Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 5.B

 

Třída 5.B

Burza volného času1.JPG

         Vítáme Vás na stránkách naší třídy. Do naší třídy chodí celkem 30 žáků, 16 chlapců a 14 dívek. Jsme nový kolektiv, ale většina z nás se už známe, protože jsme spolu do třídy již chodili. Přibyli k nám někteří žáci z vedlejší třídy a také noví hokejisté. Jsme sportovní třída. Všichni hrajeme tenis a ještě je mezi námi sedm hokejistů. Sport nás všechny baví. Doufáme, že budeme dobrý kolektiv a zažijeme spolu plno zajímavých akcí.

Třídní učitel: Procházková Iva, Mgr.

                                             já.JPG

Kontaktní email: prochazkovamelan@seznam.cz

Kontaktní telefon: 582 319 085, 603 488 574

Důležité kontakty:

Kancelář školy: 582 319 071, 730 526 215

Zástupce ředitele: 582 319 073, 724 229 889

Ředitel školy: 582 319 072, 605 167 226

Školní družina: 582 319 079

                 Informace pro rodiče:

   - pravidelně kontrolujte žákovskou knížku a deníček na úlohy 

   - dohlédněte na psaní domácích úloh a přípravu pomůcek na

     vyučování, do geometrie zajistit funkční kružítko, ostrouhanou tužku,

     trojúhelníkové pravítko s ryskou a 30ti centimetrové pravítko

   - pravidelně se připravovat na hodiny, opakovat učivo, především

     vyjmenovaná slova a malou násobilku, koncovky podstatných jmen

   - denně doma číst nahlas – čtení je základ

   - psát pravidelně zápisy do Kulturního deníku – 5 zápisů za čtvrtletí

     (kontrola 18. června)

    

UČIVO - 5. ročník

Český jazyk

- předpony s-, z-, vz-, od-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, předložky s, z, od, nad, pod, před, bez
- koncovky podstatných jmen a přídavných jmen - pravopis
- přídavná jména, zájmena, číslovky - druhy
- slovesa - osoba, číslo, čas, slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací, podmiňovací
- větná skladba - podmět a přísudek, základní a určovací skladební dvojice
- shoda přísudku s podmětem, psaní koncovek v příčestím minulém

Matematika

- písemné násobení dvojcifernýma trojciferným činitelem
- písemné dělení dvojciferným dělitelem
- desetinná čísla - sčítání, odčítání, zaokrouhlování, násobení, dělení
- obsah, jednotky obsahu - jejich převody

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 Domácí příprava žáků je důležitou součástí přípravy do školy a navazuje na přímé vzdělávání ve vyučovací hodině.

 Cílem domácí přípravy je:

 -          procvičování probraného učiva

-          zpětná vazba pro učitele, zda žáci pochopili probrané učivo

-          schopnost samostatného učení

-          rozvíjení smyslu pro zodpovědnost a plnění povinností

-          naučit se pracovat s textem a porozumět mu

-          motivace pro učivo

-          odpovědnost za plnění povinností

-          schopnost organizovat si svůj volný čas.

Obecné zásady pro zadávání domácích úkolů:

 -          domácí příprava může mít různé formy (ústní nebo písemnou) v závislosti na probíraném učivu

-          do domácí přípravy může být zahrnuta i příprava pomůcek či vyhledávání informací

-          do domácí přípravy jsou zahrnuty úkoly krátkodobé (procvičování učiva z jedné hodiny na druhou) nebo dlouhodobé (projekty, prezentace, pokusy apod.)

-          domácí úkoly odpovídají schopnostem žáků, jsou srozumitelné a nejsou zbytečně časově náročné

-          mohou být povinné ze základního učiva i nepovinné z rozšiřujícího učiva

-          hodnocení domácích úkolů je závislé na požadavcích jednotlivých učitelů

-          časté zapomínání domácích úkolů se odrazí na celkovém hodnocení z daného předmětu

-          při absenci ve vyučování je žák povinen si chybějící učivo doplnit, případné nejasnosti řeší s učitelem

-          žáci s SPU mohou mít redukovaný obsah i náročnost úkolu

 Formy domácí přípravy pro 1. stupeň:

 -          písemné úkoly: zpravidla z jazyků a matematiky, je sem zahrnuta i příprava referátů do SKN, čtení, hudební výchovy

-          ústní úkoly: především nácvik hlasitého čtení, slovní zásoba do cizího jazyka, prezentace referátu, opakování probraného učiva, přednes básně

-          příprava pomůcek: tato příprava by měla probíhat každý den, kdy si žák chystá pomůcky do jednotlivých předmětů dle rozvrhu.

 Koncepce domácí přípravy na 1. stupni:

 -          na 1. stupni je domácí příprava jedním z nejdůležitějších faktorů komunikace mezi rodinou a školou, proto jsou zadávány domácí úkoly již od 1. ročníku a jsou přiměřené věku a schopnostem dětí

-          domácí úkoly v 1. – 3. třídě jsou zadávány z Čj (psaní – opis textu, doplňování, denně hlasité čtení), M (počítání z učebnice, slovní úlohy, procvičování násobilky) a z prvouky

-          v 1. třídě označuje úkol učitel přímo do pracovního sešitu, příp. zapisuje do deníčku, ve vyšších ročnících zadání opisují žáci sami z tabule

-          učitel si vždy ověří, zda žáci úkol zapsali a pochopili

-          podepisování úkolů je v kompetenci učitele

-          žáci s SPU mohou mít zkrácenou verzi úkolu

-          písemné úkoly kontroluje učitel denně v sešitě

-          pokud žák zapomene úkol napsat, donese jej další den

-          v případě, že žák opakovaně zapomíná, je tato skutečnost sdělena rodičům a individuálně řešena

-          žáci si připravují i pracovní pomůcky – zejména do SKN, výtvarné výchovy, pracovních činností

        Termíny školních prázdnin pro školní rok 2020/2021

      podzimní: od čtvrtka 29. října                     do pátku 30. října 2020

      zimní: od středy 23. prosince          do pátku 1. ledna 2021      

     pololetní: pátek 1. února 2021

      jarní: od pondělí 15. února 2021       do neděle 21. února 2021

     velikonoční: od čtvrtka 1. dubna 2021         do pondělí 5. dubna 2021

     letní: od čtvrtka 1. července 2021     do úterý 31. srpna 2021

            Informace pro žáky:

         Zde najdete odkazy na domácí procvičování.

         http://www.rysava.websnadno.cz/  

             http://www.zkousky-nanecisto.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=178&ak=199&menuzvol=ctvrta&rozbalit=45

            http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/

            AKCE 2020/2021

                                                  DUBEN - KVĚTEN

           Jsme zpátky ve škole

             V polovině dubna jsme se vrátili do školy. Zatím jen rotačně, protože jeden týden byla škola a další týden jsme se učili online. Od 17. května bychom už měli chodit do školy každý den. Sláva! Snad to tak zůstane až do konce školního roku.          

                                                  LEDEN - DUBEN

               Distanční výuka

           V lednu jsme už do školy nenastoupili. Zůstali jsem opět doma. Učíme se online podle rozvrhu. Opět jsme ráno cvičili, děvčata měla i online tělesnou výchovu. Dostávali jsme i úkoly do VV a PČ. Všechny splněné úlohy jsme se naučili posílat na Zadání na Teams.

                7642B5FC-0B7E-49BB-A5FE-4C3D71EEB7AF.jpeg  599524F8-A352-40FB-94A7-C563C7CC9979.jpeg

 

                                                  PROSINEC

            Vánoční prázdniny

            Vánoční prázdniny nám začaly dříve, než měly. Naposledy jsme byli ve škole 18. prosince. Tak si je pěkně užijeme. Snad bude i sníh.

                                                        6.jpeg

            Mikuláš

            4. prosince naši školu navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Nikdy se nemůžeme dočkat, až nám čerti zabouchají na dveře. Museli jsme Mikulášovi slíbit, že budeme všichni hodní, jinak si nás příště vezmou čerti do pekla.

    4.jpeg          5.jpeg

            Znovuotevření škol

            30. listopadu jsme opět mohli do školy. Musíme ale dodržovat všechna hygienická nařízení, nosit roušky a desinfikovat si ruce. Ale můžeme se učit společně. Budou nějaké společné akce?

                                                  LISTOPAD

             Ranní jóga online

                Už druhý měsíc se učíme online. Abychom nastartovali svoje ráno, paní učitelka pro nás připravila ranní cvičení. Máme možnost se pěkně protáhnout a připravit se na online výuku. 

    1.jpeg                  2.jpeg                 3.jpeg

 

                                                                                  ŘÍJEN

                Zavření školy

             14. října se opět zavřely školy. Všichni jsme museli zůstat doma a učit se online. Od září jsme se v hodinách informatiky učili pracovat se svým účtem, abychom byli na online připraveni. Ve svých kalendářích jsme měli naplánované hodiny ČJ, AJ, M a SKN. Vyučovací hodina trvala 60 min, byla delší než ve škole, ale ne vždy se každý hned připojil. Někdy nás zradila technika, jindy připojení. Určitě by bylo lepší chodit do školy. Snad se brzy dočkáme.

                                                           ZÁŘÍ

             Olympijský běh

              Na konci loňského školního roku se se z důvodu covidu neuskutečnil olympijský běh. Všechny nás to mrzelo, protože to vždy bývá zajímavá akce. A abychom o ni nepřišli, tak 16. září se na našem školním hřišti uskutečnila. Organizátoři zabezpečili všechna opatření, aby akce proběhla bezpečně. Vymezily se sektory, do kterých postupně přicházely jednotlivé třídy. Z každého ročníku mohlo běžet až dvacet dětí. Čím menší děti, tím je větší zájem o běh. Opět byli vyhodnoceni nejlepší běžci a běžkyně z každého ročníku. Každý běžec obdržel diplom a medaili a ti nejlepší ještě malou odměnu. Počasí nám přálo.Akce se opravdu vydařila. Už se těšíme na další ročník.

Z naší třídy se nejlépe umístila Kristýna Andrejcová na 1. místě, Adrianka Görögová na 3. místě a z chlapců stál na stupních vítězů Nicolas Bross a Matias Sekanina. Všem GRATULUJEME!

1.jpeg                              4.jpeg

          2.jpeg  3.jpeg

             Začátek školního roku 2020/2020

                     1. září 2020. Opět začala škola. Už jsme se těšili, že se zase všichni uvidíme. Doufejme, že nás tento školní rok čekají různé zajímavé akce.

                                                            Akce na měsíc ČERVEN

              Konec školního roku 2019/2020

              Školní rok pomalu končí. Rychle jsme dohnali a procvičili učivo, abychom na nic nezapomněli.Všichni se už těšíme na léto. Poslední den si už rozdáme jen vysvědčení a rozejdeme se na prázdniny. Věříme, že příští školní rok už bude "normální" a budeme se všichni společně učit v naší třídě. Tak HURÁ NA PRÁZDNINY!

                                                                                     Akce na měsíc KVĚTEN

               Zpátky ve škole

                     A jsme opět zpátky ve škole. Ale ne všichni. Sedm žáků zůstalo doma. My ostatní jsme rozděleni do tří skupin. Všichni paní učitelku nevidíme, jen ráno před vyučováním. Ale do školy jsme se těšili, na kamarády a na učení. Ve škole se musí dodržovat přísná opatření - nošení roušek, dezinfekce, správné rozestupy. Učíme se jen čtyři hodiny, a někteří z nás jsou ve škole i odpoledne. Ti, kteří zůstali doma, se stále učí online. Snad se všechno rychle doučíme. Za chvíli začnou prázdniny a po prázdninách se už všichni uvidíme.

                          

               Otvírá se škola

                  Hurá! Opět se otevřela škola! Jdeme zpátky do školy. Přesně tak se jmenuje naše WhatsAppová skupinka. A už je to tady. Můžeme zpátky do školy. Ale jak bude vše fungovat? Půjdou do školy všichni? Jen  žáků ve skupině, musíme nosit roušky, dvou metrové rozestupy, nebude to "klasické" vyučování. Uvidíme se všichni? Plno otázek, tak uvidíme, jak to ve skole bude vypadat. Nástup: 25. května.

 

                                                                                     Akce za měsíc DUBEN

             Výuková videa 

                  Paní učitelka pro nás natočila výuková videa, která umístila na svůj kanál YouTube. Kdo se chce na ně podívat, může kliknout na odkaz:           https://www.youtube.com/feed/my_videos

                Výuka online

                 Od čtvrtka 2. dubna jsme se začali učit online. Bylo to pro nás něco úplně nového. Museli jsme si nejdříve do svého mobilu či tabletu stáhnout  aplikaci JitsiMeet. Paní učitelka vytvořila pro nás virtuální místnost s názvem UČITELKA. Ze začátku nám posílala odkaz, přes který jsem se do místnosti připojovali. později jsme už věděli, co máme udělat, abychom do místnosti vstoupili. Z naší třídy jsme vytvořili čtyři skupinky, dvě byly po šesti dívkách, další dvě chlapecké. Každý den jsme se učili, buď matematiku, český jazyk nebo angličtinu. Ze začátku jsme opakovali, ale později jsme se učili nové učivo. Někdy se ale stalo, že nás technika zklamala a aplikace nefungovala. Ale vždy jsme se opět připojili a mohli se učit. Stále jsme spolu přes skupinku komunikovali a domlouvali jsme se na dalším postupu. Paní učitelce jsme posílali splněné úkoly ke kontrole. Pokud jsme měli chyby, museli jsme si je opravit. Koho baví online vyučování?

                                                                                   Akce za měsíc BŘEZEN

             Knihovna

                  23. března jsme měli jít s naší třídou do knihovny. Bohužel je zavřená škola a nikam jsme tedy nešli. Škoda. Budeme teď muset využít naši domácí knihovničku, vzít si z ní nějakou knížku a začít číst. Z knížek se můžeme dozvědět plno informací nebo prožívat příběhy s jejími hrdiny. S knížkou nám nebude nikdy smutno. Vždyť se říká: KNIHA JE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA.

             Zavřená škola

                  Ve středu 11. března se zavřela škola. Z důvodu pandemie Coronaviru jsme všichni museli zůstat doma. V tuto dobu nikdo z nás neví, jak dlouho zůstane škola zavřená. Ale to neznamená, že se neučíme. Dvakrát týdně dostáváme zadané domácí úlohy, které musíme plnit. Na aplikaci WhatsApp pro nás 16. března vytvořila Eliška skupinu Jdeme zpátky do školy. Do skupinky se postupně přidávají všichni žáci.  Můžeme spolu všichni komunikovat i s naší paní učitelkou. 

                                                                        Akce za měsíc ÚNOR

                  Návštěva dopravního hřiště - zimní část

                  V úterý 25. února jsem se se třídou zúčastnili zimního výcviku na dopravním hřišti ve Sportcentru. Celá naše třída byla rozdělena na čtyři družstva. S lektory jsme procvičovali jízdu zručnosti, dopravní značky a křižovatky, údržbu jízdního kola a také jsme se učili o první pomoci. Na konci školního roku nás čekají závěrečné testy a jízda na kole. Věříme, že všichni uspějeme.

IMG_3048.JPG  IMG_3059.JPG   IMG_3050.JPG

  IMG_3065.JPG IMG_3068.JPG  IMG_3081.JPG

                                                          Akce za měsíc PROSINEC                                                 

             První pomoc není dřina

                  Jako každé pondělí tak i dnes 2. prosince, jsme měli náš zdravotnický kroužek. Přišla k nám nová děvčata z naší třídy. Dnešní hodina byla velmi praktická. Procvičovali jsem situace, kdy může být člověk v bezvědomí a co bychom měli udělat. Naučili jsme se zotavovací i stabilizovanou polohu a vyzkoušeli jsme si na figuríně i nepřímou masáž srdce. Pro některé z nás to byla opravdu velká dřina vydržet masáž  - 100 stlačení za minutu. Práce v kroužku nás baví. Už se těšíme na další hodinu.

IMG_2001[1].JPG IMG_2002[1].JPG IMG_2006[1].JPG

,              

                                                                                      Akce za měsíc LISTOPAD

             Turnaj ve florbalu

            Ve středu 19. listopadu se naši hokejisté společně s chlapci z 5.B zúčastnili okresního kola ve florbalu. Ve své skupině měli silné soupeře, ale nakonec se umístili na druhém místě ve skupině. Do krajského finále nepostoupili, ale určitě zabojují v příštím roce. 

Florbal2.JPG Florbal1.JPG Florbal3.JPG

                                                                                                       Akce za měsíc ŘÍJEN

           Sběr starého papíru

           17. a 18. října se celá naše škola zapojila do sběru starého papíru. Téměř každý žák naší třídy přinesl alespoň pár kilogramů. Někteří žáci do akce zapojili i rodiče a ti měli možnost odvézt papír rovnou do sběrného dvoru. Uvidíme, kdo v letošním roce bude nejlepším sběračem, a která třída vyhraje.

               DEN STROMŮ

           Ve čtvrtek 17. října byl na prvním stupni projektový den - DEN STROMŮ. Neučili jsme se ve třídě, ale v přírodě. Byla pro nás v lesoparku Hloučela  připravena naučná stezka s názvem Po stopách lesních skřítků. Po skupinkách jsme chodili po stezce, po které nás doprovázeli lesní skřítci a plnili jsme různé úkoly s přírodní tématikou. Ne všechny úkoly byly jednoduché a my jsme je správně splnili. Máme se ještě co učit. 

DS1.JPG DS2.JPG DS6.JPG

           Charitativní akce BÍLÁ PASTELKA

           Ve středu 16. října proběhla na naší škole charitativní akce BÍLÁ PASTELKA, v letošním roce to byl již 20. ročník této sbírky. I naše třída se akce zúčastnila a většina z nás přispěla na dobrou věc. 

         Proč Bílá pastelka?

Bílá čára, kterou pastelka otiskne na bílý papír, je očím neviditelná. Obrázek nakreslený bílou pastelkou nelze vnímat zrakem. Podobně "vidí" svět kolem sebe nevidomí. Je pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy a tvary však vnímají a vychutnávají ostatními smysly. Neviditelný bílý obraz a bílá pastelka jsou tak symboly rovnosti vidících a nevidomých.

                       

           Mistrovství Evropy juniorů do 21let v KORFBALU

          Ve středu 16. říjny se u nás v Prostějově konalo mistrovství Evropy do 21 let ve korfbalu. Naše škola přišla na zápas Německa s Maďarskem. Fandili jsme hráčům Německa. Ve škole jsme si nakreslili a vyrobili vlajky a hráče jsme při zápasu povzbuzovali pokřikem "Deutchland". Určitě naše fandění pomohlo a družstvo Německa zvítězilo.

                    K2.JPG                            K4.JPG

            Ukázka korfbalu

            Jednu hodinu v tělesné výchově za námi přišel hráč a reprezentant ČR v korfbalu. Celou hodinu nás seznamoval s tímto sportem, kde hrají chlapci a dívky společně. Vysvětlil nám pravidla a střelbu na koš a my jsme si pak tuto hru vyzkoušeli. Moc se nám to líbilo. V hodinách tělocviku si určitě opět zahrajeme. Máme k dispozici koše i míče.

                                                                  Ukázka korfbalu.JPG

         Dopravní hřiště

             V pondělí 7. října jsme navštívili dopravní hřiště. Učili jsme se dopravní značky a situace na silnicích. Teorii jsme si pak vyzkoušeli i prakticky. Vypůjčili jsme si jízdní kola a více než hodinu jsme jezdili na dětském dopravním hřišti, kde jsme si vyzkoušeli různé dopravní situace. Zpočátku jsme dělali chyby, ale byla naše jízda téměř bezchybná. Všichni věříme, že na konci školního roku zkoušku mladého cyklisty splníme.

 DP7.JPG     DP2.JPG DP3.JPG

           Zdravotnický kroužek

       Každé pondělí se v 13,45 schází mladí zdravotníci, kteří se učí, že první pomoc není žádná dřina. V měsíci květnu pak bude žáky čekat zkouška, kde v soutěži Mladý zdravotník dokáží, co se v kroužku naučili.

                                                 Soutěž+mladý+zdravotník.jpg

Akce za měsíc ZÁŘÍ 

           Den u hasičů

           V pátek 13. září byl Den otevřených dveří u hasičů. Práce hasičů je velmi náročná, a my jsme měli možnost se na jejich práci podívat a některé aktivity si i vyzkoušet. Prohlédli jsme si jejich auta, která vyjíždějí na záchranářské akce pomáhat lidem, zasahovat u dopravních nehod, hasit požáry apod. Třeba se někdo z nás stane hasičem.

                                                               Návštěva u hasičů.JPG

        Burza volného času

          Ve čtvrtek 5. září jsme se s naší třídou zúčastnili akce ve Sportcentru. Byly zde pro nás připraveny volnočasové aktivity, do kterých se můžeme ve svém volném čase zapojit. A tento den jsme si některé mohli vyzkoušet. Po skupinkách jsme sami chodili po jednotlivých stanovištích a plnili úkoly. Kdo chtěl, mol si i zatancovat zumbu, či vyzkoušet aerobik. Tato akce byla velmi zdařilá a všem se nám líbili. Již se těšíme, co si pro nás příští rok opět přichystají.

   

   Burza volného času1.JPG IMG_1476.JPG

 

 

Fotogalerie třída 4.B