Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole

 

Výuka v naší škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola v pohybu“.

Žákům nabízíme:

 • rozšířenou výuku tělesné výchovy ve sportovních třídách se zaměřením na tenis, gymnastiku a hokej
 • výuku v odborných učebnách s využitím moderní techniky
 • výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku
 • vzdělávání v oblasti informatiky
 • zájmové kroužky pestrého zaměření
 • plavecký výcvik
 • školy v přírodě
 • poznávací exkurze v ČR i zahraničí
 • lyžařský výcvik a lyžařská soustředění
 • účast na vědomostních a sportovních soutěžích
 • účast na kulturních akcích
 • účast na akcích pořádaných Magistrátem města Prostějova, Sportcentra, městské knihovny, muzea, Policie ČR, HZS, DDM aj.
 • aktivní využívání přestávek – stolní tenis, zpívání na schodech
 • využití služeb školního poradenského pracoviště (speciální pedagog, metodici prevence, výchovný poradce)
 • různorodé činnosti ve školní družině
 • projektové vyučování
 • podporu talentů
 • stravování ve školní jídelně se zdravou stravou
 • individuální přístup
 • přátelské prostředí