Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna

Od 1. února vaříme i pro cizí strávníky 

Cena obědu - 95 Kč

Přihláška ke stravování pro cizí strávníky .docx

 

Výdej do jídlonosičů

 • výdej obědu ve školní jídelně do jídlonosiče (rodiči/sourozenci/třetí osobě) je umožněn pouze první den neplánované nepřítomnosti od 10.45 do 11.00 hodin.
 • od 1.10.2022 se tak ruší výdej obědu do menuboxu za úhradu

 

Informace o zvýšení stravného od 1. 6. 2022

Oznámení rodičům_strávníkům_Zvýšení cen stravného od 1.6.2022.docx

Informace ke stravování od 21. února 2022

1/ Výdej obědů žákům do jídlonosiče a rodičům/třetím osobám je umožněn pouze od 10.45 do 11.00 hodin.

2/ Výdej obědů do menuboxu za úhradu (7/8Kč) od 11.40 do 14.00 hodin.

Pokud si oběd bude chtít vyzvednout žák školy, požádá o výdej paní kuchařku u výdejního okýnka. Pokud si bude chtít vyzvednout oběd rodič/třetí osoba, bude obsloužen pouze v prostoru zásobovací rampy, kde zazvoní na kuchyň (upozorňujeme, že z provozních důvodů v době výdeje obědů může být třetí osoba obsloužena s drobnou časovou prodlevou).

 

Informace ke stravování od 1. března 2021

Žákům distanční výuky 1. - 9. tříd, kteří se podle níže uvedených pokynů přihlásili ke stravování, bude přihlášený oběd vydán v menuboxu od 11.30 do12.00 hodin (v jiném čase po tel. domluvě). Žáci nevstupují do budovy školy. Převzetí bude probíhat v prostoru zásobovací rampy ŠJ. Strávník při převzetí uhradí částku 6,00 Kč v hotovosti. Doklad o zaplacení bude strávníkovi vydán na jeho vyžádání ke konci účetního období za všechny zakoupené menuboxy.

Strávník se individuálně přihlašuje v aplikaci www.strava.cz dva pracovní dny předem do 12:00 hodin nebo na tel.č. 730 526 216 .

                                                             Informace ke stravování od 4. ledna 2021                                              

 • V rámci zpřísňování opatření proti šíření COVID-19 bude od 4.1.2021 umožněna konzumace obědů ve ŠJ žákům 1. a 2. tříd. Od tohoto data budou mít žáci uvedených tříd přihlášené obědy.
 • Žáci 3.-9. tříd budou mít hromadně odhlášené obědy do doby, než se v rámci rozvolnění opatření budou vracet do škol.
 • Žákům 3.- 9. tříd bude umožněno stravování pouze v rámci distanční výuky a to tak, že se zájemce individuálně přihlašuje v aplikaci strava.cz jeden pracovní den předem do 10.00 hodin nebo na tel. čísle 730 526 216
 • Žákům distanční výuky bude přihlášený oběd vydán v menuboxu od 11.00 do12.00 hodin (v jiném čase po tel. domluvě). Žáci nevstupují do budovy školy. Převzetí bude probíhat v prostoru zásobovací rampy ŠJ. Strávník při převzetí uhradí částku 6,00 Kč v hotovosti. Doklad o zaplacení bude strávníkovi vydán na jeho vyžádání ke konci účetního období za všechny zakoupené menuboxy.

 

Dodatečné informace ke stravování platné od pondělí 30.11.2020

 • V rámci rozvolňování opatření proti šíření COVID-19 se 30.11.2020 vracejí žáci I. a II. stupně do školy. Od tohoto data budou mít žáci přihlášené obědy mimo rotujících tříd s distanční formou výuky:

!!! V lichém týdnu konzumují přihlášený oběd ve ŠJ 6.A, 7.A, 8.A

- v sudém týdnu budou mít žáci těchto tříd obědy hromadně odhlášeny, pro odběr oběda v menuBoxu se individuálně domlouvají v kanceláři ŠJ.

!!! V sudém týdnu konzumují přihlášený oběd ve ŠJ 6.B, 7.B, 8.B

- v lichém týdnu budou mít žáci těchto tříd obědy hromadně odhlášeny, pro odběr oběda prostřednictvím menuBoxu se individuálně domlouvají v kanceláři ŠJ.

 • Odhlášky a přihlášky aplikaci www.strava.cz a objednávkovém terminále jeden pracovní den předem do 10.00 hodin, popř. na tel.č. 730 526 216, 582 319 077!
 • Žákům distanční výuky bude přihlášený oběd vydán v menuBoxu 11.30-12.00h. Žáci nevstupují do budovy školy. Převzetí bude probíhat v prostoru zásobovací rampy ŠJ. Strávník při převzetí uhradí částku 6,00 Kč v hotovosti. Doklad o zaplacení bude strávníkovi vydán ke konci účetního období za všechny zakoupené menuBoxy.
 • První den nemoci je umožněn odběr oběda v menuBoxu ze zásobovací rampy ŠJ v čase 11.30-12.00h. Rodiči ani osobě blízké nebude umožněn vstup do objektu školy a jídelny.
 • Cena menuBoxu 6,00 Kč, hradí se při převzetí v hotovosti (odpočítanými mincemi).

 

Změny od 18. listopadu 2020

 • V rámci rozvolňování opatření proti šíření COVID-19 se od 18.11.2020 vracejí žáci 1. a 2. tříd do školy. Od tohoto data budou mít žáci uvedených tříd přihlášené obědy.
 • Žákům 3.- 9. tříd bude umožněno stravování v rámci distanční výuky. Strávník se individuálně přihlašuje v aplikaci www.strava.cz dva pracovní dny předem do 12:00 hodin nebo na tel.č. 730 526 216
 • Žákům distanční výuky bude přihlášený oběd vydán v menuboxu v čase od 11:00 do 11:30 hodin.  Žáci nevstupují do budovy školy. Převzetí bude probíhat v prostoru zásobovací rampy ŠJ. Strávník při převzetí uhradí částku 6,00 Kč v hotovosti. Doklad o zaplacení bude strávníkovi vydán ke konci účetního období za všechny zakoupené menuboxy.

Případné dotazy : ŠJ / Iva Klemešová - vedoucí školní jídelny

 

Stravování žáků od 2. 11. 2020 

 •  K odběru obědů se musí strávník individuálně přihlásit v aplikaci www.strava.cz nebo na tel.č. 730 526 216 dva pracovní dny předem do 12:00 hodin!
 • Žákům distanční výuky bude přihlášený oběd vydán ke konzumaci ve školní jídelně od 11:30 do 13:00 hodin.

 

 Školní jídelna

Provozní manuál pro strávníky ŠJ Melantrichova 

Výdej obědů do jídlonosičů (dále JN) strávníkům - ŽÁKŮM první den nemoci

 • V rámci prevence šíření COVID-19 doporučujeme odhlášení oběda první den nemoci do 7.30h. na tel. č. 582 319 077, mob. 730 523 216
 • V 10.55-11.00h. pracovnice ŠJ vyzvedne jménem označený JN (od osoby určené k vyzvednutí) na zásobovací rampě ŠJ a počká na rampě, až jí bude naplněný JN předán (plnění může trvat i 15minut)
 • Pro oběd si nechodí nemocný žák osobně
 • V jiném čase ani v jiných prostorách provozovny nebude umožněn výdej obědů do JN
 • Za hygienickou nezávadnost JN odpovídá strávník-zákonný zástupce-osoba pověřená k převzetí oběda
 • JN musí být označen čitelně jménem a třídou strávníka, v opačném případě pracovnice ŠJ odmítne JN přijmout
 • Pokud bude JN vykazovat známky poškození nebo hygienickou závadnost, nebude umožněn výdej oběda do tohoto JN
 • Specifikace požadovaného JN = 3-4 misky, je vyroben z nerezu, plastu nebo kombinace obou materiálů určených pro styk s potravinami a je určen k přenášení horkých a studených pokrmů, součástí je vrchní poklice, kovový stojan nebo je opatřený nerezovou nebo plastovou přezkou, která zajistí jeho pevné uzavření.
 • DOSPĚLÝM OSOBÁM JE VSTUP DO ŠKOLY NADÁLE ZAKÁZÁN!!!

 

Nevstupovat do jídleny s příznaky / symptomy COVID-19

 • zvýšená teplota nad 37,5°C
 • kašel – jakýkoliv, nejen suchý
 • dušnost
 • dýchací potíže
 • únava

Prevence přenosu COVID-19

 • Správné mytí rukou – mýdlo a teplá voda po dobu min. 20-ti sec
 • Před vstupem do jídelny si umýt ruce, případně použít dezinfekční prostředek na ruce
 • Dodržovat hygienu při kašlání/kýchání (zakrytí úst a nosu během kašlání, likvidace jednorázového kapesníku, umytí rukou, desinfekce rukou)
 • Vzdálenost mezi strávníky = 1 METR, pokud nelze, dodržovat další opatření, která jsou nařízena
 • Zákaz vstupu cizích osob do jídelny

 

ŠJ / Iva Klemešová, 25.8.2020

V souvislosti s opatřeními proti šíření COVID zavedenými ve školství dne 8.10.2020 a našimi personálními možnostmi, prosíme o přednostní využívání aplikace www.strava.cz k odhlašování a přihlašování stravy.

Pokud ještě nemáte přihlašovací údaje, volejte na tel.č. 582 319 077 nebo mob.č. 730 526 216 a požádejte o jejich zaslání na e-mail. Můžete zaslat i SMS (uveďte svůj e-mail).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------