Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Chytrá škola (SMART SCHOOL)

Chytrá škola (SMART SCHOOL) 

Název projektu:                     Chytrá škola (Smart Scholl)

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269

projekt.jpg 

Operační program:     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:              PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu:              01. 01. 2020

Datum ukončení fyzické realizace projektu:             30. 06. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu:                          6 429 967,13 Kč

 

Příjemce projektu:    

 

 • Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

 

Partneři projektu:     

 

 • Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace
 • Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
 • Základní škola a mateřská škola Mostkovice
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60
 • Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4
 • Základní škola Prostějov, Majakovského ul. 1
 • Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14
 • Základní škola Brodek u Prostějova, příspěvková organizace
 • Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

 

Popis projektu:

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění školní výuky a snížení studijní neúspěšnosti žáků základních škol v oblasti digitální gramotnosti, informatického myšlení a oborových didaktik aktivní formou, prostřednictvím nových SW aplikací, prostředku obohacující učení a výuku za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků vznikem nového akreditovaného vzdělávacího programu, využíváním nových metodických pomůcek i studijních materiálů (volně šiřitelných aplikací, učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem).

 

Celý projekt bude realizován prostřednictvím:

 

Povinné aktivity č. 1 Řízení projektu,

Povinně volitelné aktivity č. 4 Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

 

Cílem povinně volitelné aktivity je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Nový vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů a vedení na základních školách dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

 

Povinně volitelná aktivita č. 4 je přitom dělena do těchto dílčích aktivit:

 

4.1       Vytvoření vzdělávacího programu a technické zabezpečení projektu 

4.1.1    Vytvoření nového vzdělávacího programu pro ZŠ

4.1.2    Technické zabezpečení realizace projektu

4.2       Vzdělávání, ověřování a testování VP u zapojených škol

4.2.1    Vzdělávání pedagogů zapojených škol (skupinové a individuální) 

4.2.2    Ověřování a testování v praxi 

4.2.3    Implementace výstupů a úprav, vyplývající z ověřování VP

4.3       Finalizace vzdělávacího programu a závěrečné hodnocení projektu

Chytra_skola.pdf