Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce

Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce„Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce"

Vybavení školy v oblasti ICT bude ve školním roce 2009/2010 nadstandardní. Byli jsme úspěšní při schvalování projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 8.12. 2008 byla naše projektová žádost „Modernizace učeben ZŠ Melantrichova pro zlepšení využívání IT technologií při výuce" vybrána k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové výdaje projektu činí 3 146 000 korun. Financování bude zajištěno 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % spolufinancování projektu škole poskytne zřizovatel.

Za tyto finanční prostředky budou vybudovány dvě nové moderní klimatizované počítačové učebny, ve kterých bude k dispozici třináct a třicet žákovských počítačů. Učebny budou dále vybaveny novým nábytkem, interaktivní tabulí, dataprojektorem a vizualizérem. Součástí prací bude i rekonstrukce podhledů a instalace nového osvětlení.

Fyzická realizace projektu proběhne v období hlavních prázdnin, aby se zahájením nového školního roku byly učebny k dispozici pro cílové uživatele – žáky naší školy. Účelem modernizace je zkvalitnění a inovace vyučovacích metod při výuce cizích jazyků a dalších předmětů rozvíjejících klíčové kompetence žáků.

Fotogalerii procesu výstavby a poté i hotových učeben.

logo_rop.jpg