Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Aktuální koronavirové zprávy

Aktuální koronavirové zprávyVážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat o změnách v protiepidemických opatřeních uplatňovaných ve školách, ke kterým dojde v následujících dnech. Vláda ČR schválila dne 9. 2. 2022 několik změn  a stanovila jejich účinnost k datům 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022. 

Podrobnější informace obsahující odkazy na plné znění všech souvisejících mimořádných opatření si můžete pročíst v přiložených souborech.

Co se mění k 10. 2. 2022:

 • u některých akcí – např. lyžařské výcviky, školní výlety, plavecký výcvik, návštěvy kin a divadel apod. - se ruší požadavek na dokládání tzv. OTN (očkování proti Covidu-19, negativního testu či prodělání nemoci)
 • zvyšuje se limit počtu účastníků těchto akcí na maximálně 100
 • ruší se omezení na maximální počet strávníků sedících u jednoho stolu ve školní jídelně (výdej do jídlonosičů 1. den nemoci bude probíhat od 10:45 do 11:00 na rampě u zadního vchodu do jídelny, v jinou dobu pak výhradně do menu boxu tamtéž)

Co se mění k 19. 2. 2022:

 • ukončuje se povinné testování žáků a zaměstnanců škol na přítomnost onemocnění Covid-19 pomocí antigenních či PCR testů
  Poslední hromadné testování žáků a zaměstnanců antigenními testy proběhne ve škole v pondělí 14. 2. 2022.
  Děti, které do školy přijdou později během týdne od 14. 2. do 18. 2. vč. (a stejně tak zaměstnanci), absolvují v okamžiku příchodu antigenní test. Od dalšího pondělka (21. 2.) již testování ve škole nebude probíhat.
 • ruší se povinnost školy shromažďovat údaje o výsledcích testů na Covid-19, rizikových kontaktech apod. a předávat je KHS
 • navyšuje se maximální počet účastníků sportovních, kulturních, společenských apod. akcí na 500

V platnosti zůstává:

 • povinnost pro všechny osoby nosit na půdě školy ochranný prostředek zakrývající ústa a nos (respirátor / rouška) po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy (neplatí během výuky v uceleném kolektivu, kdy jsou žáci usazeni v učebně, během aktivit v tělocviku, hudební výchovy, během konzumace jídel a nápojů apod.)
 • v souladu s §  7  odst.  3  zákona č. 258/2000 Sb. nemůže škola do výuky vpustit žáka, který vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění

Děkujeme vám za spolupráci při zajišťování bezpečného prostředí ve škole a pevně věříme, že se i v dalších týdnech budeme postupně vracet k normálnímu chodu školy.

Hlavně zdraví vám přeje celý kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Melantrichova!

Covid portál MŠMT

Změny v opatřeních od 10. 2. a 19. 2. 2022