Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Stromy a jejich význam pro naši planetu

Stromy a jejich význam pro naši planetuProjektem s názvem „Stromy a jejich význam pro naši planetu“ se přihlásila ZŠ a MŠ Melantrichova k vyhlášenému projektovému záměru na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji a uspěla. Cílová skupina zahrnovala nejen žáky 1. a 2. stupně základní školy, děti z mateřské školy, školní družiny, ale i rodiče a veřejnost. Projekt se prolínal všemi podzimními měsíci, všemi předměty a byl rozdělen do několika stěžejních částí. Již během září se začalo se sběrem přírodnin a propagací podzimního sběru papíru. V pravidelných rozhlasových chvilkách se zdůrazňovala recyklace odpadů, ochrana přírody – živé i neživé. Postupně vznikala rozmanitá literární či výtvarná díla, která jsou průběžně prezentována ve školním časopise, na nástěnkách ve třídách a na chodbách školy. Ve spolupráci s lesníky se 2. – 5. třídy zapojily do programu „Lesní pedagogika“, a pod jejich vedením strávily den plný povídání, her a plnění úkolů v nedalekém lese. Částečně na tento osvědčený program navázaly listopadové besedy s myslivci, při nichž si žáci upevnili znalosti o významu stromů pro zvěř žijící v našich okolních lesích, na lukách a polích.

Nejnáročnější a hlavní úkol spočíval v realizaci projektových dnů. Do prvního s názvem „Den stromů“ byli zapojeni všichni žáci od druhých až po deváté ročníky, učitelé, vychovatelky, asistentky pedagogů, dokonce i pan školník. Vytvořily se tandemy tříd druháků se šesťáky, třeťáků se sedmáky, čtvrťáků s osmáky, páťáků s deváťáky, které spolu soutěžily, luštily kvízy, malovaly, tvořily a navzájem se učily. Využit byl prostor areálu celé školy a tématem nebylo nic jiného než STROMY. Ve vestibulu školy si dokonce můžete pod stromem odpočinout a do jídelny nyní procházíte stromovou alejí. Na školním dvoře si každá třída

2. stupně vlastnoručně vysadila svůj okrasný strom a v rámci pracovních činností o něj pravidelně pečuje. Držíme pěsti ať jim ani nevymrzne ani neuschne!

Druhý projektový den byl zaměřen především na děti z mateřské školy, rodiče i veřejnost a nesl název „Po stopách lesních skřítků“. Připravena byla naučně poznávací stezka, kde nejstarší žáci školy v převlečení za lesní skřítky seznamovali zábavnou formou děti z MŠ i jejich rodiče se vším, co souvisí s lesem. Zlého lesního skřítka mezi sebe nepustili, takže na malé předškoláčky čekaly pouze sladké odměny. V rámci tohoto projektového dne byla také v zahradě MŠ ředitelem školy vysazena lípa, jako symbol a uctění památky 100. výročí založení republiky.

Naším cílem bylo posílení citlivého vztahu a empatie vůči přírodě a životnímu prostředí, zvláště pak v okolí školy a zvláště pak ke stromům jako přírodninám, jež mají svoji „duši“, jsou pevně spjaty s člověkem a celou naší planetou. To, že se nám na jedničku zdařilo projektové vyučování napříč celou školou a to, že škola získala 15 000 tisíc korun, za něž nakoupila především nové okrasné stromy, nářadí a výtvarné potřeby k realizaci celého projektu, bylo jen tzv. třešničkou na dortu.

logo-olomouckeho-kraje.jpg