Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Informace a organizace prázdninového provozu mateřských škol v Prostějově

Informace a organizace prázdninového provozu mateřských škol v ProstějověInformace a organizace prázdninového provozu mateřských škol v Prostějově od 1. července do 31. srpna 2020

 

(zák. čís. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. čís. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů, směrnice ke stanovení výše úplaty jednotlivých organizací)

Všechny mateřské školy nejpozději od 30. března 2020 poskytnou rodičům oznámení o organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu dle místních podmínek (prázdninový provoz mateřských škol podle rozpisu).

Rodiče odevzdají vlastní písemnou žádost o umístění dítěte v době prázdninového provozu určených mateřských škol s přesnými údaji o docházce  dítěte, nejpozději do 11. května 2020 na své kmenové mateřské škole (tj. kam dítě pravidelně dochází).

Na každou požadovanou MŠ napíší žádost zvlášť.

Ředitelky (vedoucí učitelky) mateřských škol odevzdají písemné žádosti zaměstnaných rodičů do 18. května 2020 na mateřské školy s prázdninovým provozem.

Ředitelky (vedoucí učitelky) připraví vlastní přihlášky (žádosti o přijetí) na prázdninový provoz dle podmínek a potřeb své mateřské školy, včetně složenek za stravné, které předají zpět na mateřské školy, odkud jsou děti přihlášeny, nejpozději do 29. května 2020 (každá školní jídelna má svůj režim ohledně plateb).

Ředitelky (vedoucí učitelky) všech mateřských škol obratem předají přihlášky a složenky, popř. pokyny jednotlivých škol pro prázdninový provoz, rodičům.

Rodiče odevzdají do 10. června 2020 vyplněné přihlášky na mateřské školy, kde jsou přihlášeni k prázdninovému provozu, ne na svoji kmenovou mateřskou školu!!

První den nástupu dítěte (nebo dle pokynu jednotlivé MŠ) do mateřské školy s prázdninovým provozem, rodič předloží doklad o zaplacení stravného (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.), jinak jejich dítě nemůže být přijato.

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) uhradí rodiče dle pokynu jednotlivé MŠ. Výše úplaty je stanovena dle vyhlášky čís. 14 /2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vlastní směrnice školy, zajišťující prázdninový provoz.

Odhlašování dětí a změny v režimu docházky jsou plně v kompetenci mateřských škol s prázdninovým provozem.

Stanovené termíny pro předání žádostí a přihlášek na mateřské školy jsou závazné.

Na přihlášky podané po stanovených termínech nebude brán zřetel, pouze v případě volné kapacity školy.

Žádáme všechny zúčastněné o dodržování stanovených termínů!

Organizace prázdninového provozu a umístění dětí se týká dětí, zapsaných do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem.

 

Organizace prázdninového provozu mateřských škol Prostějov

v době od 1. 07. 2020 do 31. 08. 2020

1.7. až 3. 7. 2020 provoz na všech MŠ v Prostějově,

dle vlastních podmínek a režimu každé mateřské školy

……………………………………………………………………………………………….

7.7. až 17. 7. 2020 pracoviště MŠ Libušinka ul. 18 tel. 582 344 835 ŠJ při MŠ Libušinka, Prostějov tel. 582 346 510

ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a tel. 582 351 664

pracoviště MŠ Rumunská ul. 23 tel. 582 345 924 ŠJ při MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 tel. 582 345 924

ředitelství při MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 tel. 582 345 924

…………………………………………………………………………………………………

20.7. až 31. 7. 2020 pracoviště MŠ Sídliště svobody 23/78 tel. 582 345 120

ŠJ při ZŠ a MŠ Prostějov J. Železného tel. 582 302 435

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov J. Železného tel. 582 302 411

……………………….……………………………………………………………………..……

3.8. až 14. 8. 2020 pracoviště MŠ Čechovice, ul. 5. května 7 tel. 582 362 821

ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 tel. 582 345 060

pracoviště: MŠ Smetanova ul. 24 tel. 582 360 008

ředitelství při MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 tel. 582 360 008

ŠJ při MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 tel. 528 360 321

………………………………………………………………………………………..………...

17.8. až 28. 8. 2020 pracoviště MŠ Al. Krále tel. 582 342 536

pracoviště MŠ ul. Hanačka 3 tel. 582 345 903

ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 tel. 582 330 981

ŠJ při ZŠ ul. Dr. Horáka, Prostějov tel. 588 000 639

…………………………………………………………………………………………………

31.8. 2020 provoz na všech MŠ v Prostějově,

dle vlastních podmínek a režimu každé mateřské školy

…………………………………………………………………………………………………