Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021  • školní rok 2020/2021 bude na naší škole zahájen v úterý 1. září
  • do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci (nové žáky dovedou do tříd vyučující, kteří budou čekat před hlavním vchodem)
  • žáci 2. stupně budou vstupovat do školy zadním vchodem od tělocvičny
  • vyučování 1. září končí 8:45, zákonní zástupci čekají na své děti před školou
  • první školní den se žáci nepřezouvají, přezůvky si donesou až od 2. září
  • 2. září končí vyučování na 1. stupni 11:40 a na 2. stupni 12:35
  • od 3. září bude výuka probíhat podle rozvrhu (mimo odpoledního vyučování)
  • pro žáky 1. ročníku proběhne zahájení školního roku na školní zahradě, kde mohou být i rodiče, v případě nepříznivého počasí ve třídách bez přítomnosti rodičů, na školní zahradu si Vás odvedou třídní učitelky, které budou čekat před hlavním vchodem od 7:50 
  • obědy 1. září budou vydávány dle rozpisu - 10:45 - 11:00 pro žáky 4. a 5. tříd a pro žáky 1., 2. a 3. tříd, kteří nenavštěvují ŠD, 11:00 - 11:45  pro žáky školní družiny, od 11:45 - 12:00 pro žáky 6. tříd, od 12:00 - 12:15 pro 7. třídy, od 12:15 - 12:30 pro 8. třídy, od 12:30 - 12:45 pro 9. třídy, dodržte prosím přesně stanovené časy!!!

    Celá organizace školního i mimoškolního vzdělávání se musí i nadále řídit pokyny MŠMT (viz. příloha) tak, abychom dodrželi nařízená i doporučená opatření a zabránili šíření epidemie COVID 19.

Manuál pro školní rok 2020-21.pdf