Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Volby do Školské rady

Volby do Školské radyOZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a volebního řádu schváleného Radou města Prostějova vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 9 členů.

Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • Zřizovatel jmenuje 3 členy školské rady.
 • Volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční v pátek 4. 6. 2021 od 8:00 do 18:00 hod.
 • Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční elektronicky v termínu od úterý 25. 5. do pátku 4. 6. 2021 formou ankety v Bakalářích (informace a pokyny budou rozeslány elektronickou poštou rodičům a budou zveřejněny na www stránkách školy).
 • Kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře písemně na sekretariát ředitele školy nebo mailem na zsmelan@pvskoly.cz. Lhůta pro podání přihlášek zákonnými zástupci nezletilých žáků je do pondělí 5. 2021 do 14:00 hod., poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány. Do dnešního dne byly podány „Klubem přátel při ZŠ Melantrichova 60“ tři návrhy, a to p. Eva Šindelářová, p. Gabriela Frgálová a p. Alena Loubalová, tj. stávající členky školské rady.
 • Kandidátky budou zveřejněny od termínu ukončení podávání přihlášek na webových stránkách školy https://www.zsmelan.cz/.

Mgr. Roman Pazdera - ředitel školy