slova, jména na písmenka, zkuste si zahrát slovní kopanou, pexesa,                                                                         hledejte dvojice, které k sobě patří, pohádkové bytosti atd.

 • ŽA str. 43 – čtěte slabiky ve směru šipek, písmenka zprava
 • doleva, složte slova z písmen a pak namalujte nejlépe pusu
 • připomeňte slušné chování/kdy pusa mluví a kdy ne/
 • Sešit s lokomotivou – str.7/ kdy krtek vykoukne z hromádky/ namalovat  hromádku

           Písanka č.1 – napsat co nejlépe tužkou str.3

                                     M -  PS str.30, celou vyplnit

 • zelený rámeček opsat do matematického sešitu a vypočítat

                               

          Středa:              ČJ – nová báseň Paleček a jeho kamarádi

 • Čtení písmen, slabik a jednoduchých slov z PL
 • ŽA str. 42 /řekněte dětem, kde se píše ve slovech ú nebo ů/
 • kdy píšeme velké U/ pouze na začátku vět/
 • všechno provádějte podle návodu
 • slova si nejdříve složte z vašich písmenek a pak je napište
 • cv. – lokomotiva str.6/ hrajeme kuličky, malujeme důlky/
 • Písanka č. 1 – vypsat str. 2

                                      M  - PS str. 29, doplnit, vymýšlejte slovní příklady na sčítání/dbejte

                                               vždy na 3 kroky – znázornění, výpočet a ústní odpověď/

 

         Úterý:                ČJ – opakování básniček, písmenka, skládání

 • procvičování čtení slabik, jednoslabičných slov i dvojslabičných slov, nový PL
 • ŽA str. 41 /postupujte podle návodu/
 • zavzpomínejte, která znáte rozpočítadla, básně k podzimu
 • grafomotorické cvičení „ Kresebné uvolňovací cviky“
 • podzimní hry chlapců, str. 5 – jízda chlapců na prkýnku, kolečkových bruslích, doplnit
 • příprava na psaní do sešitu, zavedení nového sešitu
 • na čistý list papíru vyzkoušet první stránku ze sešitu a pak rovnou napsat tužkou/dobře ořezanou/do sešitu
 • dbejte na správné sezení, držení tužky a klid při psaní, vytvářejte dětem klidné pohodové prostředí při jakékoliv práci

                                          M – Obor čísel 0 – 6

                                                  PS z M str. 28, doplnit

                           Prvouka   -  soužití lidí, vztahy mezi žáky, kamarádství, povídejte si

                                                       / volné téma/

 

               Pondělí:               ČJ – Opakování probraného učiva

 • zopakovat písmenka/ velká, malá, tiskací a psací/
 • skládat písmenkové hady
 • nachystat proužek papíru, píšeme písmenka podle diktátu
 • čtení písmen/zprava doleva a naopak/
 • slabiky/čteme na PL/
 • čtení jednoduchých slov/les, pes, pás, půl, sůl, los/
 • obtížnější slova z PL/ máma, mísa, sele, solí atd./
 • nácvik slabik s písmenkem Pp/ pe, Pá, Po, pu atd./
 • povídání pohádky na písmenko P/ O Popelce/
 • namalovat obrázek Popelky a holoubků, jak přebírají hrách
 • můžete zařadit i filmové zpracování pohádky Tři oříšky

           pro popelku jako motivaci

                                       M – nácvik číslice 6, nejdříve na velký papír, pak do sešitu

                                               s medvídky, opakujte i procvičené číslice

                                               PS z matematiky, vypsat str. 27, provádějte rozklady čísel

                                               v oboru čísel do 6

 

 

     8. školní týden od 19. října do 23. října 2020                    

          Pátek:    ČJ – opakujte probrané učivo, písmenka, slabiky, slova

                                     zaměřte se hlavně na čtení PL, které jsem Vám pro děti připravila

                                    Je nutné, aby děti bezpečně poznaly písmenka, uměly skládat,     

                                     rozkládat slabiky a z nich naskočily na čtení slov.

                                     Bez tohoto nácviku vám čtení nepůjde.  

                            M – počítejte zpaměti do 5 (sčítejte a odčítejte, soutěžte s dětmi,

                                    použijte početní trenažéry z doporučených stránek)

              Prvouka  - Ovoce a zelenina na našich zahradách, povídejte si, jmenujte,

                                    řekněte a ukažte dětem, jak se ovoce a zelenina zpracovává,

                   (zavařujeme, moštujeme, vaříme marmelády, povidla, sirupy, ze zeleniny kečupy, čalamády,

                    nakládáme okurky, zelí…….atd.).

                     Využijte poznatků z běžného života, praktické ukázky naleznete v obchodech.

                     Zdravá strava, zdroje vitamínů.

 

       Čtvrtek:   ČJ – proberte nové písmenko U, u, ú a ů

                           pracujte podle návodu na spodní liště, naučit básničku písmenko U

                           povídejte si o včelíně, včelkách a medu, zdravá strava

                           Kresebné uvolňovací cviky str.4/ lesní lékaři, datel léčí stromy

                           opět doplnit tečky do vyznačených kmenů/

                           Dú: čtěte /pokud to již jde/ bez rozkladu celé slabiky na PL

                     M – trénujte pamětné sčítání a odčítání do 5, porovnávání čísel

                            PS z M str. 25 doplnit, opsat do sešitu 2 sloupečky ze zeleného rámečku

                            Dú: doplnit poslední sloupeček výsledků na PL

                        

          Středa:    ČJ -  čtení z PL, skládání písmen, psaní písmen podle diktátu

                                    ŽA str. 39, číst slabiky podle vzoru, vázaně, čtení prvních slov,

                                    přepis jednoduchých slov složených z písmen, čtení vět

                                    Kresebné uvolňovací cviky, str.3/doplnit kolem makovic mák,

                                    nácvik teček, připomenout písmenka i a j/

                                   Dú: hlasité čtení písmen, slabik a slov z PL

                           M – PS z M ,vyplnit 24 str. / u dominových karet psát 4 zápisy, 2 na sčítání a 2 na odčítání /

                                   opět do sešitů napsat ze zeleného rámečku sloupečky s příklady vypočítat                             

                                   Dú: doplnit výsledky do dalšího sloupečku na PL

       

            Úterý:     ČJ - opakování hlasitého čtení písmena, analýza a syntéza

                                   slabik, čtení prvních jednoduchých slov- PL

                                   ŽA str. 38, doplnit, pracujte vždy podle návodu na spodní liště

                                   /věnujte zvýšenou pozornost čtení nových slabik, sloupky /   

                                    Kresebné uvolňovací cviky, vis. předloha, str.2/ nazlobená kočka honí Káču/, doplnit

                                    Dú: denně čtěte alespoň 20 minut, PL

                            M - hravou formou počítejte s dětmi, trénujte paměť

                                    PS z M str. 23 – Odčítání v oboru do 5/ vyplnit s dětmi/

                                    zelený rámeček, příklady napsat do matematického sešitu

                                     vypočítat/ dbejte na správné zápisy sloupečků/

                                     Dú: doplňte výsledky, další sloupeček PL

               Prvouka -  Podzim, povídejte si o podzimu, co se děje v přírodě, o zvířátkách žijících v lese

                                       Oslavy a zvyky v rodině/ svátky, narozeniny, významné události v životě  rodiny

 

         Pondělí:        ČJ - opakování učiva, čtení písmen, slabik a jednoduchých slov, PL

                                           skládání písmenkových hadů, psaní písmen/ tabulka, list papíru

                                            ŽA str. 36, zopakovat báseň na písmenko P

                                            doplnit následující str. 37, pracujte podle návodu na spodní liště

                                             zaveden nový sešit – Kresebné uvolňovací cviky, pracujte     

                                             opět podle předlohy, str.1/ pejsek hledá kostičku/

                                             Dú: důkladně procvičovat čtení – PL

                                     M – procvičujte sčítání a odčítání zpaměti do 5, hra – početní král

                                             PS z M str. 22, doplnit/věnujte pozornost číselným osám,

                                              dominovým kartám a slovním úlohám /zápis, výpočet, ústně odpověď/

                                              Dú: dopište výsledky PL, další sloupeček

 

         7. školní týden od 12. října do 16. října 2020

         Pátek:     ČJ - opakování učiva, čtení písmen, PL s písmenkem O

                              - grafomotorika spojená s procvičením zrakového vnímání, PL s písmenkem O

                              - Moje první psaní - doplnit str. 34 a 34

                              - ŽA str. 35 - písmena, slabiky a slova ( jejich čtení)     

                             - nový PL na nácviku čtení slabik a z nich složených jednoduchých slov

           Prvouka - namalovat obrázek na druhou stranu draka na téma" Jsem školák"

                                   vyprávějte si o tom, jak jste se chystali první den do školy.....cesta do školy

                              

         Čtvrtek:  ČJ - psaní probraných písmen na tabulky nebo cvičné listy papíru

                              - vyhledávat probraná písmenka ve slovech, skládání slov na slabiky

                                používejte ovoce a zeleninu, motivujte děti podzimem

                              - k učivu používejte i dětské časopisy

                              - PL se slabikami ( analýza a syntéza, důkladné procvičování a čtení)

                              - grafomotirika, uvolňovací cviky doplnit na str. 32 a 33

                          M - PS z M vypsat str. 21, opakovat psaní správných tvarů číslic, počet a pořadí

                               - PL doplnit další sloupeček na sčítání a odčítání čísel v oboru do 5

                           

         Středa:   ČJ - procvičovat písmenka, skládáme hady

                              - dělení slov na slabiky, vytleskávat ( jmenovat předměty doma v kuchyni)

                              - recitace básně ( slušné chování, postoj)

                              - čtení slabik, ŽA str. 34 a PL se slabikami

                              - grafomotorické cvičení, Moje první psaní str. 30 a 31- doplnit

                          M - PS M str. 20 vyplnit

                               - věnovat pozornost procvičení dominových karet a jejich zápisy

                               - řešení jednoduchých slovních úloh( znázornění, výpočet a odpověď provádějte ústně)

                               - vypočítat jeden sloupeček příkladů na sčítání a odčítání v oboru do 5 na PL

 

         Úterý:     ČJ - nové písmenko Pp, probráno v ŽA str. 36, vystřihnout a zařadit mezi 

                                další písmenka, nutné denně procvičovat

                              - skládejte písmenkové hady, přepisujte tvary tiskacích písmen na papír

                              - PL s písmenkem P, plňte úkoly dle návodu (pouze jednu stranu)

                              - naučit báseň zpaměti k písmenku P

                              - trénovat čtení slabik a z nich skládáním číst jednoduchá slova

                          M - Procvičovat sčítání a odčítání v oboru do 5

                                Dú: vyplnit příklady na PL s dráčkem a vymalovat (grafomotorika)

 

         Pondělí: ČJ - opakování probraných písmen, ŽA str. 33

                              -  naučit báseň na str. 32 k písmenku O(dnes ji všichni neuměli)

                              -  stále narážíme na neznalost písmen a na čtení slabik

                                ( nutné denně slabiky alespoň 5krát přečíst, ba i vícekrát)

                              -  grafomotorické cviky str. 27(prosím, zkontrolujte předešlé cvičení,

                                 nebyly u žáků dokončeny)

                                Dú: důkladně číst písmena, jejich znalost, čtení prvních slabik

                          M - sčítání a odčítání v oboru do 5, porovnávání čísel

                                 Dú: PL - doplnit obě strany

                          PČ - modelování s využitím přírodnin(kaštanů)

 

         6. školní týden od 5. října do 9. října 2020

          Pátek:    ČJ - nové písmenko O o, naučit, vystřihnout/ zkontrolovat/

                               - procvičovat písmena /neznají všichni všechna písmena/

                               - čtení probraných slabik /PL, ŽA str.31/

                          Psaní - grafomotorická cvičení/deštíček str.25 - dokončit/

                                    - omalovánky k přicházejícím svátkům, uvolňování rukou

                         Prvouka - vyprávění o podzimu, zvířátka na podzim, omalovánka

                                       - příběhy z lesa/CD - dobrodružství mláďat z našich lesů/

          Čtvrtek: ČJ - Soustavně opakovat probrané písmena, číst, psát

                              - slabiky a jejich čtení, postupný přechod na čtení slov

                                 ( některé děti neumí dodnes písmenka ani neuměly číst slabiky)

                              - ŽA str. 30, procvičování čtení slabik, PL

                                Dú: Je nutné denně číst s dětmi, aby se učivo zautomatizovalo!

                           M - PS str.18, sčítání a odčítání v oboru do 5

                               - porovnávání čísel, jednoduché řešení slovních úloh, číselné osy

                                 Dú: pamětné počítání do 5, psaní sloupečků, diktování početních spojů

                                        doplňování výsledků

                            VV - Den stromů / stromy ve volné přírodě/ 

          Středa:  ČJ - Procvičování probraných písmen, jejich psaní, skládání

                                čtení slabik z tabule, grafomotorické cviky, omalovánky k podzimu

                                Dú: čtení písmen a slabik, první slova z PL

                          M - procvičování číslic, nové PS na procvičování

                                Dú: vyplnit obě strany na PL, počítání zpaměti do 5

                                      porovnávání čísel                  

          Úterý:    ČJ - Nové písmenko S s, vystřihnout, nácvik psaní, opakování probraných 

                                písmen, skládání písmenkových hadů, slabiky

                              - slabiky, analýza a syntéza, jejich čtení, první slova, skládání a čtení

                              - grafomotorika - PL se slony, motivace k novému písmenku

                           M - sčítání a odčítání do 5

                               - počítání po jedné do 5, nácvik psaní sloupečků, řádky, PL

                                 Dú: PL - vyplnit obě strany( doplnit výsledky + vypsat z perníkové 

                                                chaloupky do 2 sloupečků příklady i výsledky)

                         Prvouka - PODZIM

                              

          Pondělí: ČJ - Opakování probraných písmen

                               - čtení slabik ( ma/má, me/mé, mi/mí, mo/mó, mu/mů)

                                                    ( la/lá, le/lé, lo/ló, li/lí a lu/lů)

                              - dělení slov na slabiky, hledání stejných tvarů, ŽA str. 26 a 27

                               Dú: znalost čtení písmen a slabik

                          M - Odčítání čísel v oboru do 3

                              - pamětné sčítání, řešení jednoduchých slovních úloh, počítání zpaměti

                              - PS z matematiky str.16

                               Dú: sčítat a odčítat zpaměti do 3, porovnávat čísla

                                      psát sloupečky pod sebou, do sešitu napsat zelený rámeček str.16

                           PČ - kaštánek /práce s papírem/

           5. školní týden od 28. září do 2. října 2020

          Pondělí:     Státní svátek

          Úterý:       ČJ - slabiky ( nácvik slabik, čtení, analýza a syntéza), ŽA str.21 a 22

                                 - skládání probraných písmen, psaní na tabulky

                                 - dělení slov na slabiky

                                - grafomotorika, uvolňovací cviky, str.19

                             M - počítání po jedné do 5, porovnávání čísel, PL - opakování učiva

                                   PS str. 13, zavedený nový cvičný sešit - nácvik číslic a znamének

                   Prvouka - PS dokončit str.9, povídejte si s dětmi o Podzimu

          Středa:      ČJ - nácvik slabik, čtení jednoduchých vět po slabikách (nadělané obloučky)

                                  - čtení probraných písmen, skládání hadů, psaní písmen na tabulky

                                  - grafomotorika - přímé čáry, dopravní prostředky str.20 a 21

                                  Dú: dopsat str. 21( rovné čáry)

                                         písmena, slabiky ( čtení)

                               M - sčítání čísel v oboru do 5, porovnávání čísel, PS str.14

                                   Dú: PL na nácvik znamének (+, =), sčítání čísel do 3, rozklady

                                         umět zapisovat příklady podle diktátu

                               VV - malování do soutěže "Děti ,pozor, červená"

             Čtvrtek:    ČJ - probráno nové písmenko E a e, naučit, vystřihnout, skládat písmena, psát

                                    - opakovat slabiky, čtení slabik s písmenkem m a l

                                    - dělení slov na slabiky, hledání probraných písmen ve slovech

                                    - naučit básničku ze ŽA k písmenku E

                                M - psaní číslic, porovnávání číslic, sčítání v oboru do 5

                                    - zápis příkladů do sloupečků

                                    - jednoduché slovní úlohy (3 kroky - zápis, výpočet a odpověď)

                                        Dú: hravou formou všechno opakujte  

               Pátek:    Volby do krajského zastupitelstva