Vážení rodiče,
školní družina je od 12. 4. 2021 zajištěna pro žáky, kteří navštěvují prezenční výuku a jsou v tomto školním roce přihlášeni do školní družiny. Ve školní družině bude dodržena homogenita skupin žáků jednotlivých tříd.
Provoz ŠD je od 6:00 do 17:00 hodin.
Dle vnitřního řádu ŠD lze děti vyzvedávat do 13.30 hod a od 15.00 hod. Důvodem je program oddělení, který probíhá často mimo školu, popř.se jedná o činnosti, při kterých není odchod vhodný – výtvarné práce, soutěže apod. Věříme, že se vaše děti na program probíhající v této době budou těšit.
 Vychovatelky ŠD