Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Mezinárodní projekt - "European Culture Interrailing"

Mezinárodní projekt - "European Culture Interrailing"Mezinárodní projekt "European Culture Interrailing"

ZŠ a MŠ Melantrichova je partnerskou zemí projektu v rámci programu Comenius

  • dalšími partnery jsou Dánsko, Portugalsko, Řecko, nizozemsko, Itálie, Turecko a Irsko
  • tento projekt se uskuteční v průběhu školního roku 2008/09 a 2009/10
  • více informací o programu Comenius najdete na internetových stránkách www.naep.cz
  • další informace o našem projektu naleznete na http://www.european-culture-interrailing.eu/comenius/
  • naši žáci mají možnost v rámci tohoto projektu navštívit partnerské země (Itálii, Dánsko, Portugalsko a řecký ostrov Kalymnos)
  • naše první cesta povede do Itálie (2. - 6. prosince 2008)
  • této návštěvy se zúčastní dva žáci naší školy
  • tito žáci budou ubytováni v rodinách, navštíví italskou školu, budou spolupracovat se žáky z ostatních partnerských škol a společně s nimi ozdobí "evropský vánoční strom"
  • případné dotazy zodpoví Mgr. Šárka Dědochová nebo Mgr. Alžběta Krejčířová

Projekt Comenius – Kalundborg 2009

Druhá z plánovaných návštěv v rámci mezinárodního projektu Comenius, do něhož je naše škola zapojena, se uskutečnila v termínu od 9. do 13. března 2009 a cílovou destinací bylo dánské pobřežní městečko Kalundborg.

Žáci, kteří se návštěvy zúčastnili byli vybráni tentokrát z pátých a šestých tříd naší školy. Pedagogického dozoru se opět ujala Mgr. Šárka Dědochová a Alžběta Krejčířová, která tu zastoupila Mgr. Kateřinu Hrubou, „patronku" projektu-nyní na mateřské dovolené.

Cílem návštěvy byla podrobná kontrola plnění projektu, prezentace již splněných dílčích úkolů projektu, nástin směru dalšího vývoje projektu a zejména vymezení přesného termínu třetí cesty, tentokrát do portugalského městečka Ponte de Lima.

V porovnání s dalšími evropskými zeměmi zapojenými do projektu byla práce naší školy ohodnocena velmi kladně, zejména ucelená portfolia našich žáků na projektem vymezená témata a jejich výtvarné práce sklidily velký ohlas.

Zatímco úkolem pedagogů ze všech zúčastněných škol byla již zmíněná kontrola práce, žáci měli možnost poznat každodenní život svých dánských vrstevníků. Žáci strávili celý týden v dánských rodinách, kde byli ubytování a s nimiž trávili téměř veškerý svůj volný čas. Každý den chodili do tamní školy a účastnili se vyučování v plném rozsahu.

V termínu od 23. – 27. listopadu proběhne již zmíněná třetí cesta v rámci projektu. Cílem je západoportugalské městečko Ponte de Lima. Návštěvy se zúčastní dva žáci, pedagogického dozoru se ujmou opět Mgr. Šárka Dědochová a Alžběta Krejčířová.

logo_com.jpg