Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis se koná 15. května 2019 od 8.00 do 17.00 hod.

v budově MŠ, Fanderlíkova 69, Prostějov

 

Při zápisu předloží zákonný zástupce dítěte:

1) Rodný list dítěte nebo výpis z matriky

            2) Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

  3) Potvrzení od lékaře o řádném proočkování dítěte - ne očkovací průkaz !!!

Zápis se netýká dětí, které již MŠ navštěvují.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

pro školní rok 2019/2020

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova č. 60 stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

 1. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 31.8. pěti let. (novela ŠZ č. 178/2016 Sb.,§ 34, odst.1)

   

 2. Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy (novela ŠZ č. 178/2016 Sb.,§ 34, odst.3),  které k 31. 8. dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.

   

 3. Děti, na které se vztahuje přednostní přijetí do mateřské školy (novela ŠZ č. 178/2016 Sb.,§ 34, odst.3),  které k 31. 8.  dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.

   

 4. Sourozenci v mateřské škole, jsou upřednostněny děti, které dosáhnou k 31. 8. věku 3 let a mají sourozence v dotyčné mateřské škole.

         

 5. Věk dítěte – starší děti mají přednost před mladšími, k 31. 8. musí dosáhnout nejméně dvou let (novela ŠZ č. 178/2016 Sb.,§ 34, odst.1)

 

 

 

            Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).

 

 

       

                                                                                        

V Prostějově 4. 2. 2019                                                                     Mgr. Roman Pazdera                    Ředitel ZŠ a MŠ Prostějov Melantrichova č. 60